Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
 

Een O&K-locomotief in Wouw

 
 
INTERNET        13-07-2023        Een zware kraan is nodig om de locomotief op een stukje rails te plaatsen, 13-07-2023.
 
Op 13 juli 2023 is aan de noordoostzijde van de spoorwegovergang in de Plantagebaan een diesellocomotief van het type MV4 geplaatst. De machine werd in 1956 gebouwd door fabrikant Orenstein & Koppel en in 1957 geleverd aan de 'Aktien-Zuckerfabrik' in Barum, bij het Duitse Salzgitter. In 1987 werd de suikerproductie gestaakt. Toch is de locomotief daar nog tot in 1997 aan het werk geweest, want er kwamen nog steeds bieten naar Barum, maar die werden dan elders verwerkt. Door overnames en fusies in de loop der jaren ontstond er een grotere onderneming met andere namen.
 
Nooit kwam de diesel als een werkende locomotief naar Nederland. In 2007 blijkt de diesel zich te bevinden bij J.&Th. van der Veldt BV, een handelsonderneming aan de Plantagebaan in Wouw met een zeer ruime opzet. Deze houdt zich bezig met in- en verkoop, en demontage van zware machines. Of de locomotief wel eens te koop heeft gestaan op Marktplaats (of wat dan ook), is onbekend.
 
Een feit is dat de machine op 13 juli 2023 een (voorlopige!) bestemming heeft gekregen in de vorm van een 'standbeeld' naast het in aanleg zijnde snelfietspad F 58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. De locomotief heeft echter nooit of te nimmer enige relatie gehad met Roosendaal, Wouw of Bergen op Zoom, niet op het gebied van 'het spoor' of wat dan ook. Enige verbinding leggen met het station Wouw getuigt dan ook van veel fantasie of onwetendheid op het gebied van de geschiedenis van 'het spoor'.
 
Met dank aan Henk Kolkman (website: www.Industiespoor.nl).
 
 
INTERNET        13-07-2023        Enkele arbeidslieden zijn nodig om de locomotief op de juiste plek te krijgen, 13-07-2023. 
 
 
8507        18-07-2023        Locomotief Orenstein & Koppel, fabrieksnummer O&K 25707, Wouw (langs snelfietspad F 58).
 
 
8508        18-07-2023        Locomotief Orenstein & Koppel, fabrieksnummer O&K 25707, Wouw (langs snelfietspad F 58).
 
 
8509        18-07-2023       Locomotief Orenstein & Koppel, fabrieksnummer O&K 25707, Wouw (langs snelfietspad F 58). Rechtsboven nummerplaat en rechtsonder fabrieksplaat.
 
 
8511       18-07-2023        Fabrieksplaat locomotief Orenstein & Koppel, O&K 25707, Wouw (langs snelfietspad F 58).
 
Tot slot: De tijd zal het leren of de locomotief in Wouw ongeschonden blijft, ondanks mooie woorden van de wethouders van Bergen op Zoom en Roosendaal bij de 'doopplechtigheid'.