Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 

Een 'sik' in de kreukels

 
De locomotoren 201 t/m 369 waren in de jaren 1934-1951 speciaal in dienst gesteld om goederenwagens van een knooppuntstation naar en van de kleinere stations te brengen en op te halen. Zij vervingen de daarvoor nog gebruikte stoomlocomotieven. Bovendien kwamen de kleine locomotieven ook goed van pas in de lichte rangeerdiensten op de grote stations. In Roosendaal waren er in de jaren zeventig steeds enkele aanwezig voor de dienst bij de wagenwerkplaats en in de rangeerdienst.
 
 
Locomotor 211 werd gebouwd in 1934. De foto is op 31 maart 1973 gemaakt op het tractieterrein te Roosendaal.
 
 
Locomotor 238 werd gebouwd in 1935. De foto is in 1961 gemaakt te Utrecht.
 
 
Locomotor 338 werd gebouwd in 1950. In totaal waren er in de jaren 1934-1940 al 121 stuks gebouwd. Vanwege oorlogsperikelen gingen er veertien stuks verloren. Na de oorlog werden er nog 48 stuks extra aangeschaft. Uiteindelijk bestond het park in 1955 uit 152 locomotoren, omdat er inmiddels drie stuks aan bedrijven waren overgedaan. Na 1969 werden er nog meer verkocht en andere om verschillende redenen buiten dienst gesteld. Locomotor 221 moest als gevolg van een noodlottige botsing in Roosendaal op 9 maart 1976 het spoorwegtoneel verlaten. De foto is gemaakt te Roosendaal op 7 oktober 1973.
 
 
De foto van locomotief NS 221 na het ongeval in Brabants Nieuwsblad van 10 maart 1976. De locomotor in feite dubbelgevouwen en steunde alleen in het midden nog op de rails. De wielen hingen aan beide zijden van het steunpunt in de lucht. De locomotor was op lorries gezet en in afwachting van verdere stappen op het tractieterrein bij de wagenwerkplaats geplaatst.
 
 
Het artikel op de voorpagina in Brabants Nieuwsblad van 10 maart 1976.
 
 
In de tekening is de plaats van de botsing (aangeduid met een sterretje) tussen locomotor NS 221 (rijweg vanaf het station in rood) en locomotief NS 1504 (rijweg vanaf Breda in geel) aangeduid. Zo ook de beeldhoek van de camera van de fotograaf. Na bijna een halve eeuw is de situatie ter plaatse nauwelijks gewijizigd.
 
De locomotor bracht in die nacht postrijtuig 00 035 vanaf spoor 1a bij het stationspostgebouw via spoor 2 in oostelijke richting om dat vervolgens via het wisselcomplex aan de oostzijde van het emplacement (in de splitsing van de baanvakken naar Breda en Lage Zwaluwe) te plaatsen op één van de kopsporen bij de douanegoederenloods of kopsporen aan de oostzijde van het tweede perron. Het postrijtuig raakte enigszins beschadigd, maar werd hersteld.
 
 
In die tijd reed de serie NS 1500, gebouwd in Engeland in 1954 en in 1969 als tweedehandsjes door de NS aangekocht, af en toe een goederentrein naar en van Roosendaal. Maar de voornaamste activiteiten lagen hun hele diensttijd toch in de reizigersdienst op het traject Den Haag CS - Venlo. Op de terugweg konden de machines bij het vertrek met een reizigerstrein, bestaande uit rijtuigen plan D en plan K, worden gefotografeerd op spoor 6 te Breda.
 
 
Het artikel op de pagina 'stad en streek' in Brabants Nieuwsblad van 10 maart 1976.
 
 
In het goede gezelschap van de voormalige locomotief NS 8817 stond locomotor 221 wekenlang op het voormalige tractieterrein. Duidelijk is het zwakke punt in de constructie van een locomotor te zien, 11 maart 1976.
 
 
Met op de achtergrond nog een gedeelte van de voormalige locomotievenloods met werkplaats en kantoren van de HIJSM (inmiddels als BZB-gebouw in gebruik) wachtte locomotor haar verder lot af. Duidelijk is het zwakke punt in de constructie van een locomotor te zien, 11 maart 1976.
 
 
Met op de achtergrond nog een gedeelte van de voormalige locomotievenloods met werkplaats en kantoren van de HIJSM (inmiddels als BZB-gebouw in gebruik) wachtte locomotor haar verder lot af. Duidelijk is het zwakke punt in de constructie van een locomotor te zien, 11 maart 1976.
 
 
In het goede gezelschap van de voormalige locomotief NS 8817 stond locomotor 221 wekenlang op het voormalige tractieterrein, 21 maart 1976.
 
 
Op 16 mei 1976 lag de motorkap van de 'sik' er af. Enkele dagen later was de locomotor ter plaatse helemaal gesloopt en afgevoerd.