Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 

Per tram van Etten over Leur (Vaartkant) naar Princenhage

 
Dit verslag is bedoeld om in woord en beeld enig inzicht te geven, hoe en waar de tram van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM) reed, op weg van Etten over Leur (Vaartkant) naar Princenhage.
 
 
Vanaf 1890 tot in 1929 reed de tram tussen Etten naar Oudenbosch via de buurtschap Haansberg. Dit betekende een zeer krappe boog met veel uitgaven voor het onderhoud van de bovenbouw (rails en dwarsliggers), zonder dat daar extra inkomsten tegenover stonden. In de jaren twintig besteedde de ZNSM niet alleen geld in Oud Gastel voor het opheffen van de zeer krappe boog tussen de Steenstraat en het Moleneind (alsmede ook nog een krappe boog bij het seminarie Bovendonk in Hoeven), maar nog grotere uitgaven werden gedaan om de bottle-neck op de Haansberg op te heffen door deze volledig af te snijden.
 
Helaas heeft de ZNSM er maar enkele jaren profijt van gehad. Wel maakte Provinciale Waterstaat in de jaren dertig handig gebruik van deze strook grond voor het reconstrueren en verbreden van de provinciale weg tussen Etten en Hoeven.
 
 
Bij de aanleg van de het nieuwe tracé kwam nog wel wat kijken. Een ploeg arbeiders is in 1928 bezig met het voorbereidende werk aan de Hoevenseweg ten zuiden van de Haansberg. De boerderij stond destijds op het adres Haansberg 4.
 
 
Een ploeg wegwerkers is in 1929 bezig met de aanleg van het nieuwe tracé aan de Hoevenseweg op de afsnijding ten zuiden van de Haansberg. De boerderij stond destijds op het adres Haansberg 4.
 
 
Het nieuwe tracé voor de afsnijding ten zuiden van de Haansberg is nagenoeg gereed. De ballast (grint en zand) moet nog worden gestort. Gezicht in de richting Hoeven. Foto B.J. Dijkman, 1929.
 
 
Vanuit Hoeven kwam de tram linksrijdend de kom van Etten in. Op de Markt was echter genoeg ruimte, rijk voorzien van bomen met aan weerszijden wegen.
 
 
Wat verderop, midden in het dorp, lag er op de Markt een wisselplaats. Het wisselhandel stond een eindje van het wissel af en al van verre was te zien, of het wissel recht of afbuigend lag.
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
Schuin tegenover het fraaie raadhuis draaide de tram de (Oude) Bredaseweg in. Vanaf hier lag het tramwegtraject aan de zuidzijde tot in Princenhage.
 
 
Komend van de Markt in Etten (rechts) buigt de tram van de ZNSM naar links in de richting van Liesbosch en Princenhage. Rechts staat nog een klein stukje van de karakteristieke moeierboom. Ansichtkaart uit circa 1915.
 
 
Komend van de Markt in Etten buigt de tram van de ZNSM naar links af in de richting van Liesbosch en Princenhage. Links staat de karakteristieke moeierboom. Ansichtkaart uit circa 1915. Foto C. Martens, Etten.
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
Met het zicht op het fraaie raadhuis en de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente ligt op de voorgrond het spoor van de ZNSM dat vanaf de Markt (rechts) afbuigt naar Liesbosch en Princenhage via de (huidige) Oude Bredaseweg. Links een afbeelding uit circa 1905 en rechts een ansichtkaart uit circa 1925. Duidelijk is ook te zien dat in die tussenliggende jaren de trambaan meer naar het zuiden is opgeschoven.
 
 
Draaide de fotograaf zich in de richting Breda, dan zag hij rond 1920 nog een zeer landelijk dorp.
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)
 
 
(tekst nog in bewerking)