'Back to the fifties'

Diesels op een lokaalspoorweg

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
'Back to the fifties', diesels op een lokaalspoorweg
 
Op 17 mei 2014 herleefde op de lokaalspoorweg Haaksbergen - Boekelo van de MBS het kleinschalige goederenvervoer per trein, zoals zich dat afspeelde in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dankzij de inzet van vier organisatoren en negen MBS'ers genoten een dertigtal spoorwegbelangstellenden uit Nederland, Belgie en Duitsland van een unieke manifestatie. De MBS zette al haar diesels in. Ook de Trekkerclub uit Albergen was met een aantal trekkers van de partij. Een twintigtal plaatjes vertellen de rest van het verhaal.