Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
 
 

Het 'Hotel des Pays-Bas', later 'Hotel Cockx'

 
 
Op één van de zeer weinige foto's van het oude stationscomplex in Roosendaal staat in het midden het stationsgebouw uit 1854 (in casu het hoge gedeelte met twee dwarsliggende vleugels). Links ligt het tweede perron met daarop het douanegebouw. In de verte staat het seinhuis B voor de bediening van wissels en seinen op het emplacement. (Het seinhuis A staat bij de overweg met de fraaie naam 'De Schuiven' en het seinhuis C enkele honderden meters verderop naar het noorden.
 
Uiterst rechts zijn de twee woonhuizen te zien, die er nu nog altijd aan de Stationsstraat staan en daarnaast het voormalige kantoor van Van Gend & Loos (met toren) dat er ook nog altijd is, weliswaar zonder toren). Het ‘Hotel Cockx’, voordien ‘Hôtel des Pays-Bas’, valt echter achter het stationsgebouw weg. Nauwelijks te zien is de reizigerstrein van de HIJSM tegenover het stationsgebouw op spoor 2 naast het tweede perron. De fotograaf had de plaat rond een uur of drie in de middag moeten maken, want dan staat de zon veel beter...!
 
 
Rond 1900 zag een Roosendaler, komend vanaf de Markt, links het stationsgebouw van de Staatsspoorwegen, schuin tegenover het ‘Hotel Cockx’ (voordien ‘Hôtel des Pays-Bas’ en eigendom van A.F. Snoeckx) en rechts het ‘Zeeuwsch Koffijhuis’. Achter het hek lag een draaischijf voor locomotieven. Erachter stond het waterreservoirgebouw. Ansichtkaart uit circa 1900.
 
 
Advertentie in ‘De Grondwet’ van 19 augustus 1877 (links). De familie Snoeckx verkocht niet alleen het onroerend goed, maar bood een week later ook de inventaris te koop aan, zoals de advertentie in ‘De Grondwet’ van 26 augustus 1877 (rechts) laat zien.
 
 
Toen het erop leek dat de opbrengst van de openbare verkoop te laag zou uitvallen, stapte één van de dochters in de zaak. Zij was gehuwd met de burgemeesterszoon Norbertus Schoonheijt. Vandaar dat de verkoop van de inventaris op het laatste nippertje niet doorging. Advertentie in ‘De Grondwet’ van 9 september 1877 (links). Het tegenover het spoorwegstation gelegen logement en koffiehuis lag uitermate gunstig ten opzichte van het centrum van de stad, zodat mensen van buitenaf gemakkelijk in Roosendaal een voorstelling konden geven. Advertentie in ‘De Grondwet’ van 4 januari 1883.
 
 
Het ‘Hotel Cockx’ (voordien ‘Hôtel des Pays-Bas’) en de sigarenkiosk van de gebroeders Van Wely, gebouwd in 1885. Op het bord in de dakgoot van de kiosk stond: ‘J. Jongenelen, Kerkschilder Roosendaal N.B. Magazijn van Kerkornamenten’. Ansichtkaart uit circa 1905.
 
 
Goed kunnen eten, was ook in vroeger dagen belangrijk voor een zaak. Advertentie in ‘De Grondwet’ van 7 december 1884 (links).
Telkens als er ijs lag op de Roosendaalsche Vliet, was de Roosendaalsche IJsclub van de partij. De 'Pelikaan', het 'Zeeuwsch Koffiehuis' en het ‘Hôtel des Pays-Bas’ waren de horecagelegenheden aan het Stationsplein. Het 'Cafe Belge' lag bij de overweg 'De Schuiven', terwijl 'Mon Plaisir' en 'Havenzicht' aan de Oostelijke Havendijk waren gevestigd. Bericht in ‘De Grondwet’ van 13 mei 1886 (rechts).
 
 
Na het overlijden van Norbertus Schoonheijt ging het horecabedrijf over in handen van de familie Cockx. De naam 'Hotel des Pays-Bas' maakte plaats voor 'Hotel Cockx'. Bericht in ‘De Grondwet’ van 22 december 1898 (links). Zelfs een wielerclub vond onderdak in 'Hotel Cockx. Bericht in ‘De Grondwet’ van 16 maart 1899. Maar na de verplaatsing van het spoorwegstation in november 1907 ging het met de horecabedrijven aan het Oranjeplein snel bergafwaarts.
 
 
Na de afbraak van het oude stationscomplex kwam het ‘Hotel Cockx’ geheel vrij te staan op het Oranjeplein. Links op de foto staat het seinhuis A, dat in oktober 1944 werd opgeblazen en vervangen door een naoorlogse constructie. Het ‘Hotel Cockx’ verloor in 1919 zijn bestemming als hotel, café en restaurant. Ansichtkaart uit circa 1910.
 
 
Slechts enkele jaren was het voormalige hotel, café en restaurant in gebruik als ‘Hanzebank’. De seinbrug hield het uit tot 1957. Links rijst de schoorsteen van zuivelfabriek ‘Het Anker’ omhoog. Ansichtkaart uit circa 1920.
 
 
Vervolgens was het de beurt aan het garagebedrijf Boereboom, maar na enkele jaren stond het gebouw weer leeg, totdat Max Rosenblatt het in 1936 in gebruik nam als breigoederenfabriek. De foto van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) uit 1925 laat zien dat de stalling nog niet in gebruik is als garage. Verder stonden er in het parkje eromheen nauwelijks bomen en struiken.
 
In de jaren 1854-1907 was dit gebied het ‘kloppend hart’ van Roosendaal met een spoorwegstation, koffiehuizen en hotels, scholen en verenigingsgebouwen, banken, industrie en nijverheid, scholen en woningen. De Vughtstraat was een echte hoofdstraat, waar ook de burgemeester en andere voorname ingezetenen woonden.
 
 
Na het faillissement van de ‘Hanzebank’ kwam het gebouw in gebruik bij het garagebedrijf Boereboom. Vanaf de Vughtstraat was daar overigens niet zoveel van te zien. Foto uit tijdschrift ‘Ons Zuiden’ van 8 juli 1931.
 
Meer over het ‘Hôtel des Pays-Bas’ is te lezen in de bijdrage: Een gebouw met een bewogen verleden. Deze is te downloaden onder de link: https://www.mariusbroos.nl/Hotel des Pays-Bas.pdf