10 jaar
Beneluxdienst
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
10 jaar Beneluxdienst in en om Roosendaal, 1978-1987
 
 
KD 030-20        15-04-1979        NS/NMBS, 220.904+1208, trein 133 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Lage Zwaluwe.
Het baanvak tussen het emplacement Lage Zwaluwe en de spoorwegbrug bij Moerdijk bevindt zich nog in de toestand van 1953. Bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 raakte dit traject geheel vernield. Pas maanden later kwam het terug in dienst, niet meer met bovenleidingportalen in beton uit 1949, maar met nieuwe stalen profielen.
Nog in het begin van de jaren tachtig zal een begin worden gemaakt met de aanleg van een fly-over voor het treinverkeer naar en van Breda. Een kwart eeuw later brengt de hogesnelheidslijn een nog veel grotere wijziging in het landschap teweeg.
 
 
KD 128-04        11-09-1985        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 10? + 2557, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), nadert de overweg in de Langeweg bij Zevenbergen.
 
 
KD 054-18        10-05-1980        NS/NMBS, 220.901+1205+373, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Oudenbosch (noordzijde).
Het achterste treinstel zal in Roosendaal achterblijven.
 
 
KD 054-21        10-05-1980        NS/NMBS, 2554 + stuurstandrijtuig 10?, trein 164 (Brussel Zuid – Amsterdam CS), Oudenbosch.
Achter de locomotief bevindt zich de basiliek.
 
 
KD 129-11        26-10-1985        NS/NMBS, 2551 + stuurstandrijtuig 104, trein 160 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Oudenbosch.
Het stationsgebouw stamt ten dele uit 1854 (gelijkvloers) en 1885 (verdieping en zolder).
 
 
KD 129-19        26-10-1985        NS/NMBS, 1200 en/of 220.900, trein 185 (Brussel Zuid – Amsterdam CS), Oudenbosch (zuidzijde).
De koepel van de basiliek gaat gedeeltelijk schuil achter de koepel van de kapel van de Broeders van Saint Louis.

 
KD 084-13        02-08-1982        NS/NMBS, 1202+373+355, trein 175 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal (nabij Gastelseweg).
De twee achterste treinstellen zullen in Roosendaal achterblijven. Van 1854 tot 1907 lag het tracé van de baanvak Lage Zwaluwe - Roosendaal op de voorgrond. In 1907 werd dat omgelegd in een boog naar links vanwege de nieuwbouw van het stationscomplex.
 
 
KD 056-10        10-08-1980        NS/NMBS, 2552 + stuurstandrijtuig 10?, trein 164 (Brussel Zuid – Amsterdam CS), Roosendaal.
De trein nadert de overweg in de Gastelseweg. Achter de trein ligt de in 1979 gesloten wagenwerkplaats. Van 1907 tot 1957 vormde de rechthoekige locomotievenloods met werkplaats het hart van het Roosendaalse tractiedepot.
Kort na 1980 kwam de loods opnieuw in gebruik voor allerlei garantiewerkzaamheden aan nieuw materieel. Een speciale rol kreeg het gebouw toebedeeld in het kader van de manifestatie '150 jaar Spoorwegen in Nederland' in 1989. Na twaalf jaar leegstand na 1995 is het loodsencomplex inmiddels fraai gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen voor revisie- en herstelwerkzaamheden aan spoorwegmaterieel.
 
 
KD 116-18        11-02-1985        NS/NMBS, 1207+1206, leeg materieel, op spoor 6 aan de kant gezet in winterse omstandigheden.
Het seinhuis post B en de klassieke armseinen zullen op het goederenemplacement nog bijna tien jaar in dienst blijven.
 
 
KD 101-22        14-03-1984        NS/NMBS, 220.902, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
Sinds de afbraak van het stationspostgebouw in oktober en november 1983 staat op het perron nog maar een halve overkapping. De staanders werden rigoureus verticaal doormidden gezaagd. Slechts een stompje van een meter hoog (rechts) herinnert nog aan de andere helft van de overkapping ter hoogte van het vroegere stationspostgebouw.

Zonder slag of stoot verdween in 1983 een intrinsiek geheel van het Roosendaalse stationscomplex. Dat wordt nu bij de restauratie van de perronoverkappingen zeer betreurd.
 
 
KD 128-21        23-10-1985        NS/NMBS, 220.904+1208, trein 159 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
De trein passeert de overweg aan de Markt/Kade. Het in mei 1983 volledig in dienst nemen van het nieuwe expeditieknooppunt (EKP) van de PTT aan de Kade, betekende het einde van het stationspostgebouw aan het eerste perron. Het gebouw deed slechts veertien jaar in functie, zo snel verliepen in de jaren tachtig de (negatieve) ontwikkelingen in het vervoer van post per trein.
 
 
KD 154-10        15-04-1987        NS/NMBS, 1207+220.904+220.902, trein 164 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
Vanaf het destijds nog vrij toegankelijke trappenhuis van een flat aan de Burgemeester Freijterslaan had je destijds een mooi uitzicht op het hart van de stad. Aan de Markt staat het oude en hoge gebouw van de ABN-bank nog overeind.
 
 
KD 061-32        01-02-1981        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 104 + 2555, trein 171 (Amsterdam CS – Brussel Zuid),  Roosendaal.
Links is een Intercitytrein ('hondekop', materieel 1954) naar Vlissingen in aantocht. Rechts staat het silogebouw van de LIGA-koekfabriek.
 
 
KD 072-37        05-09-1981        NS/NMBS, 1208+1205+220.904, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
Links passeert juist een Intercitytrein ('hondekop', materieel 1954) uit Vlissingen. Rechts staat het silogebouw van de LIGA-koekfabriek.
 
 
KD 101-27        14-03-1984        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 105 + 2558, trein 169 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
De trein passeert het viaduct in de latere A 58. Links staat het silogebouw van de LIGA-koekfabriek en rechts de 'Beneluxflat'.
 
 
KD 062-17        21-02-1981        NS/NMBS, 1202+1205+1208, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal (viaduct RW 57).
De stroomafnemers voor het passeren van de spanningssluis zijn al omlaag. Links passeert juist een stoptrein (materieel 1946) uit Vlissingen. Rechts staat het silogebouw van de LIGA-koekfabriek.

 
KD 160-01        06-07-1987        NS/NMBS, 220.904+1204+1737, trein 2163 (Amsterdam CS – Vlissingen), Roosendaal.
De trein nadert de overweg in de Heerma van Vossstraat. Na het in dienst komen van nieuw materieel deden de oude 'Benelux-hondekoppen' nog enige maanden dienst als Intercity tussen Amsterdam CS en Vlissingen.
 
 
KD 062-18        21-02-1981        NS/NMBS, 2557 + stuurstandrijtuig 10?, trein 164 (Brussel Zuid – Amsterdam CS), Roosendaal.
De trein passeert kort voor aankomst de spanningssluis. Achter de trein staat wachterswoning 21 (Lage Zwaluwe - Essen).
 
 
KD 155-14        22-04-1987        NS/NMBS, 1203+220.904+1204, trein 164 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
De trein passeert kort na vertrek de spanningssluis. Links staat wachterswoning 21 (Lage Zwaluwe - Essen). Rechts priemt de toen hoogste 'Beneluxflat' van de stad in de lucht. De foto is gepubliceerd in de kalender van de NVBS, december
2015.
 
 
KD 072-34        05-09-1981        NS/NMBS, 1203+1202, trein 161 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
De trein is zojuist de toenmalige Tolbergsestraat gepasseerd. De aanleg van een nieuwbouwwijk komt op gang. Een in aanleg zijnde geluidswal (rechts) zal het baanvak Roosendaal - Essen afschermen van de bebouwing. Als afscherming tussen landbouwpercelen en spoorweg werden destijds nog volop oude dwarsliggers gebruikt.
 

KD 061-27        01-02-1981        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 103 + 2557, trein 169 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Roosendaal.
De trein nadert de Hoekstraat. De huizen op de achtergrond liggen aan de toenmalige Tolbergsestraat. De aanleg van een nieuwe komt op gang en zal van het landschap niets meer heel laten. Alles achter de trein verdween in enkele jaren tijd. Ter hoogte van de huizen op de achtergrond kwam in 1992 een nieuwe spanningssluis tot stand.
 
 
KD 061-17        18-01-1981        NS/NMBS, 1201+1208, trein 169 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Nispen.
De trein passeert het aan de spoorweg parallel liggende
Everlandwegje.
 
 
KD 078-03        13-05-1982        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 10? + 2551, trein 169 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Nispen.
De trein passeert het aan de spoorweg parallel liggende
Everlandwegje.
 
 
KD 091-16        30-04-1983        NS/NMBS, 220.902+1207, trein 161 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Nispen (tussen Everlandwegje en Bergsebaan).

 
KD 073-07        06-09-1981        NS/NMBS, 1207+1201, trein 175 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Nispen (nabij wederopbouwboederij uit 1947 aan de Hollandsdiepstraat 6).
 
 
KD 159-18        30-05-1987        NS/NMBS, 1207+220.902+1208, trein 164 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Nispen. De overweg in de Grensstraat is Belgisch grondgebied.
 
 
KD 030-10        14-04-1979        NS/NMBS, 220.901+1204, trein 121 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Essen (nabij Heikantsestraat).
 
 
KD 022-29        04-11-1978        NS/NMBS, 220.904+1206, trein 119 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Essen (nabij Heikantsestraat).
 
 
KD 096-31        10-08-1983        NS/NMBS, 1202+1205, trein 163 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Kalmthout. De 'goederenkoer' kende in die jaren nog af en toe een wagenlading steenkolen.
 
 
KD 095-11        14-07-1983        NS/NMBS, stuurstandrijtuig 10? + 2553, trein 171 (Amsterdam CS – Brussel Zuid), Kijkuit (gemeente Kalmthout). De halte ligt juist ten noorden van de overweg in de Kijkuitstraat.