Lijst van tekeningen in
WEST-BRABANT
(en omgeving)

 
Deze rubriek bevat een opsomming van al mijn tekeningen (netkaarten en emplacementen van spoor- en tramwegen, stads- en dorpsplattegronden, sporensituaties, gevels en plattegronden van gebouwen, et cetera), in West-Brabant (en omgeving). Zij zijn gemaakt, hetzij voor een publicatie in boek en/of tijdschrift, hetzij voor eigen documentatie. Mocht een tekening ergens zijn gepubliceerd, dan wordt deze gevolgd door plaats en naamgegevens van auteur en artikel in het desbetref-fende boek of tijdschrift. Soms is een tekening meerdere malen gepubliceerd.
Mocht een en ander niet conform het auteursrecht zijn gebeurd, dan is hierbij de aanduiding ‘verminkt’ geplaatst. Een tekening is soms een verhaal van duizend woorden dat smeekt om een afdruk in goed leesbare vorm. Helaas wordt in dit opzicht het goed fatsoen jegens de tekenaar nog al eens met voeten getreden.
Een groot aantal tekeningen is nooit gepubliceerd, al zijn er wel een aantal verkrijgbaar gesteld via de NVBS, zie website. Van de meeste tekeningen op calque wordt de schaal vermeld. Indien er niets over het formaat is vermeld, dan is het formaat A4. Vaak staan er op een A4-tje ook meerdere situaties. Is de tekening groter, dan gelden de formaten A3, A2, A1 of 3Z-7Z. Het laatste staat voor tekeningen met een lengte groter dan A3 en een breedte gelijk aan A3. Indien een tekening digitaal is gemaakt, dan wordt er geen formaat vermeld, alleen DB = digitaal bestand.
 
 
Antwerpen Dam en Merksem, ligging spoor- en tramwegen, topografische kaart, 1900
 
Antwerpen Dam, verplaatsing gebouw, plattegrond, 1907, 1:1250 (A3)
 

Antwerpen Dam, situatie verplaatsing stationsgebouw, 1907

        Illustratie op blz. 98 in: H. Welter, e.a., Antwerpen op het spoor (Antwerpen 1986)

 

Antwerpen – Roosendaal, netkaart spoor- en tramwegen AR/GCB/EB, 1850-1900, 1:10.000 (A3)

        Illustratie op blz. 76 in: M. Broos, Grenzeloos geheugen, Aspecten van de geschiedenis

        van Roosendaal, Essen en Kalmthout (Roosendaal 2000)

 

Antwerpen – Rotterdam, locomotieven AR, serie 1 t/m 6, later GCB, serie 1 t/m 6, 1:100

        Illustratie op blz. 323 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 156 in: DGR, 40 (1980), 139-159, M. Broos, Het eindpunt van de spoorweg

        Antwerpen – Rotterdam te Moerdijk

        Illustratie op blz. 22 in DVVR, 9 (1986), 19-23, M. Broos, Het eerste spoorwegongeluk nabij

        Roosendaal

        Illustratie op blz. 28 in: H. Welter, Antwerpen op het spoor (Antwerpen 1986)

        Illustratie op blz. 10 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 60 in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

        Illustratie op blz. 21 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

        Illustratie op blz. 14 in: M. Broos, Beter laat dan nooit, 150 jaar spoorwegen in en om Breda

        (Breda 2005)

 
Antwerpen – Rotterdam, locomotief AR, serie 1 t/m 6, met trein, circa 1860 (potloodtekening)
        Illustratie op blz. 12 in: DGR, 43 (1983), 6-40, M. Broos, Geschiedenis der spoorwegen in en om
        Roosendaal, 1850-1880 (2)
 

Antwerpen – Rotterdam, locomotieven AR, serie 7 t/m 9, later GCB, serie 17 t/m 19, 1:100
        Illustratie op blz. 323 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 10 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 28 in: H. Welter, Antwerpen op het spoor (Antwerpen 1986)

        Illustratie op blz. 60 in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

        Illustratie op blz. 21 in: Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal in het zuiden,

        1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Antwerpen – Rotterdam, locomotief AR 10, later GCB 92, 1:100
        Illustratie op blz. 323 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 28 in: H. Welter, Antwerpen op het spoor (Antwerpen 1986)

        Illustratie op blz. 60 in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

 

Antwerpen Hoboken, spooraansluiting ‘Arsenaal der Staats IJzeren Wegen’, 1907-1938

        Illustratie op blz. 37 in: R. Slegers en J.P. Schenkel, Een spoorse kijk op Hoboken (Hoboken 1988)

 
Antwerpen Merksem IJskelder, emplacement ASL/ABG (NMVB), 1888, 1:1000
        Illustratie op blz. 213 in: W.J.M. Leideritz, De tramwegen van Noord-Brabant (Leiden 1978)
 

Antwerpen, stadsplattegrond en netkaart spoorwegen EB, 1850 (resp. blz. 73; blz. 148; blz. 38)

Antwerpen, haven en netkaart spoorwegen EB/AR/GCB, 1860-1870 (resp. blz. 73; blz. 153; blz. 43)

Antwerpen, stadsplattegrond/netkaart spoorwegen EB/AR/GCB, 1870 (resp. blz. 74; blz. 155; blz. 46)

Antwerpen, netkaart AR/GCB/EB, ligging en bediening seinen AR/GCB, 1868-1873, schematisch

        (resp. blz. 76; blz. 146; blz. 36)

Antwerpen, netkaart spoorwegen NMBS, 1960, schematisch (resp. blz. 75; blz. 147; blz. 36)
        Illustraties in: OdR, 1984-03, 73-77, M. Broos, De geschiedenis van de spoorwegen te Antwerpen

        Illustraties in: Tijdschrift Antwerpen, 1984-04, 145-155, M. Broos, De geschiedenis van de

        spoorwegen te Antwerpen

        Illustraties in: H. Welter, e.a., Antwerpen op het spoor (Antwerpen 1986)

 

Antwerpen, Dwarsdoorsnede tunneltraject ter hoogte van Arendstraat (blz. 188) (DB)

Antwerpen, Noord-Zuidverbinding (blz. 185) (DB)
        Illustraties in: OdR, 2007-05, 183-189, M. Broos, De noord-zuidverbinding in Antwerpen

 

Antwerpen – Gaverland, routekaart bedevaart per trein, 1873-1933
        Illustratie op blz. 47 in: DVVR, 42 (2003), 45-51, Th. de Caluwe, De jaarlijkse Roosendaalse

        bedevaart naar Gaverland

 

Antwerpen – Monchengladbach, netkaart spoorweg SS/NMBS, 1950, 1:50.000 (3Z-7Z)

        Illustratie in: OdR, 1998-02, 49-55, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Monchengladbach (1)

 

Antwerpen, netkaart NMBS en voorkeurstracé Tweede Spoorwegtoegang, 1997, 1: 50.000

        Illustratie in: OdR, 1998-03, 99-100, M. Broos, Politieke besluitvorming rond de IJzeren Rijn

 

Baarle-Nassau (grens), emplacement EB/SS, gebouwen oud en nieuw, situatie, 1906, 1:10.000
        Illustratie op blz. 100 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Antwerpen, bisdom, overzicht grondgebied, voor 1610 (1, blz. 10)

Antwerpen, bisdom, overzicht grondgebied, na 1610 (2, blz. 25)

West-Brabant, hoogtekaart met stroomgebieden, 1600 (3, blz. 83)

Bergen op Zoom – Breda, grondgebied Markiezaat en Baronie (4, blz. 94)

Bergen op Zoom – Breda, overzicht dekenaten, na 1610 (5, blz. 168)

Bergen op Zoom – Breda, visitatieroutes dekens (6, blz. 176)

Bergen op Zoom – Breda, omvang gevisiteerde parochies (7, blz. 283)

Sprundel-Hertog en Vorenseinde, overzicht grondgebied (8, blz. 297)

West-Brabant, overzicht met rivieren, 1600 (niet gepubliceerd)

        Illustraties in: P.M. Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant 1580-1652

        (Breda 1995)

 

Asten, sporenligging en remise TM, 1912, 1:1000 (blz. 237, BR 176)

Breda (Baronielaan), sporenligging remise BM, 1910, 1:1000 (blz. 216, BR 155)

Breda (Ginneken, De Leij), sporenligging remise GiTM, 1903, 1:1000 (blz. 215 verminkt, BR 154)

Breda (Ginneken, Schoolakker), sporenligging remise GiTM, 1902, 1:5000 (blz. 214, BR 154)

Breda (Terheijdenstraat), sporenligging remise ZSM, 1881 en 1905, 1:5000 (blz. 214, BR 156)

Breda, emplacement Haagpoort ZNSM, 1902, 1:1000 (blz. 216-217, BR 149) (A3)

Breda, emplacement Haagpoort ZNSM, 1907, 1:1000 (blz. 216-217, BR 149) (A3)

Breda, emplacement Haagpoort ZNSM, 1910, 1:1000 (blz. 216-217, BR 149) (A3)

Breda, overzicht tramwegen Breda en omgeving (bijlage E3)

Eindhoven, sporenligging remise TM, 1912, 1:1000 (blz. 233, BR 174)

Geldrop, sporenligging en wisselplaats TM, 1912, 1:2000 (blz. 235, BR 175)

Helmond, sporenligging en remise TM bij station SS, 1915, 1:1000 (blz. 236, BR 177)

’s Hertogenbosch (Boschveldweg), sporenligging TM/HB, 1912 en 1929, 1:1000 (blz. 227, BR 162)

’s Hertogenbosch (Hinthamerweg), sporenligging remise HHVO, 1881, 1:2000 (blz. 229, BR 160)

’s Hertogenbosch (Pelssingel), sporenligging remise HHVO, 1924, 1:2000 (blz. 229, BR 160)

’s Hertogenbosch (Tramkade), sporenligging remise TM/HB, 1912, 1:1000 (blz. 228, BR 161)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1881, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1888, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1897, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1902, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1905, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

’s Hertogenbosch, sporenligging ‘sBH, HB, OH/TM bij station SS, 1910, 1:5000 (blz. 226, BR 159)

Oosterhout, sporenligging remise ZSM, 1881 en 1921, 1:1000 (blz. 221, BR 157)

Princenhage, sporenligging ZNSM bij remise aan Mastboschstraat, 1928, 1:1000 (blz. 217, BR 146)

Reusel, sporenligging en remise TM, 1898-1921, 1:2000 (blz. 234, BR 178)

Reusel, sporenligging en remise TM, 1921-1937, 1:2000 (blz. 234, BR 178)

Roosendaal, sporenligging ZNSM bij remise Oostelijke Havendijk, 1892, 1:1000 (blz. 219, BR 148)

St. Michielsgestel, sporenligging, wisselplaats en remise TM, 1912, 1:1000 (blz. 231, BR 170)

St. Oedenrode, sporenligging, wisselplaats en remise TM, 1912, 1:1000 (blz. 232, BR 171)

Steenbergen, sporenligging ZNSM bij remise Afgeslechte Dijk, 1895-1911, 1:1000 (blz. 218, BR 147)

Steenbergen, sporenligging ZNSM in Kaaistraat, 1920-1931, 1:1000 (blz. 218, BR 147)

Veghel (Zuid Willemsvaart), sporenligging TM, 1912, 1:1000 (blz. 239, BR 173)

Veghel, ligging wisselplaatsen en remises ‘sBH/CFPN/TM, 1897 en 1930, 1:5000 (blz. 238, BR 172)

Waalwijk (haven), sporenligging HB, 1925, 1:1000 (blz. 223, BR 158)

Wernhout, sporenligging ZNSM bij Wernhoutsburg, 1891, 1:1000 (blz. 220, BR 145)

Wernhout, sporenligging ZNSM bij Wernhoutsburg, 1908, 1:1000 (blz. 220, BR 145)

Wernhout, sporenligging ZNSM bij Wernhoutsburg, 1933, 1:1000 (blz. 220, BR 145)

West-Brabant, overzicht tramwegen Noord-Brabant (bijlage E1)

Willemstad, sporenligging ZNSM bij remise Voorgracht, 1906, 1:1000 (blz. 219, BR 148)
        Illustraties in: W.J.M. Leideritz, De Tramwegen van Noord-Brabant (Leiden 1978), tevens deels

        uitgegeven via Bureau Railatlas NVBS

 

Breda – Oosterhout, netkaart ZSM, 1:25.000 (blz. 246, BR 183)

Breda (Terheijdenstraat), sporenligging remise ZSM, 1881 en 1905, 1:5000 (blz. 247, BR 156)

Oosterhout, sporenligging en wisselplaats ZSM op Vischmarkt, 1880, 1:2500 (blz. 250, BR 185)

Oosterhout, sporenligging remise ZSM, 1881 en 1921, 1:1000 (blz. 252, BR 157)

Oosterhout, sporenligging ZSM, bierbrouwerij en stoomkuiperij, 1:1000 (blz. 248, BR 184)

Oosterhout, sporenligging ZSM, fabriek Verschure & Zn, 1894-1901, 1:1000 (blz. 250, BR 185)

Teteringen (R.K. Kerk), sporenligging en wisselplaats ZSM, 1:2000 (blz. 248, BR 184)
        Illustraties in: OdR, 1980-09, 243-254, W.J.M. Leideritz, De Zuider Stoomtram 100 jaar, tevens

        uitgegeven via Bureau Railatlas NVBS

 

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1863-1868, 1:2000

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1885, 1:2000 (3Z-7Z)

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1897, 1:2000 (3Z-7Z)

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1921, 1:2000 (3Z-7Z)

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1927, 1:2000 (3Z-7Z)

 

Bergen op Zoom, goederenloods SS, gevel noord- en zuidzijde, 1889-1895, 1:100

Bergen op Zoom, goederenloods SS, gevel oostzijde, 1889-1895, 1:100

Bergen op Zoom, goederenloods SS, plattegrond, 1889-1895, 1:100

Bergen op Zoom, goederenloods SS, situatie, 1889-1924, 1:1000

Bergen op Zoom, goederenloods SS, gevel noordzijde, 1902-1924, 1:200

Bergen op Zoom, goederenloods SS, gevel westzijde, 1902-1924, 1:200

Bergen op Zoom, goederenloods SS, plattegrond, 1902-1924, 1:200

 

Bergen op Zoom, locomotievenloods SS, gevel noordzijde, 1863-1871, 1:200

Bergen op Zoom, locomotievenloods SS, gevel oostzijde, 1863-1871, 1:200

Bergen op Zoom, locomotievenloods SS, gevel zuidzijde, 1863-1871, 1:200

 
Bergen op Zoom, magazijntje stationsdienst, plattegrond, 1863, 1:200
 

Bergen op Zoom, privaatgebouwtje SS, gevel noord- en zuidzijde, 1863, 1:200

Bergen op Zoom, privaatgebouwtje SS, gevel oost- en westzijde, 1863, 1:200

Bergen op Zoom, privaatgebouwtje SS, plattegrond, 1863, 1:200

 

Bergen op Zoom, rijtuigenloods SS, gevel noordzijde, 1863-1871, 1:200

Bergen op Zoom, rijtuigenloods SS, gevel oost- en westzijde, 1863-1871, 1:200

Bergen op Zoom, rijtuigenloods SS, gevel zuidzijde, 1863-1871, 1:200

 

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, gevel noordzijde, 1912-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, gevel oostzijde, 1912-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, gevel westzijde, 1912-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, plattegrond gelijkvloers, 1912-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, plattegrond verdieping, 1912-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis B, SS/NS, in 1925 II, situatie, 1912-1944, 1:1000

 

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, gevel noordzijde, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, gevel oostzijde, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, gevel westzijde, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, gevel zuidzijde, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, plattegrond gelijkvloers, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, plattegrond verdieping, 1925-1944, 1:100

Bergen op Zoom, seinhuis I, SS/NS, situatie, 1925-1944, 1:1000

 

Bergen op Zoom, stationsgebouw SS, gevel straatzijde, 1863-1874, 1:200

Bergen op Zoom, stationsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1863-1874, 1:200

 
Bergen op Zoom, stationsgebouw SS/NS, plattegrond, 1914-1970, 1:200
 

Bergen op Zoom, woning met kantoor Aanleg Staatsspoorwegen, gevel oostzijde, 1863, 1:200

Bergen op Zoom, woning met kantoor Aanleg Staatsspoorwegen, plattegrond, 1863, 1:200

 
Bergen op Zoom, netkaart en remise tramweg Tholen-Ossendrecht, 1882, 1:1000 (BR 144)
 

Bergen op Zoom, emplacement SS en omgeving stationsgebouw, 1863-1871, 1:5000 (blz. 177

Bergen op Zoom, stationsgebouw SS, plattegrond, 1863-1874, 1:200 (blz. 179)
        Illustraties in: DW, 2000-4, 177-181, M. Broos, Het stationsgebouw van Bergen op Zoom, 1863-1970

 

Bergen op Zoom, emplacement SS, 1863, 1:2000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 179 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Bergen op Zoom, emplacement SS en omgeving stationsgebouw, 1882-1889, 1:2000

        Illustratie op blz. 124 in: DW, 1994-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (1)

 

Bergen op Zoom, netkaart spoor- en tramwegen, 1901, 1:5000 (A2)

        Illustratie op blz. 189 in: OdR, 1994-05, 188-194, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom

        Illustratie op blz. 127 in: DW, 1994-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (1)

        Illustratie op blz. 122 in: DW, 1995-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (4)

 

Bergen op Zoom, haven en industrieaansluitingen, 1930, 1:2500 (A2)

        Illustratie op blz. 190 in: OdR, 1994-05, 188-194, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom

        Illustratie op blz. 66 in: DW, 1995-02, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (2)

        Illustratie op blz. 121 in: DW, 1995-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (4)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Wittouck/SBB, situatie, 1868, 1:1250

        Illustraties op blz. 93 in: DW, 1995-03, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (3)

        Illustratie op blz. 27 in: W. Heijbroek, Zoete invallen (Bergen op Zoom 2005)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Wittouck/SBB, situatie, 1892, 1:1250

        Illustratie op blz. 125 in: DW, 1994-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (1)

        Illustratie op blz. 28 in: W. Heijbroek, Zoete invallen (Bergen op Zoom 2005)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Wittouck/SBB, situatie, 1903, 1:1250

        Illustratie op blz. 189 in: OdR, 1994-05, 188-194, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom

        Illustratie op blz. 126 in: DW, 1994-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (1)

        Illustratie op blz. 28 in: W. Heijbroek, Zoete invallen (Bergen op Zoom 2005)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Zeeland, ex Wittouck/SBB, situatie, 1925, 1:1250

        Illustratie op blz. 94 in: DW, 1995-03, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (3)

        Illustratie op blz. 28 in: W. Heijbroek, Zoete invallen (Bergen op Zoom 2005)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Van der Linden & Co, situatie, 1886, 1:1250 (blz. 63)

Bergen op Zoom, suikerfabriek Van der Linden & Co, situatie, 1902, 1:1250 (blz. 64)

Bergen op Zoom, suikerfabriek Van der Linden & Co, situatie, 1912, 1:1250 (blz. 65)

        Illustraties in: DW, 1995-02, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (2)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Zeeland, oud en nieuw, situatie, 1925, 1:1250

        Illustratie op blz. 95 in: DW, 1995-03, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (3)

 

Bergen op Zoom, suikerfabriek Zeeland, zijgevel (gedeelte), 1921, 1: 100

        Illustratie op blz. 99 in: DW, 1995-03, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (3)

        Illustratie op blz. 33 in: W. Heijbroek, Zoete invallen (Bergen op Zoom 2005)

 

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuid- en Zuidoostsingel, 1889-1901, 1:1250 (blz. 115)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuid- en Zuidoostsingel, 1928, 1:2000 (blz. 115)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuid- en Zuidoostsingel, 1901-1908, 1:1250 (blz. 115)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuid- en Zuidoostsingel, 1908-1937, 1:1250 (blz. 116)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuid- en Zuidoostsingel, 1928, 1:1250 (blz. 117)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuidzijde Zoom/Halsterseweg, 1901-1933, 1:1250 (blz. 117)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuidzijde Zoom/Halsterseweg, 1933-1937, 1:1250 (blz. 117)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuidzijde Zoom/Villa Helena, 1901-1933, 1:1250 (blz. 117)

Bergen op Zoom, sporensituatie ABT/SS, Zuidzijde Zoom/Villa Helena, 1933-1937, 1:1250 (blz. 117)

        Illustraties in: DW, 1995-04, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom (4)

 

Bergen op Zoom, netkaart spoor - en tramwegen ABT/SS en NS, 1937-1994, 1:25.000

        Illustratie op blz. 189 in: OdR, 1994-05, 188-194, M. Broos, Rails in en om Bergen op Zoom

 

Bosschenhoofd, dorpsplattegrond, 1996, 1: 6250 (A3)

Bosschenhoofd, minuutplan Kadaster, 1832, 1: 6250 (A3)

        Illustraties op achterflap in: C.M.M. van Caulil, Leve Hoeven, 200 jaar Hoeven

        en Bosschenhoofd, 1796-1996

 

Breda, emplacement AR/GCB, 1866, 1:2500
        Illustratie op blz. 319 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 45 in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

 

Breda, emplacement SS, 1913, 1:2000 (3Z-7Z)

Breda, emplacement NS, 1963, 1:2000 (3Z-7Z)

 

Breda, emplacement NS (oostzijde), spooraansluitingen fabrieken en ZSM, 1927, 1:1250 (A3)

Breda, emplacement NS (westzijde), aansluitingen Etna en NCB, 1965, 1:1250 (A3)

 

Breda, emplacement NS (Hoogspoor, in 3 delen), 1970, 1:2000 (3Z-7Z)

Breda, emplacement NS, omgeving suikerfabriek, oud en nieuw, kaart Kadaster, 1970, 1:2000

 

Breda, emplacement AR/GCB en stadsplattegrond, 1855 (DB) (blz. 13)

Breda, emplacement AR/GCB/SS en stadsplattegrond, 1866 (DB) (blz. 31)

Breda, emplacement SS en stadsplattegrond, 1913 (DB) (blz. 47)

Breda, emplacement SS, uitbreidingsplan, 1925 (DB) (blz. 51)
        Illustraties in: M. Broos, Beter laat dan nooit, 150 jaar spoorwegen in en om Breda (Breda 2005)

 

Breda, stationsgebouw SS, plattegrond, 1864, 1:2000 (A3)

Breda, stationsgebouw SS, voorgevel, 1864, 1:2000 (A3)
        Illustraties op blz. 22 in: M. Broos, Beter laat dan nooit, 150 jaar spoorwegen in en om Breda (Breda 2005)

 

Breda, stationscomplex AR/GCB, situatie, 1855-1866, 1:15.000
        Illustratie op blz. 316 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 24 in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

 
Breda, stationscomplex NS, situatie oud en nieuw, kaart Kadaster, 1975, 1:2000
 
Breda, gebouwen Bd-Zlw, 29 situaties, kaart Kadaster, 2 bladen, 1866-1940, 1:2500
 

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, plattegrond gelijkvloers, 1880, 1:100

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, voorgevel, 1880, 1:100

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, zijgevel, 1880, 1:100

 

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, plattegrond gelijkvloers, 1920, 1:100

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, plattegrond verdieping, 1920, 1:100

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, voorgevel, 1920, 1:100

Breda, woning 4 en 5 Bd-Rtd, zijgevel, 1920, 1:100

 

Breda, woning stationschef SS, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100

Breda, woning stationschef SS, voorgevel, 1885, 1:100

 

Breda, stationscomplex SS, situatie, 1863-1927, 1:12.500

        Illustratie op blz. 284 in: OdR, 1988-09, 278-291, M. Broos, 125 jaar Breda – Tilburg

 

Dinteloord, plan ZNSM, lijn Steenbergen – Dinteloord, 1891 (DB) (blz. 126)

Dinteloord, plan, lijn Steenbergen – Dinteloord, 1899 (DB) (blz. 130)

Dinteloord, plan, lijn Steenbergen – Dinteloord, 1909 (DB) (blz. 136)

Dinteloord, dorpskern, kaart Kadaster, 1832, met plan station STWB, 1917 (DB) (blz. 139) (verminkt)

Dinteloord, geprojecteerd tracé, lijn Steenbergen – Dinteloord, 1922 (DB) (blz. 141)
        Illustraties in: Nijen Aenwas van Dinteloord, 9 (2001), 119-143, M. Broos, Geen stoomtram voor Dinteloord

 
Essen, emplacement EB, 1913, 1:2000 (3Z-7Z)
 

Essen, emplacement EB, gebouwen oud en nieuw, situatie, 1903, 1:10.000

        Illustratie op blz. 59 in: De Spijcker, 61 (2004), 54-78, M. Broos, Het station Essen als ’s lands

        voorportaal in een internationale spoorwegverbinding, 1854-2004

        Illustratie op blz. 100 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Essen, station NMBS en landgoed Hemelrijk, topografische kaart, 1950, 1:12.500

        Illustratie op blz. 78 in: M. Broos, Grenzeloos geheugen, Aspecten van de geschiedenis

        van Roosendaal, Essen en Kalmthout (Roosendaal 2000)

        Illustratie op blz. 16 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Essen – Kalmthout, turfvaarten, 1450-1650

        Illustratie op blz. 15 (verminkt) in: M. Broos, Grenzeloos geheugen, Aspecten van de geschiedenis

        van Roosendaal, Essen en Kalmthout (Roosendaal 2000)

 
Etten, sporenligging ZNSM bij wisselplaats Strooienhuis, 1913, 1:2000
 

Etten-Leur, emplacement AR/GCB, 1855-1872, 1:2500

Etten-Leur, emplacement AR/GCB, 1872-1878, 1:2500

Etten-Leur, emplacement SS, 1883-1885, 1:2500

Etten-Leur, emplacement SS, 1883, 1:2000 (BR 140)

Etten-Leur, emplacement SS, 1904, 1:2000 (BR 140)

 

Etten-Leur, goederenloods SS, gevel oostzijde, 1885-1978, 1:100

Etten-Leur, goederenloods SS, gevel perronzijde, 1885-1978, 1:100

Etten-Leur, goederenloods SS, gevel westzijde, 1885-1978, 1:100

Etten-Leur, goederenloods SS, plattegrond, 1885-1914, 1:100

Etten-Leur, goederenloods SS, plattegrond, 1914-1978, 1:100

 
Etten-Leur, privaatgebouwtje AR/GCB, voor- en zijgevel, plattegrond, 1878-1914, 1:100
 
Etten-Leur, privaatgebouwtje AR/GCB, voor- en zijgevel, plattegrond, 1878-1914, 1:100
 

Etten-Leur, magazijn- en privaatgebouw SS, gevel perronzijde, 1914-1965, 1:100

Etten-Leur, magazijn- en privaatgebouw SS, gevel westzijde, 1914-1965, 1:100

Etten-Leur, magazijn- en privaatgebouw SS, plattegrond, 1914-1965, 1:100

 

Etten-Leur, stationscomplex SS, situatie, 1872-1914, 1:500

Etten-Leur, stationscomplex SS, situatie, 1914-1965, 1:500

 

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, gevel oostzijde, 1854-1886, 1:200

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1854-1886, 1:200

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, perronzijde, 1854-1886, 1:200

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond gelijkvloers, 1854-1886, 1:200

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond verdieping, 1854-1886, 1:200

Etten-Leur, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1854-1886, 1:200

 

Etten-Leur, stationsgebouw SS, gevel straat- en perronzijde, 1886-1914, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, gevel westzijde, 1886-1914, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1886-1914, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond verdieping, 1886-1914, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1914-1948, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond verdieping, 1914-1948, 1:100

 

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond 2e verdieping, uitbreiding, 1914-1948, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, straatzijde, uitbreiding, 1914-1965, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, gevel westzijde, uitbreiding, 1914-1965, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, perronzijde, uitbreiding, 1914-1965, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, gevel westzijde, gedeelte verbouwing, 1948-1965, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, perronzijde, gedeelte verbouwing, 1948-1965, 1:100

Etten-Leur, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1948-1965, 1:100

 
Etten-Leur, woning 13 Rsd-Bd, situatie, 1855-1935, 1:500
 

Etten-Leur, emplacement AR/GCB, 1878-1883, 1:2500
        Illustratie op blz. 319 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 110 in: J.A. Rozemeyer, Van Gogh in Etten (Etten-Leur 1990, later herdrukt)

 

Etten-Leur, dorpsplattegrond omgeving station NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000

Etten-Leur, dorpsplattegrond omgeving vroeger station NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000

 

Fijnaart, sporenligging ZNSM bij los- en laadplaats Hoeve Traats, 1910, 1:2000

Fijnaart, sporenligging ZNSM bij los- en laadplaats zuivelfabriek, 1922, 1:2000

 

Fijnaart, polders aan noordzijde Mark en Dintel, 1800

 
Geertruidenberg, emplacement SS en stadsplattegrond, 1904, 1:2500 (A2)
 

Geertruidenberg, minuutplans Kadaster, 9 bladen (los in map)

        Illustraties in: S.E.M. van Doornmalen, Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord-Brabant

        (‘s-Hertogenbosch 1994)

 
Gilze-Rijen, emplacement SS, 1960, 1:2000
 

Gilze-Rijen, emplacement SS, 1863, 1:2000 (blz. 286, BR 294)

Gilze-Rijen, emplacement SS, 1917, 1:2000 (blz. 286, BR 295)

        Illustraties in: OdR, 1988-09, 278-291, M. Broos, 125 jaar Breda - Tilburg

 

Goes – Hoedekenskerke, emplacement SZB (5 stuks), 1927, 1:5000 (BR 236)

Goes – Hoedekenskerke, emplacement SZB (10 stuks), 1927, 1:5000 (BR 237)

Goes – Hoedekenskerke, emplacement SZB (5 stuks), 1927, 1:5000 (BR 238)

Goes – Wolphaartsdijkseveer, emplacement SZB (4 stuks), 1927, 1:5000 (BR 239)

Goes – Wemeldinge, emplacement SZB (6 stuks), 1927, 1:5000 (BR 240)

 

Goes, emplacement SS, 1904, 1:2000 (3Z-7Z)

Goes, emplacement SS, 1927, 1:2000 (3Z-7Z)

 

Goes, netkaart tramwegen SZB, topografische kaart, 1927, 1:10.000 (DB)

        Illustratie op blz. 2 (verminkt) in: ZWRK, 2002, 2-3, M. Broos, De Spoorweg-Maatschappij

        Zuid-Beveland (1)

        Illustratie op blz. 14 (verminkt) in: Prorail, Sporen naar het Sloe (Middelburg 2008)

 

Goes, emplacement SS, 1872, 1:2000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 190 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Goes – Oudelande, traject SGB, 1972-1987, 1:50.000

        Illustratie op blz. 226 in: OdR, 1986-08, 226-231, K. Wielemaker en H. Govers, Vijftien jaar

        Stoomtram Goes – Borsele

 

Heerle, overzicht verkaveling en toponiemen, 1758, 1:10.000 (1, blz. 9)

Heerle, overzicht kerngebied en middeleeuwse parochie (2, blz. 10)

Heerle, overzicht grondgebruik, 1758 (3, blz. 13)

Heerle, globale bodemkaart (4, blz. 14)

Heerle, hoogtekaart (5, blz. 15)

Heerle, overzicht van plaatsnamen (6, blz. 16)

Heerle, overzicht kern dorp, 1758, 1:5000 (7, blz. 26)

Heerle, kern dorp volgens minuutplan Kadaster, 1825, 1:5000 (8, blz. 56)

Heerle, kern dorp volgens bijblad Kadaster, 1915, 1:5000 (9, blz. 95)

        Illustraties in: W. van Ham, Van Harella tot Heerle, geschiedenis van een West-Brabants dorp

        (Wouw 1998)

 
Hoeven, haltegebouw SS, situatieschets, 1885, 1:2500
 

Hoeven, woning 7, 8 en 16 Zlw-Esn, achtergevel, 1925, 1:100

Hoeven, woning 7, 8 en 16 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Hoeven, woning 7, 8 en 16 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Hoeven, woning 7, 8 en 16 Zlw-Esn, voorgevel, 1925, 1:100

Hoeven, woning 7, 8 en 16 Zlw-Esn, zijgevel, 1925, 1:100

 

Hoeven, dorpsplattegrond, 1996, 1:6250 (A3)

Hoeven, minuutplan Kadaster, 1832, 1:6250 (A3)

        Illustraties op achterflap in: C.M.M. van Caulil, Leve Hoeven, 200 jaar Hoeven

        en Bosschenhoofd, 1796-1996

 
Hoeven, dorpsplattegrond omgeving vroeger halte NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 

Hoeven, wachterswoning 45 en haltegebouw, situatieschetsen, 1854, 1885 en 1910 (blz. 167)

Hoeven, wachterswoning 45 en haltegebouw, voorgevel, 1854-1885, 1:100 (blz. 169)

Hoeven, wachterswoning 45 en haltegebouw, zijgevel, 1854-1885, 1:100 (blz. 169)

Hoeven, wachterswoning 45 en haltegebouw, plattegrond, 1854-1885, 1:100 (blz. 169)

Hoeven, haltegebouw SS, gevel perronzijde, 1885-1910, 1:100 (blz. 174)

Hoeven, haltegebouw SS, gevel perronzijde, 1910-1939, 1:100 (blz. 188)

Hoeven, haltegebouw SS, gevel westzijde, 1885-1910, 1:100 (blz. 174)

Hoeven, haltegebouw SS, gevel westzijde, 1910-1939, 1:100 (blz. 189)

Hoeven, haltegebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1885-1910, 1:100 (blz. 174)

Hoeven, haltegebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1910-1939, 1:100 (blz. 188)

Hoeven, haltegebouw SS, plattegrond verdieping, 1910-1939, 1:100 (blz. 189)

Hoeven, haltegebouw SS, situatieschets, 1910, 1:1000 (blz. 189)

Hoeven, haltegebouwen en blokposten langs spoorweg Rsd-Bd, 1907 (blz. 177) (DB)

        Illustraties in: DHH, 19 (2003), 165-195, M. Broos, De spoorweghalte Hoeven

 

Hoeven, woning 8A Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1907, 1:100 (niet gepubliceerd)

Hoeven, woning 8A Zlw-Esn, gevel noordzijde, 1907, 1:100 (blz. 180)

Hoeven, woning 8A Zlw-Esn, gevel westzijde, 1907, 1:100 (blz. 180)

Hoeven, woning 8A Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1907, 1:100 (blz. 180)

Hoeven, woning 8 en 8A, blokpost 63 Zlw-Esn, situatie, 1907, 1:1000 (blz. 172) (DB)

Hoeven, woning 8, gevel noordwestzijde, 1854-1885, 1:100 (blz. 174)

Hoeven, woning 8, plattegrond, 1854-1885, 1:100 (blz. 174)

Hoeven, woning 8, gevel noordoostzijde, 1854-1885, 1:100 (blz. 174)

        Illustraties in: DHH, 22 (2006), 171-186, M. Broos, Uit het leven van de spoorwegwachters

        op het Gors

 

Kaatsheuvel-Capelle, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, perronzijde, 1886, 1:100

Kaatsheuvel-Capelle, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, plattegrond, 1886, 1:100

 

Kaatsheuvel (De Efteling), locomotief Neefje, 1982, 1:50 (blz. 37)

Kaatsheuvel (De Efteling), locomotief Aagje, 1982, 1:50 (blz. 36)

Kaatsheuvel (De Efteling), locomotief Moortje, 1982, 1:50 (blz. 36)

Kaatsheuvel (De Efteling), locomotief Moortje en twee rijtuigen, 1982, 1:100 (blz. 36)

Kaatsheuvel (De Efteling), netkaart 1969-1981, 1:5000 (blz. 36)

        Illustraties in: OdR, 1983-02, 35-38, R.G. Klomp, Stoomtreinen in De Efteling

 
Kapelle-Biezelinge, emplacement NS, 1955, 1:2000
 

Klundert, gasfabriek met autobusremise AOKZ, situatie kaart Kadaster, 1913 (blz. 78)

Klundert – Zevenbergen, routekaart autobusdienst AOKZ, 1913-1915 (blz. 68)

        Illustraties in: DGR, 59 (1999) 56-85, M. Broos, De gemeentelijke autobusdienst

        Klundert – Zevenbergen, 1911-1924

 
Krabbendijke, emplacement NS, 1955, 1:2000
 
Kruiningen-Yerseke, emplacement NS, 1960, 1:2000
 
Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch, stations en halten, sporen en wissels SS, 1925, schematisch
 

Lage Zwaluwe – 's-Hertogenbosch, netkaart spoorweg SS, 1950, 1:50.000 (3Z-7Z)

        Illustratie in: OdR, 1999-09, 328-341, M. Broos, De spoorweg Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch

 

Lage Zwaluwe, bergplaats olie en lampen SS/NS, plattegrond, 1890-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, bergplaats olie/lampen SS/NS, gevel oost- en westzijde, 1890-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, bergplaats olie/lampen SS/NS, gevel zuidzijde, 1890-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, dienstgebouw en bergplaats olie/lampen SS/NS, situatie, 1890-1944, 1:2000

 

Lage Zwaluwe, dienstgebouw SS/NS, gevel oostzijde, 1923-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, dienstgebouw SS/NS, plattegrond, 1923-1944, 1:100

 

Lage Zwaluwe, elektriciteitscentrale SS, gevel westzijde, 1900-1938, 1:100

Lage Zwaluwe, elektriciteitscentrale SS, plattegrond, 1900-1925/1938, 1:200

Lage Zwaluwe, elektriciteitscentrale SS, situatie, 1900-1938, 1:100

 

Lage Zwaluwe, emplacement SS, 1877, 1:2000 (3Z-7Z)

Lage Zwaluwe, emplacement SS, 1886, 1:2000 (3Z-7Z)

Lage Zwaluwe, emplacement SS, 1913, 1:2000 (3Z-7Z)

 

Lage Zwaluwe, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, perronzijde, 1884-1965, 1:100

Lage Zwaluwe, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, plattegrond, 1884-1965, 1:100

 

Lage Zwaluwe, haltegebouw SS, gevel noordzijde, 1872-1877, 1:200

Lage Zwaluwe, haltegebouw SS, gevel perronzijde, 1872-1877, 1:200

Lage Zwaluwe, haltegebouw SS, perronzijde (gedeelte), 1872-1877, 1:100

Lage Zwaluwe, haltegebouw SS, plattegrond, 1872-1877, 1:200

 

Lage Zwaluwe, pompgebouw SS, gevel westzijde, 1891-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, pompgebouw SS, gevel zuidzijde, 1891-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, pompgebouw SS, plattegrond, 1891-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, pompgebouw SS, situatie, 1891-1934, 1:1000

 

Lage Zwaluwe, seinhuis post T, SS, situatie, 1900-1928, 1:2000

Lage Zwaluwe, seinhuis post T, SS/NS, gevel oostzijde, 1900-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post T, SS/NS, gevel zuidzijde, 1900-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post T, SS/NS, plattegrond gelijkvloers, 1900-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post T, SS/NS, plattegrond verdieping, 1900-1944, 1:100

 

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS, gevel noordzijde, 1881-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS, gevel westzijde, 1881-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS, plattegrond gelijkvloers, 1881-1934, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS/NS, gevel noordzijde, 1934-1940, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS/NS, gevel westzijde, 1934-1940, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuis post Zlwa, SS/NS, plattegrond verdieping, 1934-1940, 1:100

 

Lage Zwaluwe, seinhuizen post I en T, NS, gevel noordzijde, 1946/1947-1971, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuizen post I en T, NS, gevel westzijde, 1946/1947-1971, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuizen post I en T, NS, plattegrond gelijkvloers, 1946/1947-1971, 1:100

Lage Zwaluwe, seinhuizen post I en T, NS, plattegrond verdieping, 1946/1947-1971, 1:100

 

Lage Zwaluwe, stationsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1877-1886, 1:200

Lage Zwaluwe, stationsgebouw SS, perronzijde, 1877-1886, 1:200

Lage Zwaluwe, stationsgebouw SS, plattegrond, 1877-1886, 1:200

 

Lage Zwaluwe, stationsgebouw NS, gevel noordzijde, 1950-2000, 1:200

Lage Zwaluwe, stationsgebouw NS, plattegrond, 1950-2000, 1:200

Lage Zwaluwe, stationsgebouw NS, situatie, 1950-2000, 1:2000

Lage Zwaluwe, stationsgebouw NS, straatzijde, 1950-2000, 1:200

 

Lage Zwaluwe, treindienstleidersverblijf, SS/NS, gevel noordzijde, 1928-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, treindienstleidersverblijf, SS/NS, gevel oostzijde, 1928-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, treindienstleidersverblijf, SS/NS, gevel westzijde, 1928-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, treindienstleidersverblijf, SS/NS, plattegrond, 1928-1944, 1:100

Lage Zwaluwe, treindienstleidersverblijf, SS/NS, situatie, 1928-1944, 1:2000

 

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, situatie, 1901-1986, 1:2000

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, gevel oostzijde, 1901-1986, 1:200

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, gevel westzijde, 1901-1986, 1:200

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, gevel zuidzijde, 1901-1986, 1:200

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, plattegrond gelijkvloers, 1901-1986, 1:200

Lage Zwaluwe, woningen elektriciteitscentrale SS/NS, plattegrond verdieping, 1901-1986, 1:200

 
Langeweg, emplacement SS, 1920, 1:2000
 
Leur, sporenligging ZNSM bij remise en in dorpskom, 1914, 1:2000
 

Leur, stopplaats SS, situatie, 1914-1938, 1:500

Leur, stopplaats SS, situatie, kaart kadaster, 1914-1938, 1:2000

 

Liesbosch, haltegebouw, bestek 396 SS, gevel perronzijde, 1885, 1:100 (blz. 31)

Liesbosch, haltegebouw, bestek 396 SS, gevel westzijde, 1885, 1:100 (blz. 31)

Liesbosch, haltegebouw, bestek 396 SS, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100 (blz. 31)

        Illustraties in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

 

Liesbosch, haltegebouw SS, gevel perronzijde, 1910-1972, 1:100

Liesbosch, haltegebouw SS, gevel westzijde, 1910-1972, 1:100

Liesbosch, haltegebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1910-1972, 1:100

Liesbosch, haltegebouw SS, plattegrond verdieping, 1910-1972, 1:100

 
Liesbosch, privaatgebouwtje SS, plattegrond en doorsnede, 1910-1972, 1:100
 

Liesbosch, stationscomplex SS, situatie, 1885, 1:2500

Liesbosch, stationscomplex SS, situatie, 1910, 1:1000

 
Liesbosch, dorpsplattegrond omgeving vroeger halte NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 

Logtenburg, buurtschap, kaart Kadaster, 1982, 1:2500

        Illustratie in: OdR, 1983-04, 110, M. Broos, Spoorwegsluitingen honderd jaar geleden

 
Logtenburg – Moerdijk, traject AR/GCB, 1855, 1:5000 (3Z-7Z)
 
Middelburg, emplacement NS, 1955, 1:2000
 
Moerdijk, brug of stoomvlotten, ontwerp Aanleg Staatsspoorwegen, 1867 (3Z-7Z) (DB)
 

Moerdijk, directiekeet Aanleg Staatsspoorwegen, gevel noordzijde, 1866-1872, 1:200

Moerdijk, directiekeet Aanleg Staatsspoorwegen, gevel westzijde, 1866-1872, 1:200

 

Moerdijk, emplacement AR/GCB, haven en dorpsplattegrond, kaart Kadaster, 1856, 1:2500
        Illustratie op blz. 153 in: DGR, 40 (1980), 139-159, M. Broos, Het eindpunt van de spoorweg

        Antwerpen – Rotterdam te Moerdijk

 

Moerdijk, netkaart spoorwegen Zvb-Md-Zlw, topografische kaart, 1854-1987, 1:50.000 (blz. 21)

Moerdijk, emplacement SS, haven en dorpsplattegrond, kaart Kadaster, 1928, 1:2500 (blz. 21)

        Illustraties in: SJ, 43 (1990), 17-21, M. Broos, Moerdijk, eindpunt van de spoorweg Lage

        Zwaluwe – Moerdijk

 

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel noordzijde, 1866, 1:200

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel westzijde, 1866, 1:200

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1866, 1:200

Moerdijk, stationsgebouw SS, plattegrond, 1866, 1:200

 

Moerdijk, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1896, 1:100

Moerdijk, stationsgebouw SS, plattegrond verdieping, 1896, 1:100

Moerdijk, emplacement SS, haven en dorpsplattegrond, kaart Kadaster, 1896, 1:2500

 

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel noordzijde, 1896, 1:100 (blz. 19)

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel straatzijde, 1896, 1:100 (blz. 18-19)

Moerdijk, stationsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1896, 1:100 (blz. 19)

        Illustraties in: SJ, 43 (1990), 17-21, M. Broos, Moerdijk, eindpunt van de spoorweg Lage

        Zwaluwe – Moerdijk

 
Moerdijk, emplacement SS, 1903, 1:2000
 

Moerdijk, woning 24 Bd-Rtd (ex keet), gevel westzijde (gedeelte), 1872-1938, 1:100

Moerdijk, woning 24 Bd-Rtd (ex keet), plattegrond, 1872-1938, 1:200

Moerdijk, woning 24 Bd-Rtd (ex keet), situatie, 1872-1938, 1:2500

 

Moerdijk, emplacement SS en dorpsplattegrond, 1864, 1:1000 (A1)

        Illustratie op blz. 210 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Moerdijk, netkaart spoorweg Zvb-Md bij Logtenburg, topografische kaart, 1855, 1:25.000
        Illustratie op blz. 16 in: Geodesia, 1983-01, 14-16, M. Broos, Eene Onderhandsche akte

        Illustratie op blz. 149 in: DGR, 40 (1980), 139-159, M. Broos, Het eindpunt van de spoorweg

        Antwerpen – Rotterdam te Moerdijk

        Illustratie op blz. 20 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Moerdijk, netkaart spoorweg Zvb-Md, topografische kaart, 1855, 1:75.000
        Illustratie op blz. 315 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 15 in: Geodesia, 1983-01, 14-16, M. Broos, Eene Onderhandsche akte

        Illustratie op blz. 141 in: DGR, 40 (1980), 139-159, M. Broos, Het eindpunt van de spoorweg

        Antwerpen – Rotterdam te Moerdijk

 

Nispen, laad- en losplaats SS in ontwerp, situatie, 1917, 1:2500

        Illustratie op blz. 34 in: DHN, 5 (1997), 32-41, M. Broos, Een spoorweghalte te Nispen (2)

 
Nispen, minuutplan Kadaster, Roosendaal en Nispen F1, 2 en 3, 1832, 1:1250 (A3)
        Illustratie op blz. 114 in: DHN, 1 (1993), 112-116, M. Broos, Het dorp Nispen in kaart in 1832
 
Nispen, woning 25 t/m 27 Zlw-Esn, situatie, 1885, 1:1250
        Illustratie op blz. 59 in: DHN, 6 (1998), 49-75, M. Broos, Nispen en 'het spoor'
 

Nispen, Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Sint Joseph’, plattegrond 1903-1916, 1:200

        Illustratie op blz. 33 in: DVVR, 31 (1997), 21-37, M. Broos, Geschiedenis van de Coöperatieve

        Fabrieken van Melkproducten 'Het Anker' te Roosendaal (1)

 

Nispen, Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Sint Joseph’, situatie 1903-1916, 1:1250

        Illustratie op blz. 29 in: DVVR, 32 (1998), 21-37, M. Broos, Geschiedenis van de Coöperatieve

        Fabrieken van Melkproducten 'Het Anker' te Roosendaal (2)

 

Nispen, veldwachterswoning op Klokberg, gedeelte kaart Kadaster, 1832 (blz. 43)

        Illustratie in: DHN, 9 (2001), 37-75, M. Broos, Nispen en Roosendaal met elkaar

        ‘in telephonische verbinding’, 1894-1914

 

Nispen, pastorie op Kerkplein, gedeelte kaart Kadaster, 1832 (blz. 162)

Nispen, pastorie op Kerkplein, gedeelte kaart Kadaster, 1882 (blz. 164)

Nispen, pastorie op Kerkplein, gedeelte kaart Kadaster, 1848 (blz. 166)

        Illustraties in: DHN, 10 (2002), 161-172, M. Broos, De parochiebezittingen van Nispen, 1832-1940

 

Nispen, Kerkeind, kaart Kadaster, 1839 (blz. 16) (verminkt) (DB)

Nispen, Kerkeind, kaart Kadaster, 1965 (blz. 30) (verminkt) (DB)

        Illustraties in: DHN, 13 (2005), 13-36, M. Broos, Het grenskantoor te Nispen, 1839-1959

 

Nispen, Overzicht verwoeste gebouwen, 1944 (blz. 74) (DB)

Nispen, Overzicht verwoeste gebouwen, 1944 (blz. 75) (DB)

        Illustraties in: DHN, 15 (2007), 71-81, M. Broos, Puinonteigening in Nispen

 

Nispen, Kerkplein en omgeving, kaart Kadaster, 1944 (blz. 99) (DB)

Nispen, Dorpsplein, schetskaart, 1945 (blz. 100) (DB)

Nispen, Wederopbouwplan Dorpsplein, schetskaart, 1948 (blz. 104) (DB)

Nispen, Wederopbouwplan Dorpsplein, schetskaart, 1950 (blz. 105) (DB)

        Illustraties in: DHN, 15 (2007), 98-109, M. Broos, Het Wederopbouwplan Dorpsplein te Nispen

 

Nispen, gebouwen P. van Hees, Dorpsstraat 8 en 10, situatieschets, 1930 (blz. 51) (DB)

Nispen, gebouwen Dorpsstraat 8 en 10, situatieschets, 1935 (blz. 54) (DB)

Nispen, gebouwen Dorpsstraat 22 en 24, situatieschets, 1935 (blz. 63) (DB)

        Illustraties in: DHN, 16 (2008), 40-74, M. Broos, Het vervoersbedrijf van Van Hees in Nispen,

        1905-1974

 

Nispen, topografische kaart westzijde dorp, 1944 (blz. 99) (DB)

        Illustratie in: DHN, 16 (2008), 96-122, P. van Wesel, De bevrijding van het Hollands Diep

 

Oosterhout (Oosteind), netkaart en situaties smalspoor suikerfabriek Groenendijk

        Illustratie op blz. 252 in: OdR, 1985-09, 250-254: G. Stoer, De elektrische smalspoorweg

        van de suikerfabriek te Groenendijk

        Illustratie in: Tijdschrift heemkundekring Dongen, maart 1987, 454-472, G. Stoer, De elektrische

        smalspoorweg van de suikerfabriek te Groenendijk

        Illustratie in: Tijdschrift heemkundekring Oosterhout, 1986-04, 840-855, G. Stoer, De elektrische

        smalspoorweg van de suikerfabriek te Groenendijk

 

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij Gastelsveer, 1906, 1:2000

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij los- en laadplaats zuivelfabriek, 1920-1924, 1:2000

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij wisselplaats aan Oudendijk, 1907, 1:2000

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij wisselplaats aan Rijpersweg, 1907, 1:2000

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij wisselplaats Van Ham, 1907-1919, 1:2000

Oud Gastel, sporenligging ZNSM bij Gastelsveer, 1892-1938, 1:5000 (A3)

 

Oud Gastel, Het Mastboomhuis, plattegrond (DB)

        Illustratie op blz. 39 in: DGR, 66 (2006), 19-50, O. Thiers, Het Mastboomhuis in Oud Gastel,

        een ‘schoon lijk’

 

Oudenbosch, emplacement AR/GCB, 1854-1872, 1:2500

Oudenbosch, emplacement AR/GCB, 1872-1879, 1:2500

Oudenbosch, emplacement AR/GCB/SS, 1879-1881, 1:2500

Oudenbosch, emplacement SS, 1885, 1:2000

Oudenbosch, emplacement SS, 1904, 1:2000

Oudenbosch, emplacement SS, 1910, 1:2000 (BR 138)

Oudenbosch, emplacement SS, 1921, 1:2000 (BR 138)

Oudenbosch, emplacement SS, inhaalspoor 1904-1921, 1:2000

 

Oudenbosch, goederenloods SS/NS, perronzijde, 1881/1910-1985, 1:100

Oudenbosch, goederenloods SS/NS, plattegrond, 1881/1910-1985, 1:100

Oudenbosch, goederenloods SS/NS, zijgevel, 1881/1910-1985, 1:100

 

Oudenbosch, privaatgebouwtje AR/GCB, voor- en zijgevel, plattegrond, 1872-1885, 1:100

Oudenbosch, privaatgebouw SS, gevel noordzijde, 1910, 1:100

Oudenbosch, privaatgebouw SS, gevel zuidzijde, 1910, 1:100

Oudenbosch, privaatgebouw SS, perronzijde, 1910, 1:100

Oudenbosch, privaatgebouw SS, plattegrond, 1910, 1:100

Oudenbosch, privaatgebouw SS, straatzijde, 1910, 1:100

 
Oudenbosch, sporenligging ZNSM bij kruispunt Wagenhoek, 1890-1938, 1:2500
 

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond, 1854-1885, 1:200

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1854-1885, 1:200

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, perronzijde, 1854-1885, 1:200

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, zijgevels (en doorsnede), 1854-1885, 1:200

 

Oudenbosch, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100

Oudenbosch, stationsgebouw SS, plattegrond verdieping, 1885, 1:100

Oudenbosch, stationsgebouw SS, gevel straatzijde, 1885, 1:100

 
Oudenbosch, suikerfabrieken langs haven, situatie gebouwen, 1901, 1:2500
 

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, gevel oostzijde, 1872-1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, gevel oostzijde, 1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, gevel zuidzijde, 1872-1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, gevel zuidzijde, 1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1872-1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1904, 1:100

Oudenbosch, woning 10 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1904, 1:100

 

Oudenbosch, woning 13 en 14 Zlw-Esn, achtergevel (aanbouw), 1925, 1:100

Oudenbosch, woning 13 en 14 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Oudenbosch, woning 13 en 14 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Oudenbosch, woning 13 en 14 Zlw-Esn, voorgevel, 1925, 1:100

Oudenbosch, woning 13 en 14 Zlw-Esn, zijgevel (aanbouw), 1925, 1:100

 
Oudenbosch, emplacement SS, 1881-1885, 1:2500
        Illustratie op blz. 318 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam
 

Oudenbosch, sporenligging ZNSM bij suikerfabrieken langs haven, 1892-1938, 1:2500

        Illustratie op blz. 25 in: M. Broos, Tussen Baarlebosch en Halderberge. Twee eeuwen gemeente

        Oudenbosch, 1796-1996 Oudenbosch 1996

 

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1854-1885, 1:100 (blz. 68)

Oudenbosch, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond gelijkvloers, 1854-1885, 1:100 (blz. 68)

        Illustraties in: M. Broos, Tussen Baarlebosch en Halderberge. Twee eeuwen

        gemeente Oudenbosch, 1796-1996 Oudenbosch 1996

 
Oudenbosch, dorpsplattegrond omgeving station NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 

Princenhage, woning 6, 11, 14, 19 en 20 Rsd-Bd, plattegrond gelijkvloers, 1920, 1:100

Princenhage, woning 6, 11, 14, 19 en 20 Rsd-Bd, plattegrond verdieping, 1920, 1:100

Princenhage, woning 6, 11, 14, 19 en 20 Rsd-Bd, voorgevel, 1920, 1:100

Princenhage, woning 6, 11, 14, 19 en 20 Rsd-Bd, zijgevel, 1920, 1:100

 

Princenhage, wachterswoning, bestek 396, voorgevel, 1885, 1:100 (blz. 52)

Princenhage, wachterswoning, bestek 396, zijgevel, 1885, 1:100 (blz. 52)

Princenhage, wachterswoning, bestek 396, plattegrond, 1885, 1:100 (blz. 52)

Princenhage, haltegebouw, bestek 396 SS, gevel perronzijde, 1885, 1:100 (blz. 35)

Princenhage, haltegebouw, bestek 396 SS, gevel westzijde, 1885, 1:100 (blz. 35)

Princenhage, haltegebouw, bestek 396 SS, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100 (blz. 35)

        Illustraties in: S. Eeftens, Boemelen over ’s Princenland, Geschiedenis der spoorwegen

        in Princenhage en Prinsenbeek (Prinsenbeek 1987)

 
Princenhage, haltegebouw SS, situatieschets, 1885, 1:2500
 
Princenhage, dorpsplattegrond omgeving vroeger halte NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 
Rilland-Bath, emplacement NS, 1955, 1:2000
 

Rucphen, Coöperatieve Zuivelfabriek ‘De Roomton’, situatie 1911-1916, 1:1250

        Illustratie op blz. 28 in: DVVR, 32 (1998), 21-37, M. Broos, Geschiedenis van de Coöperatieve

        Fabrieken van Melkproducten 'Het Anker' te Roosendaal (2)

 
Rijsbergen, sporenligging ZNSM bij los- en laadplaats R.K. Boerenbond, 1913, 1:2000
 

Seppe, bergplaats NS, gevel oost- en westzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, bergplaats NS, gevel straat- en perronzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, bergplaats NS, plattegrond, 1941-1992, 1:100

 
Seppe, emplacement SS, 1937, 1:2000 (BR 140)
 
Seppe, haltegebouw SS, situatie, 1885, 1:2500
 

Seppe, haltegebouw SS/NS, gevel oostzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, haltegebouw SS/NS, gevel perronzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, haltegebouw SS/NS, gevel straatzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, haltegebouw SS/NS, gevel westzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, haltegebouw SS/NS, plattegrond, 1915-1941, 1:100

Seppe, haltegebouw SS/NS, situatie, 1915-1941, 1:500

 

Seppe, privaatgebouwtje SS, gevel oost- en westzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, privaatgebouwtje SS, gevel straat- en perronzijde, 1915-1941, 1:100

Seppe, privaatgebouwtje SS, plattegrond, 1915-1941, 1:100

 

Seppe, woning met blokpost NS, gevel oostzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, woning met blokpost NS, gevel perronzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, woning met blokpost NS, gevel straatzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, woning met blokpost NS, gevel westzijde, 1941-1992, 1:100

Seppe, woning met blokpost NS, plattegrond, 1941-1992, 1:100

 
Seppe, dorpsplattegrond in omgeving vroegere halte SS/NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 
Stampersgat, sporenligging ZNSM naar suikerfabriek, 1909, 1:2000
 

Stampersgat, Nieuwe Stampersgatsche Meestoof, plattegrond, 1851
        Illustratie op blz. 89 in: DGR, 52 (1992) 75-112, M.A. Geuze, Meekrapteelt en -verwerking in

        West-Brabant door de eeuwen heen

 

Steenbergen, sporenligging ZNSM bij remise en wisselplaats, 1911-1921, 1:2000

Steenbergen, sporenligging ZNSM bij wisselplaats aan De Overval, 1912, 1:2000

 

Steenbergen, polders aan zuidzijde Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet

        Illustratie op blz. 130 in: DGR, 48 (1988), 109-138, P.J.H.M. Plasmans, Steenbergen tijdens het

        beleg en de inname van Bergen op Zoom in 1747-1748

 
Tilburg, emplacement SS, 1865, 1:2000
 

Tilburg, emplacement en gebouwen Centrale Werkplaatsen SS, 1911, 1:2000 (A3) (blz. 288)

Tilburg, emplacement SS, 1872, 1:2000 (blz. 288) (BR 296)

Tilburg, emplacement SS, 1911, 1:2000 (blz. 288)

        Illustraties in: OdR, 1988-09, 278-291, M. Broos, 125 jaar Breda - Tilburg

 

Vlake, emplacement SS, 1933, 1:2000

Vlake, emplacement SS, 1955, 1:2000

 

Vlissingen, emplacement SS, 1876, 1:2000 (BR 408, 3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 236 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 
Vlissingen, emplacement SS, 1913, 1:2000 (3Z-7Z)
 
Waalwijk, emplacement SS, 1937, 1:2000 (3Z-7Z)
 

Waalwijk, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, perronzijde, 1886, 1:100

Waalwijk, goederenbergplaats en privaatgebouw SS, plattegrond, 1886, 1:100

 
Wernhout, sporenligging ZNSM bij wisselplaats Firma Lamers & Co, 1913, 1:2000
 

West-Brabant, overzichtskaart watersnoodramp 1953 (DB)

        Illustratie op blz. 3 in: DVVR, 42 (2003), 3-17, M. Broos, De hulpverlening vanuit Roosendaal

        in de eerste dagen van de watersnoodramp in 1953

 

West-Brabant, netkaart hoofdwegen, 1650-1850, 1:200.000

        Illustratie op blz. 11 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 
West-Brabant, netkaart AR/GCB en SS, 1854-1880, 1:200.000
 
West-Brabant, netkaart hoofdwegen, 1995, 1:200.000 (A3)
 

West-Brabant, netkaart SS en tramwegen ZNSM, 1890-1934, 1:200.000

        Illustratie op blz. 132 in: DGR, 44 (1984), 132-149, M. Broos, De lijdensweg van de

        Spoorwegmaatschappij Tholen en West-Brabant

        Illustratie op blz. 89 in: DGR, 56 (1996), 87-106, M. Broos, Opkomst en neergang van de ‘N.V.

        Algemeene Transport Onderneming’ in West-Brabant, 1927-1934

        Illustratie op blz. 125 in: Nijen Aenwas van Dinteloord, 9 (2001), 119-143, M. Broos,

        Geen stoomtram voor Dinteloord

        Illustratie op blz. 2 in: Brabants Heem, 2002-01, 1-8, M. Broos, Lange dagen, lange nachten

        Illustratie op blz. 44 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

        Illustratie op blz. 64 in: P. Brusse, De dynamische regio (Utrecht 2008)

 

West-Brabant, netkaart SS en tramwegen ZNSM, STWB in ontwerp, 1890-1934, 1:200.000

        Illustratie op blz. 122 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

West-Brabant, menukaart met net STWB in ontwerp, 1916, 1:200.000 (DB)

        Illustratie op blz. 138 in: Nijen Aenwas van Dinteloord, 9 (2001), 119-143, M. Broos,

        Geen stoomtram voor Dinteloord

 

West-Brabant, netkaart RTM (met jaren van opening), 1898-1915 (DB) (verminkt)

        Illustratie op blz. 129 in: Nijen Aenwas van Dinteloord, 9 (2001), 119-143, M. Broos,

        Geen stoomtram voor Dinteloord

 

West-Brabant, beeldmerk ‘N.V. Algemeene Transport Onderneming’ (blz. 97)

West-Brabant, topografische kaart met ontwerp ATO-lijnen, 1925, 1:200.000 (A3) (blz. 94)
        Illustraties in: DGR, 56 (1996), 87-106, M. Broos, Opkomst en neergang van de ‘N.V. Algemeene

        Transport Onderneming’ in West-Brabant, 1927-1934

 

West-Brabant, overzichtskaart gemeenten met steden en dorpen, tot 01-01-1997, 1:200.000 (A3)

        Illustratie op blz. 95 in: DGR, 49 (1989), 92-148, R.C.M. Jacobs, Gemeentelijke herindelingsplannen

        in Westelijk Noord-Brabant, 1813-1940

        Illustratie op blz. 19 in: L.J.P. van Gastel, Een is meer dan twee. De nieuwe gemeente

        Roosendaal: vijf dorpen en een stad, een grensverleggend geheel (Roosendaal 1996)

 

West-Brabant, overzichtskaart gemeenten met steden en dorpen, na 01-01-1997, 1:200.000 (A3)

        Illustratie op blz. 20 in: L.J.P. van Gastel, Een is meer dan twee. De nieuwe gemeente

        Roosendaal: vijf dorpen en een stad, een grensverleggend geheel (Roosendaal 1996)

 

West-Brabant, netkaart AR/GCB en SS, 1854-1880, 1:200.000 (DB)

        Illustratie op blz. 94 in: OdR, 2005-03, 93-106, M. Broos, Anderhalve eeuw per trein van Amsterdam

        naar Brussel en Parijs

        Illustratie op blz. 11 in: M. Broos, Beter laat dan nooit, 150 jaar spoorwegen in en om Breda

        (Breda 2005)

 

West-Brabant, netkaart spoor-, straat en waterwegen West-Brabant, 1886, 1:200.000 (A3)

        Illustratie op blz. 25 in DGR, 50 (1990), 21-245: C.M.M. van Caulil, Bestuurders bestudeerd

 

West-Brabant, netkaart spoor-, straat en waterwegen, autoroute Rsd-Md, 1914, 1:200.000 (A3)
        Illustratie op blz. 30 in: DVVR, 19 (1991), 29-33, M. Broos, Een autorit van Roosendaal

        naar Rotterdam in 1914         

 

West-Brabant, overzichtkaartjes van dorpen in gemeenten, 1990 (5 x A5 en legenda)

        Illustraties op blz. 99, 115, 121, 123, 131 en 143 in: DGR, 49 (1989), 92-148, R.C.M. Jacobs,

        Gemeentelijke herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant, 1813-1940

 

West-Brabant, streekplannen, 1950/59/65/67/70/81/92, 1:200.000 (7 x A3 en legenda)

        Illustraties op blz. 106, 109, 112, 114, 119, 122 en 125 in DGR, 54 (1994), 104-132: C.J. Heeren,

        De streekplanontwikkeling voor West-Brabant: op het breukvlak van fantasie en werkelijkheid

 

1. Grafiek laadvermogen in- en uitvarende schepen te Roosendaal (1865-1930) en tonnage

        goederenvervoer per trein te Roosendaal (1880-1910)

2. Grafiek aantal in- en uitvarende schepen te Roosendaal (1865-1930)

3. Grafiek laadvermogen in- en uitvarende schepen te Oudenbosch (1865-1930) en tonnage
        goederenvervoer per trein te Oudenbosch (1880-1910)

4. Grafiek aantal in- en uitvarende schepen te Oudenbosch (1865-1930)

5. Grafiek laadvermogen in- en uitvarende schepen bij Roode Vaart en Lamgatsveer

        (1865-1930) en tonnage goederenvervoer per trein te Zevenbergen (1880-1910)

6. Grafiek aantal in- en uitvarende schepen bij Roode Vaart en Lamgatsveer (1865-1930)

7. Grafiek tonnage goederenvervoer per stoomtram (1907-1930) (blz. 141)

8. Grafiek aantal beladen wagens per stoomtram (1907-1930) en aantal wagens beladen

        met suikerbieten en pulp

9. Grafiek tonnage goederenvervoer per trein Lage Zwaluwe – Roosendaal (1880-1910) en

        tonnage goederenvervoer per trein te Roosendaal

10. Grafiek tonnage goederenvervoer per trein Roosendaal – Breda (1880-1910) en tonnage

        goederenvervoer per trein te Roosendaal

        Illustraties nrs. 1 t/m 10 in: DGR, 58 (1998), 116-144, M. Broos, Ontwikkelingen in het

        goederenvervoer in West-Brabant, 1851-1930

        Illustraties nrs. 3, 4 en 9 in: M. Broos, Tussen Baarlebosch en Halderberge. Twee eeuwen

        gemeente Oudenbosch, 1796-1996 Oudenbosch 1996

 
Willemstad, sporenligging ZNSM, 1926, 1:2000 (3Z-7Z)
 
Willemstad, sporenligging ZNSM bij los- en laadplaats Helwijk, 1924, 1:2000
 

Woensdrecht, emplacement SS, 1872-1886, 1:2000

Woensdrecht, emplacement SS/NS, 1886-1943, 1:2000

Woensdrecht, emplacement NS, 1943-1955, 1:2000

Woensdrecht, emplacement NS, 1955-1971, 1:2000

Woensdrecht, emplacement SS, 1868-1872, 1:2000

 

Wouw, minuutplan Kadaster, Wouw L1, 1832, 1:2500 (A3)

        Illustratie op uitslaande blz. in: DV, 1999-03, 15-21, M. Broos, Het dorp Wouw in kaart in 1832

 

Wouw, emplacement SS, 1865, 1:2000

        Illustratie op blz. 90 in: DV, 1986-04, 87-97, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (3)

 

Wouw, emplacement SS, 1863-1877, 1:2000 (blz. 19)

Wouw, emplacement SS, 1877-1885, 1:2000 (blz. 19)

Wouw, emplacement SS, 1885-1907, 1:2000 (blz. 19)

Wouw, emplacement SS, 1907-1913, 1:2000 (blz. 22)

Wouw, emplacement SS/NS, 1913-1941, 1:2000 (blz. 22)

Wouw, emplacement NS, 1941-1962, 1:2000 (blz. 23)

Wouw, emplacement NS, 1962-1973, 1:2000 (blz. 23)

        Illustraties in: DV, 1987-04, 18-32, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (7)

 

Wouw, goederenloods SS, gevel perronzijde, 1905, 1:100

Wouw, goederenloods SS, plattegrond, 1905, 1:100

Wouw, goederenloods SS, zijgevel, 1905, 1:100

        Illustraties op blz. 31 in: DV, 1987-04, 18-32, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (7)

 
Wouw, stationscomplex SS, situatie, kaart Kadaster, 1871, 1:2500
 

Wouw, stationscomplex SS, situatie, kaart Kadaster, 1878, 1:2500

        Illustratie op blz. 10 in: DV, 1986-03, 3-12, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (2)

 

Wouw, stationscomplex SS, situatie, kaart Kadaster, 1902, 1:2500 (blz. 26)

Wouw, stationscomplex SS, situatie, kaart Kadaster, 1925, 1:2500 (blz. 27)

Wouw, stationscomplex NS, situatie, kaart Kadaster, 1953, 1:2500 (blz. 28)

        Illustraties in: DV, 1987-04, 18-32, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (7)

 

Wouw, stationsgebouw SS, plattegrond 1e verdieping, 1863-1961, 1:200 (blz. 13)
Wouw, stationsgebouw SS, plattegrond 2e verdieping, 1863-1961,
1:200 (blz. 15)
Wouw, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1863-1914,
1:200 (blz. 11)
Wouw, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1914/1924-1961, 1:200 (blz. 16)
Wouw, stationsgebouw SS, voorgevel, 1914, 1:1000 (A3) (blz. 8)

Wouw, stationsgebouw SS, gevel oostzijde, 1914-1961, 1:100 (blz. 10)

Wouw, stationsgebouw SS, situatie 1924, 1:1000 (blz. 6)

Wouw, stationsgebouw SS, uitbouw, plattegrond, 1924, 1:1000 (blz. 18)

Wouw, stationsgebouw SS, uitbouw, gevel, 1924, 1:100 (blz. 20)

        Illustraties in: DV, 1987-02, 3-21, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (5)

 

Wouw, steenfabriek situatie De Herelsche Heide, kaart Kadaster, 1868-1901, 1:2500

Wouw, steenfabriek situatie De Herelsche Heide, kaart Kadaster, 1901-1953, 1:2500

        Illustraties op blz. 26 in: DV, 1988-04, 20-39, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (11)

 

Wouw, steenfabriek Oostlaar, situatie kaart Kadaster, 1901-1942, 1:2500

        Illustratie op blz. 28 in: DV, 1988-04, 20-39, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (11)

 

Wouw, steenfabriek situatie De Wouwsche Plantage, kaart Kadaster, 1876-1903, 1:2500

Wouw, steenfabriek situatie De Wouwsche Plantage, kaart Kadaster, 1903-1949, 1:2500

        Illustraties op blz. 32 in: DV, 1988-04, 20-39, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (11)

 

Wouw, steenfabriek situatie Zoomvliet, kaart Kadaster, 1841-1863, 1:2500

Wouw, steenfabriek situatie Zoomvliet, kaart Kadaster, 1863-1911, 1:2500

Wouw, steenfabriek situatie Zoomvliet, kaart Kadaster, 1911-1944, 1:2500

        Illustraties op blz. 34 in: DV, 1988-04, 20-39, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (11)

 

Wouw, woning 3A en 6A Rsd-Vs, plattegrond gelijkvloers, voor 1908, 1:200

Wouw, woning 3A en 6A Rsd-Vs, plattegrond verdieping, voor 1908, 1:200

 

Wouw, woning 3A en 6A Rsd-Vs, plattegrond gelijkvloers, na 1908, 1:200

Wouw, woning 3A en 6A Rsd-Vs, plattegrond verdieping, na 1908, 1:200

        Illustraties op blz. 77 in: DV, 1987-03, 72-86, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (6)

 

Wouw, woning 8 Rsd-Vs, plattegrond gelijkvloers, na 1908, 1:200

Wouw, woning 8 Rsd-Vs, plattegrond verdieping, na 1908, 1:200

        Illustraties op blz. 79 in: DV, 1987-03, 72-86, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (6)

 

Wouw, woning 5 Rsd-Vs, gevel perronzijde, 1902, 1:100

Wouw, woning 5 Rsd-Vs, plattegrond, 1902, 1:100

Wouw, woning 5 Rsd-Vs, zijgevel, 1902, 1:100

        Illustraties op blz. 81 in: DV, 1987-03, 72-86, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (6)

 

Wouw, Zanderij SS, plattegrond, 1890-1954, 1:5000 (A3)

        Illustratie op uitslaande blz. in: DV, 1989-03, 72-82, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (13)

 

 Wouw - Wouwse Plantage, smalspoor De Caters, situatie, topografische kaart, 1910, 1:25.000
        Illustratie op blz. 187 in: OdR, 1991-05, 186-188, M. Broos, Het smalspoor van De Caters/Emsens

        te Wouw

        Illustratie op blz. 24 in: DV, 1988-04, 20-39, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (11)

 

Wouw, smalspoor/spooraansluiting De Caters, situatie, kaart kadaster, 1867-1933, 1:2500
        Illustratie op blz. 187 in: OdR, 1991-05, 186-188, M. Broos, Het smalspoor van De Caters/Emsens

        te Wouw

        Illustratie op blz. 72 in: DV, 1989-01, 61-75, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (12)

 

Wouw, ligging wachterswoningen en wachtposten in gemeente Wouw

        Illustratie op blz. 73 in: DV, 1987-03, 72-86, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (6)

 

Wouw, situaties wachterswoningen en wachtposten, 3A t/m 8, in gemeente Wouw

        Illustratie op blz. 75 in: DV, 1987-03, 72-86, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (6)

 
Wouw, dorpsplattegrond omgeving vroeger station SS/NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 

Zevenbergen, emplacement AR/GCB, 1855-1876, 1:2500

Zevenbergen, emplacement AR/GCB/SS, 1876-1881, 1:2500

 

Zevenbergen, emplacement SS, 1911, 1:2000 (BR 139)

Zevenbergen, emplacement SS, 1921, 1:2000 (BR 139)

Zevenbergen, emplacement NS, 1951, 1:2000 (BR 139)

 

Zevenbergen, gebouwen Md-Zlw, 7 situaties, kaart Kadaster, 1 blad, 1866-1940, 1:2500

Zevenbergen, gebouwen Md-Zvb, 10 situaties, kaart Kadaster, 1 blad, 1854-1940, 1:2500

 

Zevenbergen, goederenloods SS, perronzijde, 1881/1911-1990, 1:100

Zevenbergen, goederenloods SS, plattegrond, 1881/1911-1990, 1:100

Zevenbergen, goederenloods SS, zijgevels, 1881/1911-1990, 1:100

 

Zevenbergen, locomotievenloods AR/GCB/SS, gevel noord en zuidzijde, 1876-1885, 1:100

Zevenbergen, locomotievenloods AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1876-1885, 1:100

Zevenbergen, locomotievenloods AR/GCB/SS, plattegrond, 1876-1885, 1:100

 
Zevenbergen, privaatgebouwtje AR/GCB/SS, voor- en zijgevel, plattegrond, 1876-1885, 1:100
 

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, perronzijde, 1854-1885, 1:200

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond gelijkvloers, 1854-1885, 1:100

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond, 1854-1885, 1:200

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1854-1885, 1:200

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1854-1885, 1:100

Zevenbergen, stationsgebouw AR/GCB/SS, zijgevels (en doorsnede), 1854-1885, 1:200

 

Zevenbergen, stationsgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100

Zevenbergen, stationsgebouw SS, plattegrond verdieping, 1885, 1:100

Zevenbergen, stationsgebouw SS, gevel straatzijde, 1885, 1:100

 

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, voorgevel, 1876, 1:100

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, zijgevel, 1876, 1:100

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1876, 1:100

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 1 en 2 Zlw-Esn, zijgevel, 1925, 1:100

 

Zevenbergen, woning 3 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 3 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 3 Zlw-Esn, voorgevel, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 3 Zlw-Esn, zijgevel, 1925, 1:100

 

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, achtergevel, 1886, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, voorgevel, 1886, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1886, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, zijgevel noordzijde, 1886, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, zijgevel zuidzijde, 1886, 1:100

 

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, voorgevel, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, zijgevel noordzijde, 1925, 1:100

Zevenbergen, woning 4 Zlw-Esn, zijgevel zuidzijde, 1925, 1:100

 

Zevenbergen, woning brugwachter AR/GCB/SS, gevel zuidzijde, 1854-1885, 1:100

Zevenbergen, woning brugwachter AR/GCB/SS, plattegrond, 1854-1885, 1:100

Zevenbergen, woning brugwachter AR/GCB/SS, zijgevels, 1854-1885, 1:100

 

Zevenbergen, woning opzichter Weg & Werken SS, plattegrond, 1900, 1:100

Zevenbergen, woning opzichter Weg & Werken SS, voorgevel, 1900, 1:100

Zevenbergen, woning opzichter Weg & Werken SS, zijgevels, 1900, 1:100

 

Zevenbergen, emplacement SS, 1881, 1:2000 (BR 139)

        Illustratie op blz. 241 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 
Zevenbergen, emplacement SS, 1881-1885, 1:2500
        Illustratie op blz. 318 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam
 
Zevenbergen, dorpsplattegrond omgeving station NS, kaart Kadaster, 1985, 1:2000
 
 
Afkortingen
BR = uitgave via Bureau Railatlas NVBS
DB = Digitaal Bestand

DGR = jaarboek Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, Roosendaal
DHH = jaarboek Heemkundekring De Honderd Hoeven, Hoeven
DHN = jaarboek Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen, Nispen
DV = tijdschrift De Vierschaer, Wouw
DVVR = tijdschrift Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale, Roosendaal
DW = tijdschrift De Waterschans, Bergen op Zoom
OdR = tijdschrift Op de Rails
SJ = tijdschrift Spoorwegjournaal