Een middagje op
het station Zwolle
in 1978

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
Vanuit Roosendaal kun je nog steeds zonder overstappen met de trein naar Zwolle gaan. Dat was in 1978 ook al het geval en zelfs al vele decennia eerder. Met uitzondering van enkele plaatjes die in februari en juli zijn gemaakt, volgt een fotografische verslag van een middagje in Zwolle op zondag 1 april 1978. Het bezoek eindigde die dag met de uitnodiging van de seinhuiswachter van post II om eens naar boven te komen en een praatje te maken. Kom daar tegenwoordig eens om? Het is inmiddels goed veertig jaar geleden, maar wel een volstrekt andere tijd. Toen waren er nog mensen die op hun werk een buitenstaander een plezier wilden doen.
 
 
KD 006-10        01-04-1978        Gezicht vanaf de voetgangersbrug aan de zuidzijde, ter hoogte van de Schelleweg op de werkplaats te Zwolle. Boven het huis aan de Schellerweg rijst het naoorlogse waterreservoirgebouw uit.
Destijds was er aan de zuidzijde van het spoorwegemplacement nog enkele aaneengesloten bebouwing aanwezig. In een volledig landelijke omgeving fietste je naar Ittersum, enkele kilometers ten zuidoosten van Zwolle. Inmiddels is dit gebied al heel wat jaren geleden volgeplempt met hoogbouw.
 
 
KD 006-09        01-04-1978        NS, 673, trein 4349 (Zl – Rsd), bij vertrek te Zwolle, 12.48 uur. Gezicht vanaf de voetgangersbrug aan de zuidzijde op het eerste en tweede perron (van een derde perron was immers nog lang geen sprake) en daarachter de huizen aan de Oosterlaan.
 
 
KD 021-28        27-07-1978        NS, 689, trein 4369 (Zl – Rsd), bij vertrek te Zwolle, 17.47 uur. Met op de achtergrond de toren van de rooms-katholieke kerk aan de Assendorperstraat snelt het treinstel steeds sneller in zuidelijke richting naar Deventer.
 
 
KD 005-01        19-02-1978        NS, emplacement Zwolle Rangeerstation. Gezicht vanaf de overweg in de Assendorperallee op het immense rangeerterrein uit vroegere tijden, dat in 1978 zijn beste tijd al gehad.
 
 
KD 005-02        19-02-1978        NS, 450, trein 5650 (Zl – Ut), bij vertrek te Zwolle, 14.24 uur. Gezicht vanaf de Parallelweg ten zuiden van de Assendorperallee op het rangeerterrein te Zwolle.
 
 
KD 021-33        27-07-1978        NS, mP 3023, posttrein met enkele gP's, krijgt veilig aan de zuidzijde van het station Zwolle voor de rit naar Utrecht. (De seinpalen zijn ook te zien op de vorige foto.)
 
 
KD 005-03        19-02-1978        NS, 323+341, trein 750 (Gn – Zl – Asd), bij aankomst te Zwolle, 14.43 uur. Op de voetgangersbrug staan de seinen G 11, G 1 en G 2, nog in de oudere uitvoering van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).
 
 
KD 005-04        19-02-1978        NS, links trein 747 (Asd – Zl – Gn/Lw) met onder andere treinstel NS 1741,
en rechts trein 750 (Gn – Zl – Asd) met onder andere treinstel NS 323 en NS 341, Zwolle.
 
 
KD 005-05        19-02-1978        NS, 341, afgehaakt en rangerend na aankomst in trein 750 (Gn – Zl – Asd).
 
 
KD 006-23A     01-04-1978        NS, sein G 2 op de voetgangersbrug te Zwolle.
KD 006-26        01-04-1978        NS, 62, trein 7947 (Zl – Es), bij vertrek te Zwolle, 15.02 uur. Het sein G 11 staat op veilig.
 
 
KD 006-20        01-04-1978        NS, 1741, trein 548 (Lw – Gvc/Rtd), bij aankomst te Zwolle, 14.11 uur. Op de voetgangersbrug staan de seinen G 11, G 1 en G 2, nog in de oudere uitvoering van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).
 
 
KD 006-23        01-04-1978        Op de voetgangersbrug staan de seinen G 11, G 1 en G 2, nog in de oudere uitvoering van de Maat-schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).
 
 
KD 006-24        01-04-1978        Op de voetgangersbrug staan de seinen G 6 en G 7.
 
 
KD 005-06        19-02-1978        NS, 704, trein 4357 (Zl – Rsd), bij vertrek te Zwolle, 14.48 uur. Rechts staat seinhuis post III.
Op de voetgangersbrug staan de seinen G 6 en G 7. Rechts staat materieel plan V aan de kant, wachtend op een volgende inzet.
Voor de goede orde zij even vermeld, dat post T zich bij km 2,978 op het tweede perron oostzijde bevond. Zo lag post II bij km 2,435 op het perron voor de treinen naar en van Kampen en post III bij km 3,218 iets ten oosten van de voetgangersbrug (alles volgens kilometrering vanaf de IJsselbrug) .
 
 
KD 006-21        01-04-1978        NS, 716, trein 4640 (Vs – Zl) bij aankomst te Zwolle, 14.09 uur. Op de voetgangersbrug staan de seinen G 6 en G 7. Links van de trein is sein G 3 met de bijbehorende rangeerstoplantaarn Q 3 en Q 5 te zien. Rechts staat seinhuis post III.
 
 
KD 006-22        01-04-1978        NS, seinen G 3 en G 5 met bijbehorende rangeerseinstoplantaarns Q 3 en Q 5 te Zwolle. Rechts staat seinhuis post III.
 
 
KD 006-27        01-04-1978        NS, 649, trein 4644 (Vs – Zl), bij aankomst te Zwolle, 15.09 uur. Achter het mat '46-treinstel staat het seinhuis post III. Bij de kop van het treinstel staan de seinen G 3 en G 5 met bijbehorende rangeerseinstoplantaarns Q 3 en Q 5.
 
 
KD 006-25        01-04-1978        NS, seinen G 12 en G 15 te Zwolle aan de oostzijde op de kopsporen voor de treinen naar en van Emmen. De bijbehorende rangeerseinstoplantaarns zijn genummerd als Q 11 en Q 12 (links).
KD 006-28        01-04-1978        NS, seinen F 10 en F 12 te Zwolle aan de westzijde van het emplacement.
 
 
KD 006-14        01-04-1978        NS, seinen F 32 en F 40 te Zwolle, westzijde.
KD 006-16        01-04-1978        NS, rangeerseinstoplantaarn P 5 te Zwolle, westzijde.
 
 
KD 006-14        01-04-1978        NS, seinen F 32 en F 40 te Zwolle, westzijde.
KD 006-19        01-04-1978        NS, rangeerseinstoplantaarn P 6 te Zwolle, westzijde.
 
 
KD 006-15        01-04-1978        NS, seinen F 3 en F 4 te Zwolle met bijbehorende rangeerseinstoplantaarn P 3-4. Links staat seinhuis post II met seinen F 1 en F 2, westzijde.
 
 
KD 006-12        01-04-1978        NS, 742+1743, trein IC 544 (Gn/Lw – Gvc/Rtd), bij vertrek te Zwolle, 13.18 uur. Links staat seinhuis post II, in het midden en rechts seinen F 3 en F 4 te Zwolle met bijbehorende rangeerseinstoplantaarn P 3-4.
 
 
KD 006-13        01-04-1978        NS, 453, trein 5646 (Zl – Ut), bij vertrek te Zwolle, 13.24 uur. Rechts staat locomotief NS 1118. Vanaf het midden naar rechts staan de seinen F 3, F 4 en F 5 met bijbehorende rangeerseinstoplantaarns P 3-4 en P 5.
 
 
KD 006-18        01-04-1978        NS, 814, trein 5648 (Zl – Ut), bij vertrek te Zwolle, 13.52 uur (links). Rechts ervan staat sein F 4.
KD 006-17        01-04-1978        NS, 39, trein 8543 (Zl – Kpn), bij vertrek te Zwolle, 13.50 uur (rechts).
Ervoor staan de seinen F 1 en F 2.
 
 
KD 006-29        01-04-1978        NS, 1782+1784, trein IC 552 (Gn/Lw – Gvc/Rtd) bij vertrek te Zwolle, 15.18 uur.
 
 
KD 006-30        01-04-1978        NS, 473, trein 5654 (Zl – Ut), bij vertrek te Zwolle, 15.24 uur. Links staat locomotief NS 1118.
 
 
KD 006-32        01-04-1978        NS, handel-inrichting en blokkast seinhuis in post II, Zwolle (links).
KD 006-31        01-04-1978        NS, handel-inrichting en blokkast seinhuis in post II, Zwolle (rechts).
 
 
KD 006-33        01-04-1978        NS, handel-inrichting en blokkast in seinhuis post II, Zwolle.
 
 
KD 006-34        01-04-1978        NS, handel-inrichting en blokkast in seinhuis post II, Zwolle.
 
 
KD 006-37        01-04-1978        NS, 747+353+327, trein IC 556 (Gn/Lw – Gvc/Rtd, bij vertrek te Zwolle, 16.18 uur. Op de voorgromnd staan de seinen F 1 en F 2. Het emplacement is even druk bezet met trein(stell)en naar en uit allerlei richtingen.