Lijst van tekeningen
in
ROOSENDAAL
 

Deze rubriek bevat een opsomming van al mijn tekeningen (netkaarten en emplacementen van spoor- en tramwegen, stads- en dorpsplattegronden, sporensituaties, gevels en plattegronden van gebouwen, et cetera), in Roosendaal.
Zij zijn gemaakt, hetzij voor een publicatie in boek en/of tijdschrift, hetzij voor eigen documentatie. Mocht een tekening ergens zijn gepubliceerd, dan wordt deze gevolgd door plaats en naamgegevens van auteur en artikel in het desbetref-fende boek of tijdschrift. Soms is een tekening meerdere malen gepubliceerd.
Mocht een en ander niet conform het auteursrecht zijn gebeurd, dan is hierbij de aanduiding ‘verminkt’ geplaatst. Een tekening is soms een verhaal van duizend woorden dat smeekt om een afdruk in goed leesbare vorm. Helaas wordt in dit opzicht het goed fatsoen jegens de tekenaar nog al eens met voeten getreden.
Een groot aantal tekeningen is nooit gepubliceerd, al zijn er wel een aantal verkrijgbaar gesteld viade NVBS. Van de meeste tekeningen op calque wordt de schaal vermeld. Indien er niets over het formaat is vermeld, dan is het formaat A4. Vaak staan er op een A4-tje ook meerdere situaties. Is de tekening groter, dan gelden de formaten A3, A2, A1 of 3Z-7Z. Het laatste staat voor tekeningen met een lengte groter dan A3 en een breedte gelijk aan A3. Indien een tekening digitaal is gemaakt, dan wordt er geen formaat vermeld, alleen DB = digitaal bestand.

 

Roosendaal, arbeiderswoningen SS, gevel noordzijde, 1910, 1:200

 

Roosendaal, arbeiderswoningen SS, gevel oostzijde, 1910, 1:200

Roosendaal, arbeiderswoningen SS, gevel westzijde, 1910, 1:100

Roosendaal, arbeiderswoningen SS, plattegrond gelijkvloers, 1910, 1:200

 

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1905, 1:2500

        Illustratie op blz. 42 in: DVVR, 20 (1992), 41-48, M. Broos, De goederenloods

 

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1874, 1:2500

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1885, 1:2500

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1886-1895, 1:2500

 

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1854-1855, 1:2500 (blz. 98)

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1856-1857, 1:2500 (blz. 98)

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1858-1864, 1:2500 (blz. 99)

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1865-1868, 1:2500 (blz. 99)

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1869-1874, 1:2500 (blz. 100)

Roosendaal, bebouwing stationscomplex SS en omgeving, kaart Kadaster, 1875-1885, 1:2500 (blz. 100)

        Illustraties in: DGR, 54 (1994), 74-103, M. Broos, Van drassig land naar commerciële bedrijvigheid,

        1854-1885

 

Roosendaal, bestelgoederenloods HIJSM, gevel oostzijde, 1893-1907, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods HIJSM, gevel zuidzijde, 1893-1907, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods HIJSM, plattegrond, 1893-1907, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods HIJSM, situatie, 1893-1907, 1:200

 

Roosendaal, bestelgoederenloods SS, gevel noordzijde, 1878-1887, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods SS, gevel oostzijde, 1878-1887, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods SS, plattegrond, 1878-1887, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods SS, plattegrond, 1887-1907, 1:200

Roosendaal, bestelgoederenloods SS, plattegrond uitbreiding, 1896-1907, 1:200

 

Roosendaal, boterfabriek A. Bartelen, plattegrond, 1897, 1:200 (blz. 29)

Roosendaal, boterfabriek A. Bartelen, situatie, 1897, 1:1250 (blz. 29)

Roosendaal, boterfabriek M. Vergouwen (De Eendracht), plattegrond, 1898, 1:200 (blz. 29)

Roosendaal, boterfabriek M. Vergouwen (De Eendracht), situatie, 1898, 1:1250 (blz. 30)

Roosendaal, boterfabriek L. Melan en L. Guijaux, 1:1250 (blz. 31)

Roosendaal, boterfabriek P. Verstegen, plattegrond, 1913, 1:200 (blz. 32)

Roosendaal, boterfabriek A. Guijaux, plattegrond, 1908, 1:200 (blz. 32)

Roosendaal, boterfabriek A. Guijaux, situatie, 1908, 1:1250 (blz. 32)

Roosendaal, boterfabriek P. Verstegen, situatie, 1913, 1:1250 (blz. 33)

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’, plattegrond 1904-1908, 1:200 (blz. 34)

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’, plattegrond 1908-1911, 1:200 (blz. 35)

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’, plattegrond 1911-1922, 1:200 (blz. 36)

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’, situatie 1904-1922, 1:1250 (blz. 37)

        Illustraties in: DVVR, 31 (1997), 21-37, M. Broos, Geschiedenis van de Coöperatieve Fabrieken

        van Melkproducten ‘Het Anker’ te Roosendaal (1)

 

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’, situatie 1904-1922, 1:1250 (blz. 23)

Roosendaal, gebouw zuivelfabriek Het Anker, plattegrond, 1920-1944, 1:200 (blz. 31) (A3)

        Illustraties in: DVVR, 32 (1998), 21-37, M. Broos, Geschiedenis van de Coöperatieve Fabrieken

        van Melkproducten ‘Het Anker’ te Roosendaal (2)

 

Roosendaal, dienstgebouw AR/GCB/SS, gevel noord- en zuidzijde, 1867-1887, 1:100

Roosendaal, dienstgebouw AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1867-1887, 1:100

Roosendaal, dienstgebouw AR/GCB/SS, plattegrond, 1867-1887, 1:100

 

Roosendaal, dienstgebouw goederen SS/HIJSM, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, dienstgebouw goederen SS/HIJSM, gevel westzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, dienstgebouw goederen SS/HIJSM, gevel zuidzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, dienstgebouw goederen SS/HIJSM, plattegrond, 1907, 1:200

 

Roosendaal, dienstgebouw noordzijde 2e perron SS, gevel oostzijde (gedeelte), 1907, 1:100
Roosendaal, dienstgebouw noordzijde 2e perron SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:100
Roosendaal, dienstgebouw noordzijde 2e perron SS, plattegrond, 1907, 1:100
Roosendaal, dienstgebouw tractie 1e perron SS/HIJSM, gevel noordzijde, 1907, 1:200
Roosendaal, dienstgebouw tractie 1e perron SS/HIJSM, gevel oostzijde, 1907, 1:200
Roosendaal, dienstgebouw tractie 1e perron SS/HIJSM, gevel westzijde, 1907, 1:200
Roosendaal, dienstgebouw tractie 1e perron SS/HIJSM, gevel zuidzijde, 1907, 1:200
Roosendaal, dienstgebouw tractie 1e perron SS/HIJSM, plattegrond, 1907, 1:200
Roosendaal, dienstgebouw zuidzijde 2e perron SS, gevel oostzijde, 1907, 1:100
Roosendaal, dienstgebouw zuidzijde 2e perron SS, gevel zuidzijde, 1907,
1:100
Roosendaal, dienstgebouw zuidzijde 2e perron SS, plattegrond, 1907,
1:100
Roosendaal, dienstgebouwen 2e perron SS, plattegrond, 1907, 1:500

 

Roosendaal, douanegebouw AR/GCB/SS, gevel oost- en westzijde, 1867-1887, 1:200

 

Roosendaal, douanegebouw AR/GCB/SS, plattegrond, 1867-1887, 1:200

        Illustraties op blz. 6 in: DVVR, 38 (2001), 4-17, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (2)

        Illustraties op blz. 38 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, douanegebouw SS, plattegrond, 1888/1889/1893-1907, 1:200

        Illustratie op blz. 16 in: DVVR, 39 (2001), 4-18, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (3)

 

Roosendaal, douanegoederenloods SS, gevel zuidzijde, 1854-1867, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, gevel oost- en westzijde, 1867-1887, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, gevel oostzijde, 1887-1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, plattegrond, 1867-1887, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, plattegrond, 1887-1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, situatie, 1887-1893, 1:1000

Roosendaal, douanegoederenloods SS, gevel oostzijde uitbreiding, 1893-1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, plattegrond uitbreiding, 1893-1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS, situatie uitbreiding,1893-1907, 1:1000

 

Roosendaal, douanegoederenloods SS, gevel zuidzijde, 1887-1907, 1:100

        Illustratie op blz. 54 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, gevel oostzijde (gedeelte zuid), 1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, gevel oostzijde (gedeelte noord), 1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, gevel westzijde (gedeelte), 1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, gevel zuidzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, plattegrond, 1907, 1:400

Roosendaal, douanegoederenloods SS/HIJSM, spantenconstructie, 1907, 1:200

 

Roosendaal, eigendom boerderij W. Scheepers, Kalsdonk, kaart Kadaster, 1:5000

Roosendaal, eigendom boerderij P. Scheepers, Kalsdonk, kaart Kadaster, 1:5000

 

Roosendaal, eigendom M. Uitdewilligen, kaart Kadaster, 1832 (blz. 47) (DB)

Roosendaal, eigendom J.J.Th. van Tiggelen, kaart Kadaster, 1932 (blz. 48) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 48 (2006), 46-50, J. Dudok en L. Notenboom, De boerderij van Van Tiggelen

        in Kortendijk

 

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel noordzijde, 1907, 1:200 (blz. 25)

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel westzijde, 1907, 1:200 (blz. 25)

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:200 (blz. 25)

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, plattegrond, 1907 (blz. 20)

        Illustraties in: DVVR, 35 (1999), 16-30, M. Broos, Elektrische verlichting bij het Spoorwegbedrijf

 

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, plattegrond, 1907, 1:200

Roosendaal, elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel oostzijde, 1907, 1:200

        Illustraties op blz. 25 in: DVVR, 35 (1999), 16-30, M. Broos, Elektrische verlichting

        bij het Spoorwegbedrijf

        Illustraties op blz. 86 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS, 1865, 1:1000 (3Z-7Z)

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS, 1880, 1:1000 (3Z-7Z)

 

Roosendaal, emplacement SS, 1880, 1:2000 (2 bladen, BR 123A en BR 123B)

Roosendaal, emplacement SS (met beveiliging), 1889, 1:1000 (3Z-7Z)

 

Roosendaal, emplacement en sporenligging ZNSM bij remise en haven, 1893, 1:1000

 

Roosendaal, emplacement SS, 1931, 1:2000 (BR 122) (7Z)

 

Roosendaal, emplacement NS (goederen), 1968, 1:1000 (DB)

Roosendaal, emplacement NS (goederen), 1975, 1:1000 (DB)

        Illustraties op blz. 191 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB, 1855 (DB)

        Illustratie op blz. 3 in: DVVR, 44 (2004), 3-12, M. Broos, 150 jaar ‘spoor’ in Roosendaal

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS en omgeving stationscomplex, 1865, 1:2500

        Illustratie op blz. 319 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 90 in: DGR, 42 (1982), 63-95, M. Broos, Geschiedenis der spoorwegen in en om

        Roosendaal, 1850-1880 (1)

        Illustratie op blz. 14 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 216 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

        Illustratie op blz. 10 in: DVVR, 37 (2000), 4-15, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (1)

        Illustratie op blz. 33 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS, ligging en bediening seinen, 1867, schematisch

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS, ligging en bediening seinen, 1877, schematisch

        Illustraties op blz. 323 in: OdR, 1995-09, 323-326, M. Broos, De beveiliging van het station

        Roosendaal (1854-1907)

        Illustraties op blz. 57 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS en omgeving stationscomplex, 1880, 1:2500

        Illustratie op blz. 319 in: OdR, 1977-11, 315-324, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Rotterdam

        Illustratie op blz. 29 in: DGR, 43 (1983), 6-40, M. Broos, Geschiedenis der spoorwegen in en om

        Roosendaal, 1850-1880 (2)

        Illustratie op blz. 17 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 216 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

        Illustratie op blz. 14 in: DVVR, 37 (2000), 4-15, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (1)

        Illustratie op blz. 39 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB/SS (ontwerp uitbreiding), 1880, 1:1000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 47 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS (met beveiliging), 1893, 1:2000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 58-59 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS en omgeving stationscomplex, 1895, 1:2500

        Illustratie op blz. 30 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 17 in: DVVR, 35 (1999), 16-30, M. Broos, Elektrische verlichting bij het

        spoorwegbedrijf

        Illustratie op blz. 5 in: DVVR, 39 (2001), 4-18, M. Broos, Het eerste stationscomplex van Roosendaal

        (1854-1907) (3)

        Illustratie op blz. 108 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS, 1887/1892-1905, 1:2000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 217 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Roosendaal, emplacement SS, 1905 met kaart kadaster als basis, 1:5000 (3Z-7Z)

        Illustratie op blz. 68-69 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS, 1909, 1:2000 (BR 121) (7Z)

        Illustratie (gedeelte tractiedepot) op blz. 218 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, 

        Locomotiefloodsen en tractieterreinen in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Roosendaal, emplacement SS, gebouwen oud en nieuw, situatie, 1907, 1:10.000

        Illustratie op blz. 217 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

        Illustratie op blz. 100 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement SS/NS, ligging seinhuizen, situatie, 1907-1972, 1:10.000

        Illustratie op blz. 38 in: SJ, 49 (1991), 36-41, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

        Illustratie op blz. 324 in: OdR, 1995-09, 323-326, M. Broos, De beveiliging van het station

        Roosendaal (1854-1907)

        Illustratie op blz. 39 in: DVVR, 17 (1990), 38-49, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

        Illustratie op blz. 88 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, emplacement AR/GCB en tabaksfabriek P.F. Craen, 1871 (blz. 45) (DB)

Roosendaal, emplacement AR/GCB en woningen P.F. Craen, 1877 (blz. 46) (DB)

Roosendaal, tabaksfabriek P.F. Craen, gevel en plattegrond, 1871 (blz. 47) (DB)

Roosendaal, arbeiderswoningen P.F. Craen, plattegrond, 1874 (blz. 47) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 53 (2008), 45-49, M. Broos, De ‘Sigarenpijp’

 

Roosendaal, gebied gemeente Roosendaal, 1997, 1:20.000 (A3)

        Illustratie op blz. 8 (verminkt) in: L.J.P. van Gastel, e.a., Een is meer dan twee. De nieuwe gemeente

        Roosendaal: vijf dorpen en een stad, een grensverleggend geheel (Roosendaal 1996)

 
Roosendaal, gebied Boschstraat, kaart kadaster,1935, 1:2500 (A3)
 

Roosendaal, gebied Heerma van Vossstraat en Vijfhuizenberg, kaart Kadaster, 1990, 1:5000

Roosendaal, gebied Huijbergseweg, kaart Kadaster, 1935, 1:25.000 (A3)

 

Roosendaal, stadsuitbreidingen 1900-1990, schematisch (blz. 51)

Roosendaal, eigendom NV Roosendaalsche Mij tot Exploitatie van Onr. Goederen, 1910 (blz. 37)

        Illustraties in: J.J.A.M. Gorisse, Roosendaal tussen platteland en stad, 1900-1970 (Tilburg 1995)

 
Roosendaal, bebouwde kom, 1832, minuutplan Kadaster L1 (en K 1 ged.),  in 34 bladen, 1:1000
 

Roosendaal, stedelijke bebouwing in 1860 (blz. 28-29)

        Illustratie in: L.J.P. van Gastel, Roosendaal tussen platteland en stad, 1770-1900 (Tilburg 1995)

 

Roosendaal, gebied Tolbergsestraat en Watermolenstraat, kaart Kadaster, 1935, 1:25.000 (A3)

        Illustratie (gedeelte) op blz. 21 in: DVVR, 34 (1999), 18-30, M. Broos, Uit het leven van de bewoners

        van wachterswoning 23

 

Roosendaal, gebied Vughtstraat en Stationsstraat (Stationsplein), kaart Kadaster, 1885, 1:500 (blz. 5)

Roosendaal, gebied Vughtstraat en Stationsstraat, kaart Kadaster, 1920, 1:500 (blz. 10)

Roosendaal, gebouw Nederlandsche Landbouwbank, plattegrond voor en na 1924, 1:200 (blz. 17)

Roosendaal, gebouw hotel-restaurant Appels, Zeeuwsch Koffiehuis, voorgevel, 1901, 1:100 (blz. 12)

        Illustraties in: DVVR, 28 (1996), 4-20, M. Broos, Geschiedenis van de panden in het buurtje

        aan de zuidzijde van het Stationsplein, later Oranjeplein te Roosendaal

 

Roosendaal, gebouw Hanzebank, plattegrond, 1919, 1: 200 (blz. 17)

Roosendaal, gebouw hotel-restaurant Cockx, voorgevel, 1898, 1:100 (blz. 14)

Roosendaal, gebouw hotel-restaurant Cockx, plattegrond, 1901, 1:1000 (blz. 14)

        Illustraties in: DVVR, 25 (1994), 5-19, M. Broos, Geschiedenis van het Hotel des Pays Bas,

        later achtereenvolgens Hotel Cockx, Hanzebank, garagebedrijf en breigoederenfabriek aan het

        Stationsplein te Roosendaal, 1856-1944

 

Roosendaal, gebouw Unie, voorgevel Stationsplein, 1901, 1:100 (A3)

        Illustratie op blz. 51 in: DVVR, 27 (1995), 44-63, M. Broos, Geschiedenis van het koffiehuis ‘De

        Pelikaan’ (1855-1900) en de concertzaal, sociëteitslokaal en koffiehuis met bovenwoning van de

        Koninklijke Harmonie ‘Unie’ (1901-1984) aan het Stationsplein, later Oranjeplein te Roosendaal

 

Roosendaal, gebouwen in stadscentrum, 1849 (A3)

        Illustratie op blz. 68-69 in: DVVR, 33 (1998), 1-76, C.B. Goyarts, Roosendaal, 150 jaar geleden

 

Roosendaal, gebouwen R.K. Boerenbond, Wilhelminastraat, 1:500 (niet gepubliceerd)

Roosendaal, beeldmerk Kruis en Ploeg, R.K. Boerenbond (blz. 3)

Roosendaal, gebouwen Coöp. Handelsvereniging NCB, Oost. Havendijk, 1:500 (blz. 29)

        Illustraties in: M.C.J. Broos, Wie met veel klippels slaat, vangt allicht (Roosendaal 1996) 

 
Roosendaal, gebouwen Philips en spooraansluiting NS, plattegrond, 1948-1985, 1:2000 (A3)
 

Roosendaal, gebouwen Rsd-Bd, 33 situaties, kaart Kadaster, 1854-1940, 2 bladen, 1:2500

Roosendaal, gebouwen Rsd-Wdr, 25 situaties, kaart Kadaster, 1863-1940, 2 bladen, 1:2500

Roosendaal, gebouwen Zlw-Esn, 36 situaties, kaart Kadaster, 1854-1940, 3 bladen, 1:2500

 

Roosendaal, goederenloods SS/HIJSM, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, goederenloods SS/HIJSM, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, goederenloods SS/HIJSM, gevel westzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, goederenloods SS/HIJSM, plattegrond, 1907, 1:200

 
Roosendaal, goederenloods Van Gend & Loos, voorgevel, 1921-1989, 1:100
 

Roosendaal, goederenloods SS, situatie, 1887-1907, 1:1000 (niet gepubliceerd)

Roosendaal, goederenloods SS/NS, Veemarkt, plattegrond, 1887-1977, 1:200 (blz. 46)

Roosendaal, goederenloods SS/NS, Veemarkt, gevel noordzijde, 1887-1977, 1:200 (blz. 46)

Roosendaal, goederenloods SS/NS, Veemarkt, gevel oostzijde, 1887-1977, 1:200 (blz. 46)

        Illustraties in: DVVR, 20 (1992), 41-48, M. Broos, De goederenloods

 

Roosendaal, kandijfabriek Java, kantoorgebouw met bovenwoning, voorgevel, 1891, 1:100 (blz. 37)

Roosendaal, kandijfabriek Java, doorsnede fabrieksgebouw, 1882/1891-1944, 1:200 (blz. 35)

Roosendaal, kandijfabriek Java, kaart Kadaster, 1891, 1:1000 (blz. 31)

Roosendaal, kandijfabriek Rueb & Co, kaart Kadaster, 1882, 1:1000 (blz. 31)

Roosendaal, kandijfabriek Rueb & Co, voorgevel, 1882, 1:100 (blz. 32)

Roosendaal, kandijfabriek Van Gilse, kaart Kadaster, 1916, 1:1000 (blz. 31)

Roosendaal, kandijfabriek Van Gilse, kaart Kadaster, 1946, 1:1000 (blz. 44)

Roosendaal, kandijfabriek Van Gilse, plattegrond, 1916, 1:2000 (blz. 41)

        Illustraties in: DVVR, 23 (1993), 30-46, M. Broos, Geschiedenis van de kandijfabriek

        en suikerraffinaderij ‘Java’ te Roosendaal, 1882-1905 (1)

 

Roosendaal, kantoorgebouw en werkplaats Weg & Werken SS, gevel noordzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, kantoorgebouw en werkplaats Weg & Werken SS, gevel oostzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, kantoorgebouw en werkplaats Weg & Werken SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, kantoorgebouw en werkplaats Weg & Werken SS, plattegrond, 1907, 1:200

Roosendaal, kantoorgebouw en werkplaats Weg & Werken SS, situatie, 1907, 1:1000

 
Roosendaal, kantoorgebouw en goederenloods Van Gend & Loos, situatie, 1921, 1:2500
 

Roosendaal, kantoorgebouw Van Gend & Loos, gevel Brugstraat, 1911-1989, 1:100

Roosendaal, kantoorgebouw Van Gend & Loos, gevel Stationsplein, 1911-1989, 1:100 (A3)

 
 
Gevel Stationsplein van kantoorgebouw met bovenwoningen van Van Gend & Loos, H. Colignon & Co te Roosendaal, 1911-1989
 

Roosendaal, kantoorgebouw Van Gend & Loos, plattegrond 1e verdieping, 1911-1989, 1:200

Roosendaal, kantoorgebouw Van Gend & Loos, plattegrond gelijkvloers, 1911-1989, 1:200

 

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1860, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1868, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1875, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1877, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1905, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1909, 1:2500 (blz. 41)

Roosendaal, kerk en kloostergebouw paters Redemptoristen, kaart Kadaster, 1910, 1:2500 (blz. 43)

        Illustraties in: DVVR, 21 (1992) 36-43, M. Broos, De draaischijf, Het kerk- en kloostergebouw

        van de paters Redemptoristen (zie ook DVVR 22, blz. 5)

 

Roosendaal, kinderen met hobbelpaard (potloodtekening), 1962 (DB) (blz. 14)

        Illustratie in: DVVR, 52 (2008), 13-14, Ton Steendijk, De jongste

 

Roosendaal, gebied Rosendaalsche Heide (basis digitale tekening), 1855-1895, 1:5000 (A3)

Roosendaal, gebied Snolleven (basis digitale tekening), 1860-1920, 1:5000 (A3)

Roosendaal, gebied Snolleven en omgeving, 1825, 1:5000 (A2)

 

Roosendaal, landgoed Snolleven, kaart Kadaster, 1825 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, landgoed Snolleven, kaart Kadaster, 1860 (blz. 7) (DB)

Roosendaal, landgoed Snolleven, kaart Kadaster, 1920 (blz. 16) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 43 (2003), 5-18, M. Broos, Een polder in het Snolleven

 

Roosendaal, landgoed Roosendaalsche Heide, 1855 (blz. 29) (DB)

Roosendaal, landgoed Roosendaalsche Heide, 1875 (blz. 29) (DB)

Roosendaal, landgoed Roosendaalsche Heide, 1895 (blz. 29) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 45 (2004), 25-29, M. Broos, De Roosendaalse Heide met het Rozenven

 

Roosendaal, landgoed Visdonk, kaart Kadaster, 1955 (blz. 15) (DB)

        Illustratie op blz. 15 in: DVVR, 46 (2005), 4-15, M. Broos, Het landgoed Visdonk in handen

        van de gemeente

 

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats HIJSM, gevel noordzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats HIJSM, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, spantenconstructie, 1907, 1:200

 

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, gevel westzijde (gedeelte), 1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats HIJSM, gevel zuidzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats HIJSM, plattegrond, 1907, 1:200

        Illustraties op blz. 84 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 
Roosendaal, locomotievenloods SS, gevel noordzijde (spantenconstructie), 1907, 1:100
 
Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:100 (DB)
 

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats SS, plattegrond, 1907/1931, 1:2000

Roosendaal, locomotievenloods SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:100

        Illustratie in: OdR, 1987-04, 108, M. Broos, De rechthoekige locomotievenloods met werkplaats

        te Roosendaal

        Illustratie op blz. 18 en 19 in: DVVR, 13 (1988), 12-20, M. Broos, De rechthoekige

        locomotievenloods met werkplaats te Roosendaal

        Illustratie op blz. 9 en 10 in: SJ, 66 (1992), 7-13, M. Broos, De rechthoekige locomotievenloods met

        werkplaats te Roosendaal

 

Roosendaal, werkplaats SS, spantenconstructie, 1907, 1:100

        Illustratie op blz. 20 in: DVVR, 13 (1988), 12-20, M. Broos, De rechthoekige locomotievenloods

        met werkplaats te Roosendaal

 

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats SS, gevel westzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats SS, gevel oostzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, werkplaats SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:100

        Illustraties op blz. 19 en 20 in: DVVR, 13 (1988), 12-20, M. Broos, De rechthoekige locomotieven-

        loods met werkplaats te Roosendaal

        Illustraties op blz. 11 t/m 13 in: SJ, 66 (1992), 7-13, M. Broos, De rechthoekige locomotievenloods

        met werkplaats te Roosendaal

 
 
Boven: Voorzijde gevel zuidzijde van de locomotievenloods (hoge loods) te Roosendaal, 1907.
Onder: Voorzijde gevel zuidzijde van de werkplaats te Roosendaal, 1907.
Tekeningen Marius Broos, Roosendaal.
 
 
Roosendaal, locomotievenloods en werkplaats SS, plattegrond, 1:200, 1907 (A2)
 

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, gevel noordzijde, 1892-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, gevel oostzijde, 1892-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, gevel westzijde, 1892-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, plattegrond, 1892-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods HIJSM, situatie, 1892-1907, 1:2000

        Illustraties op blz. 53 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, locomotievenloods noord SS, gevel westzijde (gedeelte), 1888-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods noord SS, gevel zuidzijde, 1868-1883, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods noord SS, gevel zuidzijde, 1888-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods noord SS, plattegrond, 1868-1883, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods noord SS, plattegrond, 1888-1907, 1:200

 

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, gevel oostzijde (gedeelte), 1854-1887, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, gevel noordzijde, 1888-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, gevel oostzijde, 1888-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, plattegrond, 1888-1907, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, gevel zuidzijde 1867-1887 en 1888-1907

        Illustraties op blz. 52 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, gevel westzijde (gedeelte bijgebouw), 1879-1887, 1:200

Roosendaal, locomotievenloods zuid SS, plattegrond, 1867/1871/1874/1879-1887, 1:200

 

Roosendaal, Martinus Nijhofflaan en boerderijen Nispenseweg, kaart Kadaster, 1965 (blz. 48) (DB)

Roosendaal, boerderij Nispenseweg, kaart Kadaster, 1852, 1880 en 1904 (blz. 58)

Roosendaal, eigendom J. Verhulst, Nispenseweg, kaart Kadaster, 1844 (blz. 52, verminkt) (DB)

Roosendaal, eigendom A. Verhulst-Vos, Nispenseweg, kaart Kadaster, 1859 (blz. 63, verminkt) (DB)

Roosendaal, eigendom G. en J. Verhulst, Nispenseweg, kaart Kadaster, 1888 (blz. 66, verminkt) (DB)

Roosendaal, eigendom A. Meesters, Nispenseweg, kaart Kadaster, 1931 (blz. 77, verminkt) (DB)

        Illustraties in: DHN, 11 (2003), 47-87, M. Broos, Geschiedenis van een boerderij

        aan de Nispenseweg, 1807-1931

 

Roosendaal, eigendom Frans Rombouts, 1915, Nispensestraat, kaart Kadaster, 1915 (DB)

        Illustratie op blz. 19 in: DVVR, 55 (2009), 18-22, M. Broos, Uit het leven van Frans Rombouts

 

Roosendaal, noodwoningen spoorwegpersoneel SS, plattegrond, 1927, 1:100

Roosendaal, noodwoningen spoorwegpersoneel SS, situatie Hoge Bergen, 1927, 1:2000

Roosendaal, noodwoningen spoorwegpersoneel SS, voorgevel, 1927, 1:100

 

Roosendaal, panden Bloemenmarkt, zuidzijde, kaart Kadaster, 1832 (DB)

        Illustratie op blz. 41 in: DVVR, 47 (2005), 40-41, B. Maas, Uit het archief: ‘De Roos’

 

Roosendaal, pand Brugstraat 53/53A, voorgevel, 1906 (DB)

Roosendaal, pand Brugstraat 53/53A, zijgevel, 1906 (DB)

Roosendaal, pand Brugstraat 53/53A, plattegrond verdieping, 1906 (DB)

Roosendaal, pand Brugstraat 53/53A, plattegrond gelijkvloers, 1906 (DB)

        Illustraties op blz. 20 in: DVVR, 52 (2008), 15-23, M. Broos, Uit het leven van F.J. van Zuilen (1)

 

Roosendaal, panden houthandel C. van Dorst & Zn, kaart Kadaster, 1945 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, panden Burgerhoutsestraat 82-90, kaart Kadaster, 1891-1945 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, panden Burgerhoutsestraat 45-51, kaart Kadaster, 1890-1932 (blz. 6) (DB)

Roosendaal, pand Burgerhoutsestraat 51, plattegrond gelijkvloers, 1927 (blz. 12) (DB)

Roosendaal, pand Burgerhoutsestraat 51, plattegrond verdieping, 1927 (blz. 12) (DB)

Roosendaal, pand Burgerhoutsestraat 51, voorgevel, 1927 (blz. 13) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 54 (2009), 5-14, M. Broos, Houthandel C. van Dorst & Zn

 
Roosendaal, pand Burgerhoutsestraat 157, kaart Kadaster, 1832-1940 (DB)
        Illustratie op blz. 43 in: DVVR, 55 (2009), 44-48, M. Broos, Een 'hovenierderij' op Burgerhout
 
Roosendaal, Burgerhoutsestraat, kaart Kadaster, 1832 (DB)
        Illustratie op blz. 41 in: DVVR, 55 (2009), 44-48, M. Broos, Een 'hovenierderij' op Burgerhout
 

Roosendaal, pand Kade 65 en omgeving, situatie, 1832 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, pand Kade 65 en omgeving, situatie, 1859 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, pand Kade 65 en omgeving, situatie, 1863 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, pand Kade 65 en omgeving, situatie, 1878 (blz. 5) (DB)

Roosendaal, eigendom L.B. en Ch. Boonen, Kade, kaart Kadaster, 1930 (blz. 10) (DB)

Roosendaal, pand Kade 65, plattegrond café De Veestallen, 1937 en 1969 (blz. 12) (DB)

Roosendaal, pand Kade 65, zij- en achtergevel café De Veestallen, 1937 (blz. 12) (DB)

        Illustraties in: DVVR, 49 (2006), 3-13, M. Broos, Eigenaren en bewoners van het pand Kade 65,

        café ‘De Veestallen’

 

Roosendaal, Kortendijk en Burgerhoutsestraat, kaart Kadaster, 1926-1938 (DB)

        Illustratie op blz. 12 in: DVVR, 50 (2007), 11-17, F. van Dijk en M. Broos, Herinneringen aan mijn

        jeugdjaren

 
Roosendaal, pand Brugstraat 1, gevel zijde Brugstraat (DB)
Roosendaal, pand Brugstraat 1, plattegrond gelijkvloers
(DB)
Roosendaal, pand Brugstraat 1, plattegrond verdieping
(DB)
        Illustraties op blz. 7 in: DVVR, 55 (2009), 5-9, F. van Mechelen, Schoenmagazijn "De Ster"
 

Roosendaal, pand Markt 17 en omgeving, 1911 en 2008 (DB)

        Illustratie op blz. 46 in: DVVR, 52 (2008), 46-47, M. Broos, Achter de Markt

 

Roosendaal, pand Markt 30 en omgeving, 1832 (DB)

Roosendaal, pand Markt 30, voorgevel, 1878 DB)

        Illustraties op blz. 27 en 28 in: DVVR, 54 (2009), 25-32, F. van Mechelen, Henri Dirckx

 
Roosendaal, pand Molenstraat 36, gevel straatzijde (DB)
        Illustratie op blz. 12 in: DVVR, 55 (2009), 10-17, F. van Mechelen, Antoon van Hees, architect
 
Roosendaal, panden Molenstraat 162 en 164, H. Wouters, plattegrond, 1943 (DB)
 

Roosendaal, panden Molenstraat 162 en 164, H. Wouters, situatie, 1943 (DB)

        Illustraties op blz. 45 in: DVVR, 46 (2005), 43-47, M. Broos, Uit de Heemkelder (5)

 

Roosendaal, panden Molenstraat 19 t/m 53 en 36 t/m 74, kaart Kadaster, 1907-1942

        Illustratie op blz. 50 in: M. Broos, Jan Baptist Horbag, 1839-1914, Stationschef te Roosendaal

        tijdens de spoorwegstakingen (Roosendaal 1988)

 

Roosendaal, panden Molenstraat 25 en 42 t/m 50, kaart Kadaster, 1832

        Illustratie op blz. 53 in: DGR, 53 (1993), 50-75, C.B. Goyarts, Een joodse gemeente in Roosendaal

        in de negentiende eeuw

 

Roosendaal, pand Nispensestraat 6A, gelijkvloers en verdieping, 1929

        Illustratie op blz. 19 in: DVVR, 55 (2009), 18-22, M. Broos, Uit het leven van Frans Rombouts

 

Roosendaal, pand Nispensestraat 6A, gevel straatzijde, 1929

        Illustratie op blz. 20 in: DVVR, 55 (2009), 18-22, M. Broos, Uit het leven van Frans Rombouts

 

Roosendaal, panden St.-Josephstraat 1 t/m 11, situatie, 1926-1938 (DB)

Roosendaal, pand St.-Josephstraat 11, plattegrond gelijkvloers, 1926 (DB)

Roosendaal, pand St.-Josephstraat 11, gevel straatzijde en aanbouw, 1926 (DB)

Roosendaal, pand St.-Josephstraat 11, plattegrond verdieping, 1926 (DB)

        Illustraties op blz. 31 en 33 in: DVVR, 50 (2007), 29-33, M. Broos, Uit de Heemkelder (9)

 

Roosendaal, pand Stationsstraat, badhuis naast stationsgebouw, situatie 1942 (DB)

        Illustraties in: DVVR, 43 (2003), 26-27, M. Broos, Uit de Heemkelder (3)

 

Roosendaal, boerderijen Visdonkseweg 1 en 3, situatie, 1832-1928 (DB)

Roosendaal, boerderij Visdonkseweg 1, J.A. Bakx, plattegrond, 1927 (DB)

        Illustraties op blz. 6 in: DVVR, 46 (2005), 4-15, M. Broos, Het landgoed Visdonk

        in handen van de gemeente

 

Roosendaal, pand Vroenhoutseweg 15, kaart Kadaster, 1832-1896 (DB)

        Illustratie op blz. 4 in: DVVR, 53 (2008), 4-7, M. Broos, De boerderij aan de Vroenhoutseweg 15

 

Roosendaal, Zundertseweg en Heistedeweg, kaart Kadaster, 1932 (DB)

Roosendaal, arbeiderswoning Zundertseweg 141, plattegrond, 1907-1978 (DB)

        Illustraties op blz. 17 en 18 in: DVVR, 51 (2007), 17-23, M. Broos, Een armoedige jeugd;

        in gesprek met Toon Baeke

 

Roosendaal, paviljoentje landgoed Visdonk, plattegrond, 1950 (DB)

Roosendaal, paviljoentje landgoed Visdonk, zijgevels, 1950 (DB)

Roosendaal, paviljoentje landgoed Visdonk, gevel zuidzijde, 1950 (DB)

        Illustraties op blz. 11 in: DVVR, 47 (2005), 4-11, M. Broos, Het theehuis Visdonk

 
Roosendaal, perronoverkappingen 1e en 2e perron SS, doorsneden, 1907, 1:100
 

Roosendaal, polygonale locomotievenloods SS, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, polygonale locomotievenloods SS, gevel oostzijde (gedeelte) 1907, 1:200

Roosendaal, polygonale locomotievenloods SS, gevel westzijde (gedeelte), 1907, 1:200

Roosendaal, polygonale locomotievenloods SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, polygonale locomotievenloods SS, plattegrond, 1907, 1:200 (A3)

 

Roosendaal, pompgebouw SS, gevel noordzijde, 1887/1891-1907, 1:100

Roosendaal, pompgebouw SS, gevel zuidzijde, 1887/1891-1907, 1:100

Roosendaal, pompgebouw SS, plattegrond, 1887/1893-1907, 1:100

Roosendaal, pompgebouw SS, situatie, 1887-1907, 1:100

 

Roosendaal, privaatgebouwtje AR/GCB/SS, gevel noord- en zuidzijde, 1867-1896, 1:100

Roosendaal, privaatgebouwtje AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1867-1896, 1:100

Roosendaal, privaatgebouwtje AR/GCB/SS, plattegrond, 1867-1896, 1:100

 

Roosendaal, privaatgebouwtje SS, gevel noord- en zuidzijde, 1887-1907, 1:100

Roosendaal, privaatgebouwtje SS, gevel oostzijde, 1887-1907, 1:100

Roosendaal, privaatgebouwtje SS, gevel westzijde, 1887-1907, 1:100

Roosendaal, privaatgebouwtje SS, plattegrond, 1887-1907, 1:100

 

Roosendaal, rijtuigenloods AR/GCB/SS, gevel noord- en zuidzijde, 1867-1907, 1:200

Roosendaal, rijtuigenloods AR/GCB/SS, gevel oostzijde, 1888-1907, 1:200

Roosendaal, rijtuigenloods AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1867-1888, 1:200

Roosendaal, rijtuigenloods AR/GCB/SS, plattegrond, 1867-1907, 1:200

        Illustraties op blz. 5 in: DVVR, 39 (2001), 4-18, M. Broos, Het eerste stationscomplex

        van Roosendaal (1854-1907) (3)

 

Roosendaal, rijwielbewaarplaats SS/NS, plattegrond, 1919/1932-1944, 1:100

Roosendaal, rijwielbewaarplaats SS/NS, situatie op Stationsplein, 1919/1932-1944, 1:2000

Roosendaal, rijwielbewaarplaats SS/NS, voor- en zijgevel, 1919/1932-1944, 1:100

Roosendaal, rijwielbewaarplaats en toegangspoort NS, gevel zuidzijde, 1948, 1:200

Roosendaal, rijwielbewaarplaats NS, gevel westzijde, 1948/1962-2004, 1:2000

Roosendaal, rijwielbewaarplaats NS, plattegrond, 1948/1962-2004, 1:2000

 
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1909-1930, plattegrond gelijkvloers, 1: 2000
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1909-1930, plattegrond verdieping, 1: 2000
        Illustraties op blz. 18 en 19 in: 'De Kring voor Jan en alleman', 1909-2009 (Roosendaal 2009)
 

Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1930-1956, plattegrond gelijkvloers, 1: 2000
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1930-1956, plattegrond verdieping, 1: 2000
       
Illustraties op blz. 34 en 35 in: 'De Kring voor Jan en alleman'
, 1909-2009 (Roosendaal 2009)

 
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1956-1984, plattegrond gelijkvloers, 1: 2000
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1956-1984, plattegrond verdieping, 1: 2000
       
Illustraties op blz. 50 en 51 in: 'De Kring voor Jan en alleman', 1909-2009 (Roosendaal 2009)
 
Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1986-2009, plattegrond gelijkvloers, 1: 2000Roosendaal, schouwburg De Katholieke KrIng, 1986-2009, plattegrond verdieping, 1: 2000
        Illustraties op blz. 76 en 77 in: 'De Kring voor Jan en alleman', 1909-2009 (Roosendaal 2009)
 
Roosendaal, contouren gebouwencomplex schuurkerk en ziekenhuis, vanaf 1909 schouwburg De Katholieke KrIng, 1773-2009
        Illustratie op blz. 95 in: 'De Kring voor Jan en alleman', 1909-2009 (Roosendaal 2009)
 
Roosendaal, lokatie gebouwencomplex schuurkerk en ziekenhuis, vanaf 1909 schouwburg De Katholieke KrIng, 1832 en 2009
        Illustratie op blz. 96 in: 'De Kring voor Jan en alleman', 1909-2009 (Roosendaal 2009)
 

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS, plattegrond gelijkvloers, 1888-1907, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS, plattegrond verdieping, 1888-1907, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS, kopgevel, 1888-1907, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS, zijgevel, 1888-1907, 1:100

        Illustratie op blz. 58 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS/NS, plattegrond gelijkvloers, 1907-1944/1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS/NS, plattegrond verdieping, 1907-1944/1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS/NS, zijgevel (gedeelte), 1907-1944/1972, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS/NS, kopgevel, 1907-1944/1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A en C, SS/NS, zijgevel, 1907-1944/1972, 1:100

        Illustratie op blz. 89 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, seinhuis post A, NS, kopgevel, 1946-1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A, NS, plattegrond gelijkvloers, 1946-1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A, NS, plattegrond verdieping, 1946-1972, 1:100

Roosendaal, seinhuis post A, NS, zij- en kopgevel (gedeelte), 1946-1972, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post B, SS, gevel noordzijde, 1888-1907, 1:50

Roosendaal, seinhuis post B, SS, plattegrond gelijkvloers, 1888-1907, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post B, SS/NS, kopgevel, 1907-1994, 1:100

Roosendaal, seinhuis post B, SS/NS, zijgevel, 1907-1994, 1:100

        Illustraties op blz. 324 in: OdR, 1995-09, 323-326, M. Broos, De beveiliging van het station

        Roosendaal (1854-1907)

        Illustraties op blz. 42 in: DVVR, 17 (1990), 38-49, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

        Illustraties op blz. 40 en 41 in: SJ 43 (1990) 17-21, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

 
 
Gevels noord- en westzijde van Seinhuis B te Roosendaal, 1907-1956
 

Roosendaal, seinhuis post B, SS/NS, plattegrond gelijkvloers, 1907-1994, 1:100 (blz. 43)

Roosendaal, seinhuis post B, SS/NS, plattegrond verdieping, 1907-1994, 1:100 (blz. 43)

Roosendaal, seinhuis post B, SS/NS, zijgevel (gedeelte), 1907-1994, 1:100 (blz. 43)

        Illustraties in: DVVR, 17 (1990), 38-49, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

        Illustraties op blz. 40 en 41 in: SJ 43 (1990) 17-21, M. Broos, Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal

 

Roosendaal, seinhuis post D, SS, kopgevel, 1888-1907, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, plattegrond gelijkvloers, 1888-1907, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, plattegrond verdieping, 1888-1907, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, zijgevel, 1888-1907, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post D, SS, plattegrond gelijkvloers, 1907-1931, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, plattegrond verdieping, 1907-1931, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, zijgevel (gedeelte), 1907-1931, 1:100

 

Roosendaal, seinhuis post D, SS, kopgevel, 1907-1931, 1:100

Roosendaal, seinhuis post D, SS, zijgevel, 1907-1931, 1:100

        Illustratie op blz. 90 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, slachthuis aan Spoorstraat, kaart Kadaster, 1932, 1:2500 (blz. 17)

Roosendaal, slachthuis aan Spoorstraat, plattegrond, 1932-1939, 1:200 (blz. 18)

        Illustraties in: C.M.D. Buijsen, "t Abattoir", De geschiedenis van het Roosendaalse slachthuis,

        1932-1988 (Roosendaal 1988)

 
Roosendaal, spooraansluitingen SS/NS, fabrieken Oostelijke Havendijk (A3)
 

Roosendaal, sporenligging AR/GCB, nabij Molenbeek, 1854-1863, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB, ten zuiden van overweg, 1854-1863, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, ten zuiden van overweg, 1863-1867, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, ten zuiden van overweg, 1867-1878, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, ten zuiden van overweg, 1878-1888, 1:2500

Roosendaal, sporenligging SS, ten zuiden van overweg, 1888-1908, 1:2500

Roosendaal, sporenligging SS/NS, ten zuiden van overweg, 1908-1959, 1:2500

Roosendaal, sporenligging NS, ten zuiden van overweg, 1959-1972, 1:2500

        Illustraties op blz. 3 in: DVVR, 36 (2000), 3-13, M. Broos, De spoorwegovergang (‘De Schuiven’)

        tussen Markt en Kade

 

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, nabij Molenbeek, 1863-1878, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, nabij Molenbeek, 1878-1881, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, nabij Molenbeek, 1881-1885, 1:2500

Roosendaal, sporenligging AR/GCB/SS, nabij Molenbeek, 1885-1888, 1:2500

Roosendaal, sporenligging SS, nabij Molenbeek, 1888-1891, 1:2500

Roosendaal, sporenligging SS, nabij Molenbeek, 1891-1908, 1:2500

Roosendaal, sporenligging SS, nabij Molenbeek, 1908-1932, 1:2500

 

Roosendaal, sporenligging ZNSM bij remise Oostelijke Havendijk, 1892, 1:1000 (BR 148)

        Illustratie op blz. 219 in: W.J.M. Leideritz, De Tramwegen van Noord-Brabant (Leiden 1978)

        en uitgegeven via Bureau Railatlas NVBS

 

Roosendaal, sporenligging ZNSM en SS bij suikerfabrieken langs haven, 1893-1902, 1:2000

Roosendaal, sporenligging ZNSM op terrein suikerfabriek, 1919, 1:2000

 

Roosendaal, stadsplattegrond met emplacement AR/GCB en Molenbeek, 1854-1863, 1:5000

        Illustratie op blz. 3 in: DVVR, 37 (2000), 4-15, M. Broos, Het eerste stationscomplex van Roosendaal

        (1854-1907) (1)

        Illustratie op blz. 17 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, stadsplattegrond met emplacement AR/GCB, 1860, 1:10.000 

        Illustratie op blz. 5 in: DVVR, 37 (2000), 4-15, M. Broos, Het eerste stationscomplex van Roosendaal

        (1854-1907) (1)

 

Roosendaal, stadsplattegrond, topografische kaart 1940, met verdedigingswerken, 1944 (DB)

        Illustratie op blz. 8 in: M. Broos, Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 (Roosendaal, 2006)

 

Roosendaal, schuilloopgraaf, plattegrond en doorsneden, 1943 (DB)

        Illustratie op blz. 77 in: M. Broos, Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 (Roosendaal, 2006)

 
Roosendaal, stadsplattegrond Langdonk en Tolberg 1980, met verdedigingswerken 1944 (DB)
 

Roosendaal, stationscomplex AR/GCB/SS, sporenligging en situatie gebouwen, 1867-1887, 1:500

        Illustratie op blz. 33 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 
Roosendaal, stationscomplex SS vanaf overweg De Schuiven, 1895 (pentekening)
 

Roosendaal, stationscomplex AR/GCB, 1854-1866, plattegrond (DB)

Roosendaal, stationscomplex AR/GCB/SS, 1867-1887, plattegrond (DB)

Roosendaal, stationscomplex SS, 1888-1907, plattegrond (DB)

        Illustraties op blz. 4, 5 en 7 in: M. Broos, Honderd jaar stationsgebouw in Roosendaal, 1907-2007

        (Roosendaal 2007)

 

Roosendaal, stationscomplex SS, sporenligging en situatie gebouwen, 1888-1907, 1:500

        Illustratie op blz. 8 in: DVVR, 39 (2001), 4-18, M. Broos, Het eerste stationscomplex van Roosendaal

        (1854-1907) (3)

        Illustratie op blz. 50 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, stationsgebouw AR/GCB/SS, plattegrond, 1867-1887, 1:200

        Illustratie op blz. 16 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegstation als ’s lands voorportaal

        (Roosendaal 1986)

        Illustratie op blz. 12 in: DVVR, 37 (2000), 4-15, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (1)

        Illustratie op blz. 37 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, stationsgebouw AR/GCB/SS, straatzijde, 1867-1887, 1:200

        Illustratie op blz. 93 in: DGR, 42 (1982), 63-95, M. Broos, Geschiedenis der spoorwegen in en om

        Roosendaal, 1850-1880 (1)

        Illustratie op blz. 5 in: DVVR, 38 (2001), 4-17, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (2)

        Illustratie op blz. 37 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, stationsgebouw SS/NS, plattegrond, 1907, 1:500 (A3) (DB)

        Illustraties (in gedeelten) op blz. 17, 23, 27, 28 en 38 in: M. Broos, Honderd jaar stationsgebouw

        in Roosendaal, 1907-2007 (Roosendaal 2007)

 
Roosendaal, stationsgebouw SS, interieur wachtkamer 1e en 2e klasse (deur), 1907, 1:50
Roosendaal, stationsgebouw SS, interieur wachtkamer 1e en 2e klasse (buffet), 1907, 1:50

 

Roosendaal, stationsgebouw NS, plattegrond (gedeelte), 1949, 1:500

        Illustratie op blz. 38 in: M. Broos, Honderd jaar stationsgebouw in Roosendaal, 1907-2007

        (Roosendaal 2007)

 

Roosendaal, stationsgebouw SS, plattegrond, 1887-1907, 1:200

        Illustratie op blz. 10 in: DVVR, 39 (2001), 4-18, M. Broos, Het eerste stationscomplex van

        Roosendaal (1854-1907) (3)

 

Roosendaal, stationsgebouw SS, Stationsplein en omgeving, situatie, 1909, 1:1000

        Illustratie op blz. 103 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 

Roosendaal, stationsgebouw SS, Stationsplein en omgeving, situatie, 1940, 1:1000

        Illustratie op blz. 19 in: DVVR, 35 (1999), 16-30, M. Broos, Elektrische verlichting bij het

        spoorwegbedrijf

 

Roosendaal, stationsgebouw SS, Stationsplein en omgeving, situatie, 1901, 1:500

        Illustratie op blz. 46 in: DVVR, 27 (44-63), M. Broos, Geschiedenis van het koffiehuis ‘De

        Pelikaan’ (1855-1900) en de concertzaal, sociëteitslokaal en koffiehuis met bovenwoning van de

        Koninklijke Harmonie ‘Unie’ (1901-1984) aan het Stationsplein, later Oranjeplein te Roosendaal

 

Roosendaal, stationsgebouw SS/NS, gevel noordzijde, 1907, 1:100

Roosendaal, stationsgebouw SS/NS, voorgevel, 1907-1944 (4 bladen A4), 1:200 (3Z-7Z)

 

Roosendaal, stationsgebouw SS/NS, voorgevel (gedeelte), 1907-1944 (4 bladen A4), 1:200

        Illustratie op blz. 22 in: DVVR, 14/15, 16-22, M. Broos, Het stationsgebouw in Roosendaal (1 blad)

 

Roosendaal, stationspostgebouw SS/NS/PTT, plattegrond gelijkvloers, 1907-1944, 1:200

Roosendaal, stationspostgebouw SS/NS/PTT, situatie, 1942, 1:1000

 

Roosendaal, steenfabriek Hennekam, Wouters & Co, plattegrond ringoven, 1906, 1:200 (blz. 51)

Roosendaal, steenfabriek Hennekam, Wouters & Co, zijgevel ringoven, 1906, 1:200 (blz. 51)

Roosendaal, steenfabriek Hennekam, Wouters & Co, situatie, 1914, 1:2500 (blz. 49)

        Illustraties in: DVVR, 22 (1993), 43-61, M. Broos, De woning van de opzichter Weg en Werken,

        Leven en werken van Jan van Driesum te Roosendaal

 
Roosendaal, suikerfabriek Jäger & Co, kaart Kadaster, 1867, 1:2500
 

Roosendaal, suikerfabriek Jäger & Co, kaart Kadaster, 1882/1892, 1:2500 (blz. 17)

Roosendaal, suikerfabriek Jäger & Co, kaart Kadaster, 1901/1908, 1:2500 (blz. 17)

        Illustraties in: DVVR, 24 (1994), 12-20, M. Broos, Geschiedenis van de kandijfabriek

        en suikerraffinaderij ‘Java’ te Roosendaal, 1882-1905 (2)

 
Roosendaal, suikerfabriek Janssens, Van Weel, Smits & Co, kaart Kadaster, 1921, 1:2500
 

Roosendaal, suikerfabriek Janssens, Van Weel, Smits & Co, kaart Kadaster, 1870, 1:2500 (blz. 27)

Roosendaal, suikerfabriek Janssens, Van Weel, Smits & Co, kaart Kadaster, 1903, 1:2500 (blz. 27)

Roosendaal, suikerfabriek Janssens, Van Weel, Smits & Co, voorgevel. 1870-1902, 1:200 (blz. 29) (A3)

        Illustraties in: DVVR, 29 (1996), 26-40, M. Broos, Geschiedenis van de beetwortelsuikerfabriek

        van de ‘Firma Janssens, van Weel, Smits & Co’ te Roosendaal (1)

 

Roosendaal, suikerraffinaderij Castelot, kaart Kadaster, 1882, 1:2500

Roosendaal, suikerraffinaderij Castelot, kaart Kadaster, 1889, 1:2500

Roosendaal, suikerraffinaderij Castelot, kaart Kadaster, 1900, 1:2500

Roosendaal, suikerraffinaderij Castelot, plattegrond, 1882, 1:400

 

Roosendaal, tractiegebouw SS, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, tractiegebouw SS, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, tractiegebouw SS, gevel westzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, tractiegebouw SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, tractiegebouw SS, plattegrond, 1907, 1:200

 

Roosendaal, verwarmingsgebouw NS, gevel oostzijde, 1948, 1:200

Roosendaal, verwarmingsgebouw NS, plattegrond, 1948, 1:200

Roosendaal, verwarmingsgebouw NS, situatie, 1948, 1:1000

 
Roosendaal, voetgangersbrug SS, situatie en brug zuidzijde, 1888-1907, 1:2000
 

Roosendaal, wachtpost AR/GCB (dubbel), voor- en zijgevel, plattegrond, 1854/1855, 1:100

 

Roosendaal, wachtpost AR/GCB (enkel), voor- en zijgevel, plattegrond, 1854/1855, 1:100

        Illustratie op blz. 56 in: DHN, 6 (1998), 49-75, M. Broos, Nispen en 'het spoor'

 

Roosendaal, wachtpost E NS, gevel zuidzijde, 1959-1972, 1:50 (blz. 10)

Roosendaal, wachtpost E NS, plattegrond, 1959-1972, 1:50 (blz. 10)

Roosendaal, wachtpost E SS/NS, gevel oostzijde, 1907-1959, 1:50 (blz. 7)

Roosendaal, wachtpost E SS/NS, gevel zuidzijde, 1907-1959, 1:50 (blz. 7)

        Illustraties in: DVVR, 36 (2000), 3-13, M. Broos, De spoorwegovergang (‘De Schuiven’)

        tussen Markt en Kade

 

Roosendaal, Warbergse Brug, topografische kaart, 2005 (DB)

        Illustratie op blz. 29 in: DVVR, 52 (2008), 28-29, B. Maas, Uit het archief: ‘De Roos’ (12)

 

Roosendaal, waterreservoirgebouw AR/GCB/SS, doorsnede, 1867/1874-1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1867/1874-1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw AR/GCB/SS, situatie, 1867/1874-1907, 1:500

Roosendaal, waterreservoirgebouw AR/GCB/SS, plattegrond gelijkvloers, 1907, 1:200

 

Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, gevel westzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:200
Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, plattegrond 1e verdieping, 1907, 1:200
Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, plattegrond 2e verdieping, 1907, 1:200

Roosendaal, waterreservoirgebouw SS, plattegrond gelijkvloers, 1907, 1:200

 

Roosendaal, waterstovenlokaal AR/GCB/SS, gevel noord- en zuidzijde, 1879-1887, 1:100

Roosendaal, waterstovenlokaal AR/GCB/SS, gevel westzijde, 1879-1887, 1:100

Roosendaal, waterstovenlokaal AR/GCB/SS, plattegrond, 1879-1887, 1:100

Roosendaal, waterstovenlokalen AR/GCB/SS, situaties, 1879-1887 en 1887-1907, 1:1000

 

Roosendaal, waterstovenlokaal SS, gevel noord- en zuidzijde, 1887-1907, 1:100

Roosendaal, waterstovenlokaal SS, gevel westzijde, 1887-1907, 1:100

Roosendaal, waterstovenlokaal SS, plattegrond, 1887-1907, 1:100

 
Roosendaal, woning 2 Rsd-Vs, kaart Kadaster, 1865, 1:5000
 

Roosendaal, woning 2, 3, 8, 10 en 11 Rsd-Vs, gevel noordzijde, 1908, 1:100

Roosendaal, woning 2, 3, 8, 10 en 11 Rsd-Vs, gevel oost-, zuid- en westzijde, 1908, 1:100

Roosendaal, woning 2, 3, 8, 10 en 11 Rsd-Vs, gevel westzijde, 1908, 1:100

Roosendaal, woning 2, 3, 8, 10 en 11 Rsd-Vs, plattegrond gelijkvloers, 1908, 1:100

Roosendaal, woning 2, 3, 8, 10 en 11 Rsd-Vs, plattegrond verdieping, 1908, 1:100

 

Roosendaal, woning 21 t/m 26 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 21 t/m 26 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 21 t/m 26 Zlw-Esn, voorgevel, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 21 t/m 26 Zlw-Esn, zijgevels, 1920, 1:100

        Illustraties op blz. 26 in: DVVR, 34 (1999), 18-30, M. Broos, Uit het leven van de bewoners van

        wachterswoning 23

 

Roosendaal, woning 27 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 27 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 27 Zlw-Esn, voorgevel, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 27 Zlw-Esn, zijgevel, 1920, 1:100

 

Roosendaal, woning 6, 9, 11, 12, 15, 17 en 18 Zlw-Esn, achtergevel, 1925, 1:100

Roosendaal, woning 6, 9, 11, 12, 15, 17 en 18 Zlw-Esn, plattegrond gelijkvloers, 1925, 1:100

Roosendaal, woning 6, 9, 11, 12, 15, 17 en 18 Zlw-Esn, plattegrond verdieping, 1925, 1:100

Roosendaal, woning 6, 9, 11, 12, 15, 17 en 18 Zlw-Esn, voorgevel, 1925, 1:100

Roosendaal, woning 6, 9, 11, 12, 15, 17 en 18 Zlw-Esn, zijgevel, 1925, 1:100

 

Roosendaal, woning 7-10, 12, 13, 15-18, 21, 22 en 24 Rsd-Bd, gelijkvloers, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 7-10, 12, 13, 15-18, 21, 22 en 24 Rsd-Bd, verdieping, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 7-10, 12, 13, 15-18, 21, 22 en 24 Rsd-Bd, voorgevel, 1920, 1:100

Roosendaal, woning 7-10, 12, 13, 15-18, 21, 22 en 24 Rsd-Bd, zijgevels, 1920, 1:100

 

Roosendaal, woning A. Speetjens-van Wely, Veemarktstraat, situatie, 1905, 1:100

Roosendaal, woning A. Speetjens-van Wely, Veemarktstraat, voorgevel, 1905, 1:100

 

Roosendaal, woning J.C. Veenhuijzen, Java, Oost. Havendijk, plattegrond, 1891, 1:1000 (blz. 24)

Roosendaal, woning J.C. Veenhuijzen, Java, Oost. Havendijk, voorgevel, 1891, 1:100 (blz. 24)

        Illustraties in: DVVR, 24 (1994), 12-20, M. Broos, Geschiedenis van de kandijfabriek

        en suikerraffinaderij ‘Java’ te Roosendaal, 1882-1905 (2)

 

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, gevel noordzijde, 1910, 1:200

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, gevel oostzijde, 1910, 1:200

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, gevel westzijde, 1910, 1:200

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, gevel zuidzijde, 1910, 1:200

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, plattegrond, 1910, 1:200

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, situatie, 1910, 1:2000

 

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, plattegrond, 1891, 1:100 (blz. 45)

Roosendaal, woning opzichter Weg & Werken SS, voorgevel, 1891, 1:100 (blz. 45)

        Illustraties in: DVVR, 22 (1993), 43-61, M. Broos, De woning van de opzichter Weg en Werken,

        Leven en werken van Jan van Driesum te Roosendaal

 

Roosendaal, woning stationschef (bestek 1173 SS), plattegrond 1e verdieping, 1909, 1:100

Roosendaal, woning stationschef (bestek 1173 SS), plattegrond gelijkvloers, 1909, 1:100

Roosendaal, woning stationschef (bestek 1173 SS), voorgevel, 1909, 1:100

Roosendaal, woning stationschef (bestek 1173 SS), zijgevel, 1909, 1:100

 

Roosendaal, woning stationschef, Brugstraat 74, plattegrond 1e verdieping, 1909, 1:100

Roosendaal, woning stationschef, Brugstraat 74, plattegrond gelijkvloers, 1909, 1:100

Roosendaal, woning stationschef, Brugstraat 74, voorgevel, 1909, 1:100

 

Roosendaal, woning W.W. Vlierboom, kandijfabriek Java, Oost Havendijk, voorgevel, 1892, 1:100

        Illustratie op blz. 34 in: DVVR, 23 (1993), 30-46, M. Broos, Geschiedenis van de kandijfabriek

        en suikerraffinaderij ‘Java’ te Roosendaal, 1882-1905 (1)

 

Roosendaal, woning werkmeester/depotchef SS, gevel noordzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, woning werkmeester/depotchef SS, gevel oostzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, woning werkmeester/depotchef SS, gevel westzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, woning werkmeester/depotchef SS, gevel zuidzijde, 1907, 1:200

Roosendaal, woning werkmeester/depotchef SS, plattegrond, 1907, 1:200

 

Roosendaal, woningen AR/GCB, Md-Esn, Rsd-Bd, plattegrond, 1854/1855, 1:100

Roosendaal, woningen AR/GCB, Md-Esn, Rsd-Bd, voorgevel, 1854/1855, 1:100

Roosendaal, woningen AR/GCB, Md-Esn, Rsd-Bd, zijgevel, 1854/1855, 1:100

        Illustraties op blz. 53 in: DHN, 6 (1998), 49-75, M. Broos, Nispen en 'het spoor'

 

Roosendaal, woningen elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel oostzijde, 1910, 1:100

Roosendaal, woningen elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, gevel zuidzijde, 1910, 1:100

Roosendaal, woningen elektriciteits- en verwarmingsgebouw SS, plattegrond, 1910, 1:100

 

Roosendaal, woningen Zlw-Esn, Rsd-Bd, bestek 396 SS, plattegrond, 1885, 1:100

Roosendaal, woningen Zlw-Esn, Rsd-Bd, bestek 396 SS, voorgevel, 1885, 1:100

Roosendaal, woningen Zlw-Esn, Rsd-Bd, bestek 396 SS, zijgevel, 1885, 1:100

        Illustraties op blz. 62 in: DHN, 6 (1998), 49-75, M. Broos, Nispen en 'het spoor'

        Illustraties op blz. 23 in: DVVR, 34 (1999), 18-30, M. Broos, Uit het leven van de bewoners van

        wachterswoning 23

 
 
Afkortingen
BR = uitgave via Bureau Railatlas NVBS
DB = Digitaal Bestand

DGR = jaarboek Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, Roosendaal
DHH = jaarboek Heemkundekring De Honderd Hoeven, Hoeven
DHN = jaarboek Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen, Nispen
DV = tijdschrift De Vierschaer, Wouw
DVVR = tijdschrift Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale, Roosendaal
DW = tijdschrift De Waterschans, Bergen op Zoom
OdR = tijdschrift Op de Rails
SJ = tijdschrift Spoorwegjournaal