Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
 
 

Locomotief NS 3737 in Roosendaal

 
Op 6 september 1988 ging de manifestatie '150 jaar Spoorwegen in Nederland' officieel van start met een persconferentie in het station Amsterdam CS, gevolgd door een treinrit met 'stoom' voor pers en genodigden naar Rotterdam CS. De trein had locomotief NS 3737 als trekkracht en een stam CIWL-rijtuigen voor een vorstelijke ontvangst van de reizigers. Vanaf Rotterdam CS ging de machine uit 1911 ter conservering (los) naar Roosendaal. Pas in juni 1989 zou zij weer worden ingezet voor extra treinen.
 
 
Onderweg bij het molentje van Lisse maakte F.J. Janssen een vorstelijke plaat van de trein. Uit: Spoorwegjournaal 23, februari 1989.
 
 
Bij het passeren van Voorschoten legde R. de Leeuw de trein op de gevoelige film vast. Uit: Spoorwegjournaal 20, november 1988.
 
 
Na aankomst van de trein in Rotterdam CS om 12.57 uur reed de fraai gerestaureerde locomotief NS 3737 snel naar Roosendaal en passeerde daarbij Zevenbergen.
 
 
Bij aankomst in Roosendaal legde H. Peters het moment vast dat locomotief NS 3737 het nog steeds in dienst zijnde seinhuis B uit 1907 passeerde. Uit: Spoorwegjournaal 20, november 1988.
 
 
Nog mooier werd het schouwspel, toen locomotief NS 3737 onder de enige overgebleven seinbrug in Roosendaal B werd gezet. Toen zij in de jaren vijftig nog in Roosendaal in actieve dienst was, passeerde zij dit punt ongetwijfeld regelmatig. Alleen werd dat nooit op de gevoelige film vastgelegd. Zoals andere fotografen was ook H. Peters hierbij aanwezig. Uit: Spoorwegjournaal 20, november 1988.
 
 
Na aankomst op het tractieterrein werd eerst getoond, hoe een combinatie van locomotief NS 3737 met een stam rijtuigen Plan E er uit zou zien. Dat was immers de samenstelling van de extra treinen, die in de zomer van 1989 zouden rijden voor het publiek.
 
 
Juist op dat moment stond er nog één van de al sinds januari 1988 buiten dienst gestelde Benelux-hondekoppen in Roosendaal te wachten op vervoer naar de sloper. Rechts staat een laatste overblijfsel van de voormalige locomotievenloods van de HIJSM. Het gebouw werd in 1942 het slachtoffer van een bombardement. Alleen de aanpalende dienstlokalen bleven overeind en kregen later een bestemming als oefenlokaal voor de 'Bedrijfszelfbescherming' (BZB). In 1998 was ook dit verleden tijd.
 
 
Er wordt druk overlegd tussen machinist Koos Snel en werkplaatschef Nico Vermeer over hoe het nu verder moet gaan.
 
 
Er wordt druk overlegd tussen machinist Koos Snel en werkplaatschef Nico Vermeer over hoe het nu verder moet gaan.
 
 
Locomotief NS 3737 is eindelijk weer thuis. Koos Snel mag poseren voor de fotografen op het tractieterrein.
 
 
Locomotief NS 3737 is eindelijk weer thuis. Koos Snel mag poseren voor de fotografen op het tractieterrein.
 
 
Maar ook de vier mannen van de (toen nog aanwezige) 'Spoorwegpolitie' willen zich de kans niet ontnemen om met de in Roosendaal weer thuis zijnde locomotief gefotografeerd te worden.
 
 
Na het doven van het vuur reed de locomotief in zijn voormalige loods. Foto's Marius Broos, 8 september 1988 en 8 mei 1989.
 
 
Vanaf dat ogenblik was de werkplaats Roosendaal de thuishaven van twee stoomlocomotieven. Rechts naast locomotief NS 3737 staat oud-machinist Jan Matthijssen (* 09-02-1926 te Roosendaal, + 22-11-1997 te Roosendaal), bekend als schrijver van de boeken 'Getuige van een Donkere Tijd' en 'Sporen door het Water, alsmede verzamelaar van alles wat met 'Het Spoor' te maken had.
Naast 'De Arend' (zie elders op deze website) staan Jan Matthijssen en de in Friesland geboren Tjalling Zijlstra, die op dat moment 91 jaar oud was en als jochie kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bij de NFLS in dienst was getreden.
Foto Marius Broos, 10 mei 1989.
 
 
Locomotief NS 3737 rijdt op 19 augustus 1989 met extra trein 37372S (met rijtuigen plan E) over de brug bij Oosterbeek naar Elst, waarna de Betuwelijn wordt gevolgd.
 
 
Locomotief NS 3737 passeert op 19 augustus 1989 met extra trein 37372S het station Zetten-Andelst.