Spoorwegen
(2010)
1

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.

 

05-01-2010

NMBS, 2842

trein IC 9224

Amsterdam Centraal -Brussel Zuid

Roosendaal(Hoekstraat)

(± 10.40 u.)

09-03-2010

NMBS, 2830

goederentrein 47558
(Opel-onderdelen)

Bochum - Antwerpen Noord

Roosendaal (Markt/Kade)

(± 15.50 u.)

12-03-2010

SMMR, 2225

extra trein vanwege overhandiging subsidies van Provincie N.B. aan Gemeente t.b.v. reatauraties stationsgebouw, seinhuis en locomotievenloods

bij vertrek naar werkplaats

Roosendaal

(± 13.30 u.)

12-03-2010

SMMR, 2225

gereed voor vertrek

als trein 38101D
(leeg materieel)

Roosendaal

(v. = 15.01 u.)

(± 14.30 u.)

05-04-2010
NS, 520

treinstel
'Stilstaan bij Vrijheid'

trein 12165

Roosendaal - Vlissingen

passerend bijRoosendaal
(Tolberg)

(± 18.20 u.)

06-04-2010
NS, 520

treinstel
'Stilstaan bij Vrijheid'

trein IC 28850

Roosendaal - Tilburg

passerend bij
Zegge

(± 09.50 u.)

13-04-2010

NMBS, 2832

trein IC 9240

Amsterdam Centraal - Brussel Zuid

rijtuigen I-10

Oudenbosch

(± 14.25 u.)

14-04-2010

NS, 2412

instructierit personeel

Vlissingen - Roosendaal

passerend bij
Wouw

(Plantagebaan)

(± 12.50 u.)

15-04-2010

NS, 9525

trein 12153

Roosendaal - Vlissingen

passerend bij
Wouw
(Bergsebaan)

(± 15.50 u.)

18-04-2010

NMBS, 2321+2371

kalktrein, omgeleid
vanaf Kinkempois
via Roosendaal
naar Hoogovens
in IJmuiden

passerend bij
Roosendaal
(Everlandwegje)

(± 19.15 u.)

10-05-2010

TXL, 189.997

goederentrein 45708(leeg, sigaretten)

Italie - Bergen op Zoom, Philip Morris

passerend bij
Wouw

(Akkerstraat)

(± 13.55 u.)

15-05-2010

NSM,
NS 20 'Kameel'
(voormalig directie-motorrijtuig)

overbrengingsrit van Goes naar Utrecht (Spoorwegmuseum)

Op achtergrond:
NS, 8665

trein IC 2129

Amsterdam - Vlissingen

passerend bijRoosendaal
(Tolberg)

(± 09.20 u.)

 

15-05-2010

NSM, NS 114

Goes - Hoedekendskerke

passerend bij
‘s-Gravenpolder

(±15.00 u.)

16-05-2010

LOCON, 189.206

goederentrein (papierpulp, cellulose)

Sloehaven - Amstetten (Oostenrijk)

passerend bij Roosendaal
(Tolberg)

(± 14.20 u.)