Spoorwegen
(2014)
1

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
 
22-05-2014            5171            DBS, 1615, gtr. 61071, Roosendaal (± 12.10 u.)
 
 
22-05-2014            5168            CapTrain, PB05 6609, gtr. 47729, Roosendaal (± 10.10 u.)
 
 
22-05-2014            5166            DBS, 1615, gtr. 61701, Roosendaal (± 09.10 u.)
 
 
16-05-2014            5036            DBS 189.075-5+1616, gtr. 61071, Bergen op Zoom (± 12.25 u.)
 
 
15-05-2014            5034            Locon, 203.160-7, De Kragge-Rsd, Roosendaal Markt (± 10.20 u.)
 
 
15-05-2014            5031            NMBS, 2842, gtr. 43538, Nispen Everlandwegje (± 19.10 u.)
 
 
15-05-2014            5029            RRF 1107 (1446), gtr. 46707, Nispen Everlandwegje (± 19.00 u.)
 
 
15-05-2014            5026            CapTrain, 6603, gtr. 43527, Nispen Everlandwegje (± 18.20 u.)
 
 
15-05-2014            5023            DBS, 6506+6513, gtr. 48571, Nispen Everlandwegje (± 17.50 u.)
 
 
15-05-2014            5019            RRF 1107 (1446), gtr. 46704, Roosendaal Markt (± 10.15 u.)
 
 
05-05-2014                5017                DBS, 189 081-3, gtr. 45727, Bergen op Zoom, (± 17.05 u.)
 
 
05-05-2014                5016                DBS, 1604, gtr. 61702, Bergen op Zoom, (± 17.00 u.)
 
 
01-05-2014            5014            Captrain, PB 6603, gtr. 43527, Roosendaal (± 17.25 u.)
 
 
01-05-2014            5012            DBS, 1604, gtr. 61702, Roosendaal (± 17.20 u.)
 
 
01-05-2014            5010            NMBS, 2815, tr. IC 1246, Roosendaal (± 17.15 u.)
 
 
01-05-2014            5008            DBS, 1602 + 189.025-?, gtr. 61071, Roosendaal (± 12.15 u.)
 
 
22-04-2014            5003            NS E 186.122 + NMBS 2802, tr. IC 1214, Roosendaal (± 09.00 u.)
 
 
20-04-2014            4997            Plaatsing zuidelijk brugdeel over sporen 1 t/m 3, Roosendaal (± 20.10 u.)
Uiteindelijk lag het zuidelijke brugdeel om 20.40 uur op zijn plaats, maar toen was de duisternis al ingetreden. Een half uur was de zuidelijke pijler bereikt. De werkzaamheden werden door een honderdtal Roosendalers met belangstelling en veel commentaar gevolgd. Want waarom moet er toch een verkleinde kopie van de vroegere Moerdijkbrug (1936-1976, voor het wegverkeer) aan de zuidzijde van het spoorwegemplacement in Roosendaal worden gelegd.
Tot op de dag van vandaag blijft het gemeentebestuur volhouden dat de aanleg van de voetgangers- en fietsersbrug in het belang zal zijn van elke scholier naar en van het Kellebeek College bij de Kade. Immers iets anders kan zij niet bedenken, nu het nieuwbouwplan Stadsoevers is afgeschoten. Het gemeentebestuur hoopt dat scholieren genegen zijn om te lopen via de brug, het parkeerterrein van RBC, en de onooglijke en meisjesonvriendelijke Industriestraat. Of dat zal gebeuren, zal de toekomst leren, maar waarschijnlijk lopen scholieren toch liever langs de Stationsstraat (bij voorkeur nog op het fietspad) waar het een stuk levendiger aan toegaat.
Oorspronkelijk was de voetgangers- en fietsersbrug bedoeld als een toegangsweg tot een nieuw 'stadskantoor' en scholencomplex achter het station. Dat alles ging niet door. Het brugproject bleef over als een symbool van slecht gemeentelijk beleid, waarmee weer eens ruim 5 miljoen euro aan gemeenschapsgeld in een put verdwijnt.
Overigens: De benaming 'Passerelle' die Roosendaal voor dit kunstwerk bedacht, werd in de Eerste Wereldoorlog in de zuidwesthoek van Vlaanderen gebruikt om smalle doorgangen in en tussen de loopgraven aan te duiden in de vorm van planken over water en modder.
 
 
20-04-2014            4994            Plaatsing zuidelijke brugdeel over sporen 1 t/m 3, Roosendaal (± 18.10 u.)
Het meest spectaculaire onderdeel van de plaatsing van de uit drie delen bestaande voetgangers- en fietsersbrug was het inbrengen van het zuidelijke gedeelte over de sporen 1, 2 en 3. Vanaf 18.00 uur 's avonds tot einde dienst werd alle treinverkeer stilgelegd.
Een grote mobiele kraan bracht het zuidelijke gedeelte hoog door de lucht van de bouwplaats aan de noordzijde van het emplacement (op het terrein van RBC) naar het zuiden, waar het deels overgenomen door een tweede mobiele kraan.
Om de kraan bij het laten dalen van de arm in evenwicht te houden, moest heel veel aanvullend ballastgewicht worden geplaatst, hetgeen zo'n anderhalf uur in beslag nam.
 
 
19-04-2014            4971            Middelste brugdeel, geplaatst om circa 05.00 uur, Roosendaal (± 07.55 u.)
Het middelste en langste deel van de voetagngers- en fietsersbrug werd als eerste al om vijf uur in de ochtend op zijn plaats gelegd.
 
 
19-04-2014            4967            Middelste brugdeel, geplaatst om circa 05.00 uur, Roosendaal (± 07.45 u.)
Het middelste en langste deel van de voetagngers- en fietsersbrug werd als eerste al om vijf uur in de ochtend op zijn plaats gelegd.
 
 
19-04-2014            4966            Middelste brugdeel, geplaatst om circa 05.00 uur, Roosendaal (± 07.45 u.).
Het middelste en langste deel van de voetagngers- en fietsersbrug werd als eerste al om vijf uur in de ochtend op zijn plaats gelegd. Bijna niemand was er getuige van, want elke Roosendaler was door de krant voorgespiegeld dat dit kunstje pas tussen zes en tien uur in de ochtend zou gebeuren. Het kortere stuk aan de noordzijde volgde diezelfde ochtend om een uur of elf, maar was niet spectaculair.
 
 
12-04-2014            4952            NS, E 186.115, tr. ICD 932, na aankomst te Breda (± 12.35 u.).
Links: VIRM, tr. IC 3644, en rechts: VIRM, IC 1940
 
 
12-04-2014            4951            NS, E 186.236, tr. ICD 929, tijdens gereed zetten te Breda (± 12.25 u.)
 
 
12-04-2014            4946            MRCE, E 189.285, gtr. in richting Kijfhoek, Breda (± 12.00 u.). Links: NS, E 186.236
 
 
12-04-2014            4935            MRCE, E 189.112, gtr. in richting Kijfhoek, Breda (± 11.30 u.). Links:
 
 
11-04-2014            4932            NMBS, 7866+7780, gtr. 47601, Roosendaal (± 14.35 u.)
 
 
11-04-2014            4929            NMBS, 2813, tr. IC 1229, bij aankomst te Roosendaal (± 13.45 u.), voetgangersbrug in aanbouw
 
 
10-04-2014            4924            NS, 7536, tr. Sp 5162, NMBS, 2821, IC 1245 en NMBS, 826+837, tr. 2589, Roosendaal
 
 
10-04-2014            4919            DBS, 189 042-5, gtr. 45727, NS 1741, tr. IC 3664, Roosendaal (± 17.15 u.)
 
 
28-03-2014            4902            DBS, 6516, transport werkmaterieel, Roosendaal (± 15.00 u.)
 
 
28-03-2014            4901            NMBS, 7868+7867, gtr. 47601, Roosendaal (± 14.45 u.)
 
 
25-03-2014            4900            LOCON, ex DBS 1600, autotransporttrein naar Sloe, Roosendaal (± 16.40 u.)
 
 
24-03-2014            4899            RRF, 4402 + MRCE 653-05, gtr. 49667 van Veendam, Eindhoven (± 12.10 u.)
 
 
0030 20-03-2014
In de ochtend van 20 maart 2014 kwamen de eerste twee delen voor de nieuwe voetgangersbrug over het spoorwegemplacement per schip vanuit Vlissingen naar Roosendaal. Later in de middag brachten de Lekstroom V (voor) en de Broedertrouw 4 (achter) de laatste twee delen. Het konvooi passeert het aloude café Gastelsveer, waar vanaf eind 1892 tot in 1937 de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij met haar trams tussen Oud Gastel en Kruisland via een brug de Roosendaalsche Vliet passeerde. De brug werd in 1944 door terugtrekkende Duitsers vernield.
 
 
0025 20-03-2014
Twintig minuten eerder had het konvooi in het Mark-Vlietkanaal tussen Stampersgat en het Gastelsveer de brug in de Zuiddijk met slechts enkele centimeters ruimte gepasseerd.
 
 
08-03-2014            4849            RRF, 4401, naast voormalig EKP-gebouw, Roosendaal
 
 
12-03-2014            4858            Crossrail, DE 6306, gtr. 43556, Roosendaal (± 11.00 u.), voetgangersbrug in aanbouw
 
 
12-03-2014            4862            Plaatsing derde deel van trap in voetgangersbrug te Roosendaal
 
 
12-03-2014            4868            NS, 1766, tr. IC 3642, vertrekgereed te Roosendaal (± 11.40 u.), voetgangersbrug in aanbouw
 
 
12-03-2014            4873            Plaatsing vierde deel van trap in voetgangersbrug te Roosendaal
 
 
12-03-2014            4881            NMBS, 2803, tr. IC 1229, Roosendaal (± 13.45 u.), voetgangersbrug in aanbouw
 
 
12-03-2014            4884            RRF, 1446, met twee goederenwagens, Roosendaal (± 14.30 u.)
 
 
12-03-2014            4885            NMBS, 7866+7869, gtr. 47601, Roosendaal (± 14.55 u.)
 
 
13-03-2014            4886            NS, 1732, tr. IC 3633, na aankomst te Roosendaal (± 11.40 u.)
 
 
13-03-2014            4887            DBS, 189.081-3, gtr. in richting Sloe, Roosendaal (± 14.10 u.)
 
 
14-03-2014            4890            NMBS, 2802, tr. IC 1229, Roosendaal (± 13.40 u.)
 
 
14-03-2014            4893            NS, 9520, tr. IC 2636, Roosendaal (± 14.10 u.)