Ter Lezing

 
 
Via onderstaande links zijn enkele artikelen uit het verleden (en heden) te raadplegen, simpelweg omdat ze het waard zijn ze in digitale vorm beschikbaar te stellen. Steeds is gezorgd voor een update van de geschiedkundige informatie. Mocht u graag een print van het bestand in hoge kwaliteit ontvangen, dan is bestelling mogelijk via rekening NL 26 INGB 0002 1280 23 ten name van M.C.J. Broos te Roosendaal. Een print kost 2,50 euro en kan worden afgehaald aan huis contact via info@mariusbroos.nl).
Bij verzending in Nederland zijn de verzend- en verpakkingskosten à 2,50 euro voor rekening van de besteller.
 
N I E U W op 7 april 2023: Een stuk bedrijfsgeschiedenis over de elektriciteitscentrale uit 1907 van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen op het station Roosendaal.
Het artikel is te lezen via de link: https://www.mariusbroos.nl/Elektriciteitscentrale.pdf
 
N I E U W op 30 maart 2023. Nu eens geen trein, tram of stationsgebouw, maar een stukje sociale geschiedenis over Henriette Roland Holst, destijds eigenaresse van het landgoed Buissche Heide, en in de jaren 1920-1930 zeer actief in de communistische wereld tot in Rusland toe. Naast een nieuwe rubriek met beelden van haar fraaie landgoed nabij Achtmaal (onder Zundert) is er over haar leven een artikel te lezen via de link: https://www.mariusbroos.nl/Henriette Roland Holst.pdf
 
Klik op onderstaande link of kopieer onderstaande url in uw browser, vervolgens enter, en 'click to read'.
 
1. Geen stoomtram in Dinteloord (15 blz., 16 afbeeldingen)
https://www.yumpu.com/en/document/view/52532292/dinteloordpdf
 
2. Verkeer en vervoer in Essen, Kalmthout en Roosendaal (19 blz., 21 afbeeldingen)
https://www.yumpu.com/en/document/view/52532139/essen-kalmthoutpdf
 
3. Heen en weer, verkeer en vervoer in en om Oudenbosch (20 blz., 22 afbeeldingen)
https://www.yumpu.com/en/document/view/52532061/oudenboschpdf
 
4. De Spoorweg-Maatschappij 'Zuid-Beveland' (16 blz., 40 afbeeldingen)
https://www.yumpu.com/en/document/view/52532004/szbpdf
 
5. De spoorweg Antwerpen - Monchengladbach (artikel in 'Op de Rails',1998-2, blz. 49-55 en 1998-3, blz. 92-100, 38 afbeeldingen)
https://www.yumpu.com/en/document/view/52787366/ijzeren-rijn-mbpdf
 
6. Ontstaan en ontwikkeling van Roosendaal als grensstation en spoorwegknooppunt in West-Brabant (1840-1910)
https://www.yumpu.com/nl/document/view/62659639/roosendaal
U kunt dit artikel ook lezen door de link https://www.mariusbroos.nl/Roosendaal.pdf aan te klikken of in uw browser te kopieren.
 
7. Van drassig land naar commerciele bedrijvigheid.
De stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied rondom het spoorwegstation en de haven van Roosendaal (1854-1885)
https://www.yumpu.com/xx/document/view/62661663/van-drassig-land
U kunt dit artikel ook lezen door de link https://www.mariusbroos.nl/Van-drassig-land.pdf aan te klikken of in uw browser te kopieren
 
8. Visdonk
Dit verhaal over het Landgoed Visdonk is een bundeling van vier artikelen (44 bladzijden), die in 2003 t/m 2005 zijn verschenen in het tijdschrift van de heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale en voor deze uitgave zijn herzien, namelijk:
1. Een polder in het Snolleven,
2. De Roosendaalse Heide met het Rozenven,
3. Het landgoed Visdonk in handen van de gemeente
4. Het theehuis Visdonk
https://www.yumpu.com/nl/document/view/62661667/visdonk
U kunt dit artikel ook lezen door de link https://www.mariusbroos.nl/Visdonk.pdf aan te klikken of in uw browser te kopieren.
 
9. Het eindpunt van de spoorweg Antwerpen - Rotterdam te Moerdijk.
Een langdurige en moeizame strijd in de eerste jaren
Dit artikel is in 1980 verschenen in jaarboek 40 van Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos' in Roosendaal.
De tekst is ongewijzigd gebleven, alleen sommige illustraties zijn enigszins herzien.
U kunt dit artikel lezen door de link https://www.mariusbroos.nl/Moerdijk.pdf aan te klikken of in uw browser te kopieren.
 
10. Verkeer en vervoer in Essen, Kalmthout en Roosendaal
U kunt dit artikel lezen door de link https://www.mariusbroos.nl/Noorderkempen.pdf aan te klikken of in uw browser te kopieren.
Dit artikel is in 2000 verschenen in het boek 'Grenzeloos Geheugen, Aspecten van de geschiedenis van Roosendaal, Essen en Kalmthout', op blz. 70-87 (12 illustraties).