Tilburg Wph NS,
hoofdwerkplaats
voor locomotieven

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
In de afgelopen twee decennia is de hoofdwerkplaats van de NS in Tilburg (Wph Tilburg) na de geleidelijke sluiting totaal ontmanteld. Van het gebouwencomplex, dat eens in handen was van een grote en in hoog aanzien staande werkgever, is maar weinig uitstraling van een glorieus verleden overgebleven.
 
 
KD 379-06           03-05-1995          NS, straatzijde stationsgebouw Tilburg. Opvallend is het kroepoekdak van de overkapping boven het stationsgebouw en de perrons, een schepping van Ir. K. van der Gaast uit 1965.
 
 
KD 460-32           07-08-1998          NS, 1305, trein 2548 (Venlo – Den Haag CS), Tilburg. Links in beeld staat naast het logo van de NS de nieuwe aanduiding van de vroegere hoofdwerkplaats. Na het uiteenvallen van het landelijke vervoersbedrijf in afzonderlijke delen heette de vestiging voortaan 'Materieel Revisiebedrijf Tilburg'. Het was het begin van het einde van alle activiteiten op deze plaats. De locomotieven 1307 en 6454 (links) en 1305, als trekkracht van de trein, hadden een nieuwe jas aangemeten gekregen, maar dat kon de ondergang van het revisiebedrijf in Tilburg toch niet verhinderen.
 
 
KD 00-130           22-07-1977          NS, 1506, trein 1548 (Venlo – Den Haag CS) bij aankomst te Tilburg met rijtuigen plan D en K. Links staat de oostzijde van de Wph Tilburg.
 
 
ZW 274-37          08-08-1989          NS, 1129 + SNCF CC7107, een NS 1600 en enkele NS 1100'en, opgesteld bij de Wph Tilburg.
 
 
ZW 019-27          22-08-1975          NS, gezicht vanaf het tweede perron op de Wph Tilburg.
 
 
ZW 019-27          22-08-1975          Jan Quik fotografeerde in 1975 vanaf het tweede perron NS de locomotieven NS 1211, NS 1009, een onbekende 1100 en locomotief NS 3737 (uit het Nederlands Spoorwegmuseum), die in dat jaar voor toeristische ritten werd ingezet op de lijn Tilburg - Baarle-Nassau. Zowel voor de locomotief als voor de exploitatie was dat geen succes. Boven locomotief NS 1211 hangt de benaming 'Hoofdwerkplaats Tilburg', zoals generaties spoorwegpersoneel het bedrijf in Tilburg kenden en er ook trots op waren daar hun kost te mogen verdienen.
 
 
ZW 019-28          22-08-1975          NS, gezicht vanaf het tweede perron op de Wph Tilburg. Links in beeld staat de polygonale locomotievenloods met draaischijf uit 1939.
 
 
ZW 318-03          25-04-1991          NS, 2403+2453+2449+2501, passeren tijdens een proefrit de Wph Tilburg. Eerder hebben de machines in de Wph Tilburg een 'grote beurt' gekregen, alvorens zij naar Frankrijk vertrekken voor een inzet bij de aanleg van de hogesnelheidslijnen. Rechts in beeld staat de polygonale locomotievenloods met draaischijf uit 1939.
 
 
Gezicht vanuit het zuidwesten op het stations- en werkplaatscomplex van de NS in Tilburg. Het 'kroepoekdak' boven de perrons en het stationsgebouw valt pas echt op vanuit de lucht, evenals de grote omvang van de Wph Tilburg.
Links is de polygonale locomotievenloods met draaischijf uit 1939 te zien.
 
 
Gezicht vanuit het noordwesten op het stations- en werkplaatscomplex van de NS in Tilburg. Het 'kroepoekdak' boven de perrons en het stationsgebouw valt pas echt op vanuit de lucht, evenals de omvang van de Wph Tilburg.
Rechts is de polygonale locomotievenloods met draaischijf uit 1939 te zien.
 
 
Vrij kort na het in dienst komen van het 'Zuidernet' van de 'Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen' in de jaren 1863-1866 kwam in Tilburg een 'Centrale Werkplaats' voor de locomotieven met 'Algemeen Magazijn' tot stand. Situatie 1871.
 
 
De voortdurende uitbreidingen van het 'Zuidernet' eisten ook een evenredige vergroting van de werkplaatsfaciliteiten voor het rollend materieel in Tilburg. Aanvankelijk ging het om zowel locomotieven als reizigersrijtuigen en goederenwagens. Pas later werd Tilburg ingericht als hoofdwerkplaats voor alleen revisies aan locomotieven. Situatie 1906.
 
 
De topografische kaart uit circa 1920 laat duidelijk zien dat de hoofdwerkplaats het grootste gebouw in de hele gemeente Tilburg is.
 
 
Na de bouw van de polygonale locomotievenloods in 1939 was de grootste omvang van de werkplaats in Tilburg bereikt. Wel waren er steeds verbouwingen en aanpassingen noodzakelijk om de steeds grotere locomotieven een revisiebeurt te geven. Situatie 1939.
 
 
Gezicht vanuit het oosten op de polygonale locomotievenloods met draaischijf, kort na de bouw in 1939.
 
 
Gezicht vanuit het westen op de polygonale locomotievenloods met draaischijf, kort na de bouw in 1939.
 
 
Gezicht vanuit het oosten op de polygonale locomotievenloods met draaischijf en andere gebouwen in 1971.
 
 
KD 078-09           15-05-1982          Afscheid van de locomotieven serie NS 1000 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
 
 
KD 078-13           15-05-1982          Afscheid van de locomotieven serie NS 1000 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
 
 
KD 078-14           15-05-1982          Afscheid van de locomotieven serie NS 1000 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
 
 
Links: KD 078-16, 15-05-1982          Afscheid van de locomotieven serie NS 1000 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
Rechts: 0129,  25-11-2006          NS, 1145, 1136 en 1122, tijdens een boekpresentatie in Wph Tilburg.
 
 
0123      25-11-2006          NS, 1145, 1136 en 1122, tijdens een boekpresentatie in Wph Tilburg.
 
 
0124      25-11-2006          NS, 1145, 1136 en 1122, tijdens een boekpresentatie in Wph Tilburg.
 
 
Locomotief SSN, ex DB 65 018, is op 30 mei 1987 te gast op de draaischijf bij de polygonale locomotievenloods van de NS te Tilburg.
 
 
KD 457-25           13-06-1998          Afscheid van de locomotieven serie NS 1200 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
 
 
KD 457-31           13-06-1998          Afscheid van de locomotieven serie NS 1200 op een Open Dag in de Wph Tilburg.
 
 
6329      21-08-2015          NS, 464+469, trein Sp 5260, Tilburg (± 17.05 u.). De man rechts zwaait naar de machinist in de trein. Maar je kunt zijn zwaaiende arm ook symbolisch opvatten, want de activiteiten in de Wph Tilburg waren toen al gestopt, zo snel ging NS als volledig zelfstandig spoorwegbedrijf, met alle activiteiten in eigen hand, na de liberalisering van de vervoersmarkt 'naar de filistijnen'.
 
 
Inmiddels heeft het hele gebied een totale metamorfose ondergaan. Veel gebouwen en aanbouwen zijn verdwenen, andere hebben een 'herbesteming' gekregen, zoals de de polygonale locomotievenloods met draaischijf. Maar het is geen terrein meer, waarop van elders komende (stoom-)locomotieven nog kunnen draaien. Foto uit Google Earth.
 
 
Eenzaam en alleen staat de vroegere polygonale locomotievenloods met draaischijf in een vlakte van asfalt en beton. Dit was eens de plek van de vroegere Centrale Werkplaats van de 'Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen', later hoofdwerkplaats van de 'N.V. Nederlands(ch)e Spoorwegen'. De draaischijf voor de polygonale locomotievenloods zal er voor altijd werkeloos bij liggen. Foto uit Google Earth.