LITERATUUR

REGISTER op AUTEURS

JAARBOEK HEEMKUNDEKRING
DE HEERLIJCKHEIJD NISPEN

nummers 1 t/m 28, 1993 - 2020

         
Naam Artikel Jb. Nr. Blz.
         
-A-        
         
Aerden, I.E.C.M. Hardlopende vrouwen en voetbalsters vormen een weinig verheffende aanblik.
Over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in Nispen
2006 14 39-50
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2010 2011 19 160-172
Aerden, I.E.C.M. De Nispense molen. Unieke wieken, het Van Riet-systeem 2011 19 67-83
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2011 2012 20 176-187
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2012 2013 21 149-162
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2013 2014 22 152-165
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2014 2015 23 148-161
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2015 2016 24 134-146
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2016 2017 25 143-158
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2017    2018 26 149-159
Aerden, I.E.C.M. Van Normandië naar Nispen. In het spoor van de bevrijders      2019 27 47-80
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2018    2019 27 127-136
Aerden, I.E.C.M. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2019   2020 28 140-152
         
-B-        
         
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
I. Westzijde Nispense brug tot Prins Bernhard-straat
1993 1 74-99
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1991-1992 1993 1 123-130
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
II. Westzijde Dorpsstraat, van Prins Bernhardstraat tot Pastoor van Spaandonklaan
1994 2 11-43
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1993 1994 2 128-135
Baselier, H. Nispen en de meidagen van 1940 1995 3 30-38
Baselier, H. Neergestorte vliegtuigen in Nispen, 1940-1945 1995 3 83-87
Baselier, H. Gevallen in de strijd om de vrijheid 1995 3 168-177
Baselier, H. De oorlogsslachtoffers van Nispen, 1940-1945 1995 3 193-218
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1994 1995 3 245-253
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
III. Westzijde Dorpsstraat tot en met Kerkplein
1996 4 44-69
Baselier, H., en Vogel, B. ‘Dag Sinterklaasje’ 1996 4 109-121
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1995 1996 4 133-142
Baselier, H. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Bakkers in Nispen 1997 4 12-27
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
IV. Westzijde Kerkplein t/m Essenseweg 30
1997 5 42-66
Baselier, H., en
Schepers-Uijtdehaag, C.
Uit het leven van Arjaan Brouwers 1997 5 90-103
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1996 1997 5 136-146
Baselier, H., en Schepers-Uijtdehaag, C. Uit het leven van Catrien Verhoeven.
‘Als je niet om narigheid leert lachen, heb je niets om te lachen als je oud bent’
1998 6 36-48
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
V. Essenseweg vanaf 32 tot aan de grens
1998 6 81-102
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1997 1998 6 145-155
Baselier, H. ‘De liefde voor muziek.’ 75 Jaar Kon. Erk. R.K. harmonie St. Caecilia Nispen 1999 7 25-90
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1998 1999 7 160-169
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VI. Grensstraat en Kloosterweg
2000 8 51-76
Baselier, H. Een veldkapel aan de Kerkweg 2000 8 91-95
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 1999 2000 8 115-126
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VII. Bergsebaan zuidzijde tot aan de Nigtestraat en de Klokbergsestraat
2001 9 85-113
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2000 2001 9 130-140
Baselier, H. ‘(Eer)waardig wonen’. De ‘Oude Pastorij’ te Essen en de pastorie te Nispen 2002 10 26-38
Baselier, H. Norbertijnen in de parochie Nispen. De pastoors tot 1802 2002 10 66-73
Baselier, H. Nispense pastoors, 1802-2002 2002 10 98-114
Baselier, H. De Aartsbroederschap van de Heilige Familie 2002 10 136-141
Baselier, H. Het Genootschap van de Heilige Kindsheid 2002 10 173-180
Baselier, H. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2001 2002 10 223-234
Baselier, H. ‘De vreemdelingen herbergen’. Evacués watersnoodramp 1953 in Nispen 2003 11 14-31
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VIII. Bergsebaan westzijde vanaf Nigtestraat tot aan Rietgoorsestraat
2003 11 97-125
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
IX. Bergsebaan noordzijde vanaf het Kerkplein tot en met Bergsebaan 46
2004 12 115-135
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
X. Bergsebaan noordzijde vanaf 46A tot aan de spoorwegovergang
2005 13 46-76
Baselier, H. Een Hurks in de Nispense Achterhoek. De Gerda Hoeve 2006 14 24-31
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XI. Bergsebaan vanaf spoorwegovergang tot aan de Rietgoorsestraat
2006 14 51-76
Baselier, H. Een opmerkelijke foto. Viergeslacht in vijfvoud 2006 14 101-104
Baselier, H. Moerendaal onder het maaiveld 2007 15 46-60
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XII. Rietgoorsestraat (oneven huisnummers) en Brembosstraat
2008 16 15-39
Baselier, H., en Kerstens, J. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XIII. Rietgoorsestraat (even huisnummers)
2009 17 22-47
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XIV. Rietgoorsestraat 105 en 111, Zwanenburgstraat en Zwaluwstraat
2010 18 33-60
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XV. Hoekstraat, Brammeweg en Everlandwegje 1 en 2
2011 19 19-48
Baselier, H., en Van Vliet-van Terheyden, L. Ranja met een dropsleutel erbij.
50 jaar Kindervakantiewerk in Nispen
2011 19 98-125
         
         
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen. XVI. Everlandwegje 2012 20 24-45
Baselier, H. In de hemel is geen bier. Het verleden van de Nispense cafés en herbergen 2012 20 121-154
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen. XVII. Eerenburg en Dennestraat  2013 21 19-56
Baselier, H. Een brutale inbraak in de kerk                             2014 22 27-37
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen XVIII. Nigtestraat, Ottermeerweg en Spoorpad     2014 22 38-66
Baselier, H. Een gruwelijke moord in Nispen 2014 22 67-83
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen. XIX. Hollands Diepstraat en Maststraat 2015 23 67-95
Baselier, H.

Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen. XX. Heijbeeksestraat en Broekakkerstraat

2016 24 33-58
Baselier, H. Van de nood een deugd gemaakt. De noodwoningen aan de Heijbeeksestraat en de Broekakkerstraat 2016 24 65-76
Baselier, H. Zonder lenen en zonder borgen houdt men klanten en geen zorgen 2017 25 68-72
Baselier, H.   2018    
Baselier, H.   2019    
Baselier, H. In Memoriam Maria Verbraak-van Eekelen 2020 28 7-8
Baselier, H. ‘Tot Onderling Genoegen’
Honderd jaar toneelvereniging ‘Onderling Kunstgenot’ in beeld
2020 28 30-44
Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen XXI. Oude Turfvaartsestraat 2020 28 73-94
         
         
Bastiaensen, J. De verdwenen grafzerken uit de oude kerk van Nispen 2002 10 122-135
         
Bastiaensen, M., en
Schepers-de Bakker, E.
De Vrolijke Trekkers. Goed of gek of goed gek? 1999 7 117-121
         
Bastiaensen, M. Sociëteit People Relax. Een begrip voor de jeugd rond de jaren zeventig 1999 7 130-138
         
Blaylock, W.T. ‘Missing in action’ 1995 3 101-117
         
Bredewolt, H. Operatie ‘Thruster’. De bevrijding van Nispen 1995 3 160-167
         
Broos, M.C.J. Het dorp Nispen in kaart in 1832 1993 1 112-116
Broos, M.C.J. Een spoorweghalte te Nispen (1) 1996 4 36-43
Broos, M.C.J. Een spoorweghalte te Nispen (2) 1997 5 32-41
Broos, M.C.J. Nispen en ‘het spoor’ 1998 6 49-75
Broos, M.C.J. Nispen en Roosendaal met elkaar ‘in telephonische verbinding’, 1894-1914 2001 9 37-75
Broos, M.C.J. De parochiebezittingen van Nispen, 1832-1940 2002 10 161-172
Broos, M.C.J. Geschiedenis van een boerderij aan de Nispenseweg, 1807-1931 2003 11 47-87
Broos, M.C.J. Het grenskantoor te Nispen, 1839-1959 2005 13 13-36
Broos, M.C.J. Puinonteigening in Nispen 2007 15 71-80
Broos, M.C.J. Het Wederopbouwplan Dorpsplein te Nispen 2007 15 101-104
Broos, M.C.J. Het vervoersbedrijf van Van Hees in Nispen, 1905-1974 2008 16 40-74
Broos, M.C.J. De andere kant van Sjef van Hees, 1905-1944 2009 17 47-60
Broos, M.C.J. De Nispense Achterhoek in kaart, 1785-1940 2009 17 88-105
Broos, M.C.J. De Prinsessendag in Nispen 2010 18 21-32
Broos, M.C.J. Het grootste gebouw in Nispen 2010 18 75-96
Broos, M.C.J. Het boerenbedrijf in vroeger tijd (1). Koeien melken 2010 18 111-123
Broos, M.C.J. Het boerenbedrijf in vroeger tijd (2). De graanoogst 2011 19 84-97
Broos, M.C.J. Een stukje familiegeschiedenis 2013 21 57-73
Broos, M.C.J. Wie, wat, waar 2013 21 74-80
Broos, M.C.J. Het boerenbedrijf in vroeger tijd (4). De melkrijders 2013 21 100-112
Broos, M.C.J. De ‘openbare lagere school’ te Nispen  2015 23 41-66
Broos, M.C.J. De Roosendaalse bedevaart naar Kevelaer 2017 25 81-104
Broos, M.C.J. Op gesprek bij de N.V. Delana te Roosendaal 2019 27 113-126
         
Burremans, J. Wielrenner Luc Suijkerbuijk 2013 21 113-120
Burremans, J. 40 jaar Ronde van Nispen 2014 22 84-100
         
Catsburg, R.W. De bevrijding van Nispen 2020 28 95-108
         
         
-D-        
         
Dam, A. Cees van Sieje nummer 72. Flarden uit een lang leven 2003 11 88-96
         
Dekkers-Schepers, M. Nispense Indiëgangers 1993 1 59-73
         
Dinteren-Goossens, A. van Ode aan mijn vader. ‘Oons Vaoder’, Guust Goossens 2003 11 32-46
         
-G-        
         
Gommeren-van Eekelen, L. ‘De grote stap’. Een anekdote over een huwelijksaanzoek 1996 4 70-72
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1909 2010 18 6-20
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1910 2011 19 6-18
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1911 2012 20 14-23
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1912 2013 21 6-18
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1913 2014 22 15-26
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1914 2015 23 25-40
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1915 2016 24 15-32
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1916 2017 25 43-67
Gommeren-van Eekelen, L Kroniek van Nispen in 1917        2018 26 6-34
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1918        2019 27 17-46
Gommeren-van Eekelen, L. Kroniek van Nispen in 1919 2020 28 9-29
         
         
Haane, J. De bevrijding aan de grens Nispen-Essen 1995 3 151-159
         
Hees, P. van R.K. Zangkoor St. Caecilia Nispen, 1942-1992 1993 1 25-36
         
Hopstaken, J.M.W. Wonen in de kerk: Het huis van de dominee te Nispen, 1648-1747 2002 10 142-150
         
-J-        
         
         
Jong, J.C.M. de Donatus in Nispen 2002 10 115-121
         
Jonkhout, L.J. De plaag van ongenode gasten 1996 4 105-108
Jonkhout, L.J. Een voetval 1997 5 28-31
Jonkhout, L.J. Een zoen van wijlen Cornelis Corneliszn Loncke 2000 8 96-99
Jonkhout, L.J. En het gerecht greep in 1996 4 11-16
         
-K-        
         
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
III. Westzijde Dorpsstraat tot en met Kerkplein
1996 4 44-69
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
IV. Westzijde Kerkplein t/m Essenseweg 30
1997 5 42-66
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
V. Essenseweg vanaf 32 tot aan de grens
1998 6 81-102
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VI. Grensstraat en Kloosterweg
2000 8 51-76
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VII. Bergsebaan zuidzijde tot aan de Nigtestraat en de Klokbergsestraat
2001 9 95-113
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
VIII. Bergsebaan westzijde vanaf Nigtestraat tot aan Rietgoorsestraat
2003 11 97-125
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
IX. Bergsebaan noordzijde vanaf het Kerkplein tot en met Bergsebaan 46
2004 12 115-135
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
X. Bergsebaan noordzijde vanaf 46A tot aan de spoorwegovergang
2005 13 46-76
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen. XI. Bergsebaan vanaf spoorwegovergang tot aan de Rietgoorsestraat 2006 14 51-76
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
XII. Rietgoorsestraat (oneven huisnummers) en Brembosstraat
2008 16 15-39
Kerstens, J., en Baselier, H. Uit de bebouwingsgeschiedenis van Nispen.
III. Rietgoorsestraat (even huisnummers)
2009 17 22-47
         
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1892 1993 1 7-8
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1893 1994 2 6-10
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1894 1995 3 230-233
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1895 1996 4 6-10
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1896 1997 5 4-11
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1897 1998 6 6-11
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1898 1999 7 140-145
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1899 2000 8 6-11
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1900 2001 9 6-12
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1901 2002 10 196-203
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1902 2003 11 6-13
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1903 2004 12 6-13
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1904 2005 13 6-12
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1905 2006 14 6-14
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1906 2007 15 138-147
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1907 2008 16 6-14
Kerstens, J. Kroniek van Nispen in 1908 2009 17 11-21
         
Klaassen, H.P.M. Via Nisipa 2012 20 5-13
Klaassen, H.P.M. Nispense bovenlichten  2013 21 81-88
Klaassen, H.P.M. De oorsprong van de naam Nispen 2014 22 6-14
Klaassen, H.P.M. De oorkonde van Nispen   2015 23 6-15
Klaassen, H.P.M. Een IJzertijdwoning te Nispen  2015 23 16-24
Klaassen, H.P.M. De wegversperringen uit 1939 te Nispen  2015 23 96-104
Klaassen, H.P.M. Een Romeinse boerderij op de Rozenakker 2016 24 6-14
Klaassen, H.P.M.

Vrome klanken uit een roerig verleden

2017 25 7-23
Klaassen, H.P.M.

Een communiebank, een gilde en een akte

2019 27 5-16
         
Koenen, J. Nispen op kaarten, prenten en tekeningen, circa 1525-1953 1993 1 100-111
         
Konings, W. Voetbalvereniging NSV. Meer dan 90 jaar sportief in de Nispense samenleving 2012 20 84-120
         
Koopmanschap, T. Mijn ervaringen in de oorlog en het verzet 1995 3 58-82
         
-L-        
         
Laro, T. Het Everland in het dal van de Molenbeek 2020 28 45-72
         
Leenders, K. Nispen en het dal van de Roosendaalse beek 2007 15 16-45
         
-M-        
         
Matthijssen, J.A. 75 jaar Toneelvereniging Onderling Kunstgenot, 1919-1994 1994 2 100-119
Matthijssen, T. '‘t Kluiske’. Van diepvrieskluis tot woonhuis 2000 8 47-50
         
Meir, A. van ‘Van de priens gin kwaod’. Over 40 jaar carnaval in Nispen 2005 13 77-115
         
-O-        
         
Oeffelen, P. van Van Wilgen in het Everland 2004 12 109-114
         
Oers, F. van De smederij van de familie De Bakker in Nispen 2010 18 97-110
         
-R-        
         
Redactie Een dorp in oorlogstijd. Redactionele verantwoording 1995 3 8-10
Redactie Errata Jaarboeken 1993-1996 1997 5 147-149
Redactie Errata Jaarboek 1997 1998 6 156
Redactie De liefde voor muziek. Redactionele verantwoording 1999 7 8-9
Redactie Errata Jaarboek 1998 1999 7 170
Redactie Errata Jaarboeken 1998-1999 2000 8 127-128
Redactie Errata Jaarboek 2000 2001 9 141
Redactie Errata Jaarboeken 2000-2001 2002 10 235
Redactie Parochie, pastoors en parochianen. Redactionele verantwoording 2002 10 8-10
Redactie Errata Jaarboek 2002 2003 11 156
Redactie Errata Jaarboek 2003 2004 12 166
Redactie Errata Jaarboek 2004 2005 13 145
Redactie Fundamenten van een rijk verleden. Redactionele verantwoording 2007 15 8-10
Redactie Errata Jaarboek 2006 2007 15 179
Redactie Errata Jaarboek 2007 2008 16 151
Redactie In Memoriam Jan Kerstens 2009 17 6-10
Redactie Errata Jaarboek 2008 2010 18 143
Redactie Errata Jaarboek 2010 2011 19 173
Redactie Errata Jaarboek 2010 en 2011 2012 20 188-189
Redactie Errata Jaarboek 2012 2013 21 163
Redactie Errata Jaarboek 2008 2014 22 166
Redactie Errata Jaarboek 2013 2014 22 167
Redactie Errata Jaarboek 2015 2016 24 147-149
Redactie Errata Jaarboek 2015 en 2016 2017 25 159
Redactie Erratum jaarboek 2018         2019 27 137
Redactie Erratum jaarboek 2019 2020 28 153
         
-S-        
         
Sanden, B. van de Oorlogsdagboek 1995 3 88-100
         
Sanden, W. van der De Kriekeplukkers 1999 7 103-111
         
Scheepers, J. ‘Zou het uur van de bevrijding zijn genaderd?’
Nispen tussen dolle dinsdag en bevrijding
1995 3 129-150
         
Schenk-Nelen, M. ‘Stille nacht, heilige nacht’. Een waar gebeurd kerstverhaal uit 1952 2000 8 77-78
         
Schepers-de Bakker, E., en Bastiaensen, M. De Vrolijke Trekkers. Goed of gek of goed gek? 1999 7 117-121
         
Schepers-Uijtdehaag, C., en Baselier, H. Uit het leven van Arjaan Brouwers 1997 5 90-103
Schepers-Uijtdehaag, C., en Baselier, H. Uit het leven van Catrien Verhoeven.
‘Als je niet om narigheid leert lachen, heb je niets om te lachen als je oud bent.’
1998 6 36-48
         
Stroop, G. Wij aan de grens. Herinneringen van een smokkelaar (1) 1996 4 99-104
Stroop, G. Wij aan de grens. Herinneringen van een smokkelaar (2) 1998 6 103-111
         
-U-        
         
Uijt de Haag, G. Een mooi en nieuw kruis te Nispen 1997 5 67-68
         
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Van protestants tot katholiek kerkgebouw.
De Nispense katholieken willen hun kerk terug, 1797-1828
1993 1 37-58
Uijtdewilligen, C.M.A.J. De zuivelcoöperatie St. Joseph te Nispen 1994 2 68-99
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Aan de vooravond van de oorlog.
Nispen in de jaren '30
1995 3 6-13
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Nispense verenigingen in oorlogstijd 1995 3 118-128
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Bevrijding en vrede, herdacht en gevierd 1995 3 219-228
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Een molen en haar molenaars te Nispen.
I. Voorgeschiedenis en de periode 1850-1854
1997 5 104-120
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Het dorpswapen van Nispen 1998 6 76-80
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Een molen en haar molenaars te Nispen.
II. De periode 1854-1998
1998 6 112-130
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Harmonie Excelsior. ‘Partituur van het kapitaal’ 1999 7 10-24
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Zangkoren in Nispen 1999 7 122-129
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Inkwartieringen en vernielingen te Nispen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in de jaren, 1746-1748 2001 9 76-94
Uijtdewilligen, C.M.A.J. De parochie Nispen. Een geschiedenis van eeuwen 2002 10 11-25
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Het kerkbestuur in de periode 1862-1950.
Een onderzoek op basis van de overgeleverde notulen
2002 10 74-91
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Van Adelaarstraat tot Zijlsweide. De straatnamen van Nispen nader bekeken 2004 12 43-108
Uijtdewilligen, C.M.A.J. ‘Oranjebomen’. Drie herinneringsbomen met een koninklijk tintje in Nispen 2006 14 32-38
Uijtdewilligen, C.M.A.J. De kerk Heilige Maria Hemelvaart te Nispen. Een historisch overzicht over de periode 1931-2006 2006 14 77-100
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Feest in Nispen! Lodewijk Napoleon op bezoek 2007 15 61-70
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Een eigen bestuur voor het dorp.
Over pogingen om tot een zelfstandige gemeente Nispen te komen
2009 17 106-115
Uijtdewilligen, C.M.A.J. Een dorp aan de grens in een onrustige tijd. Nispen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914-1915. 2018 26 35-106
         
-V-        
         
Vanden Borre, J. De oudste geschiedenis van Nispen blootgelegd.
De resultaten van het archeologisch onderzoek bij Oostmoer
2007 15 11-15
         
Verbraak-van Eekelen, M. Nispen en de sigarenindustrie 1993 1 9-24
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1992 1993 1 117-122
Verbraak-van Eekelen, M. De duivensport 1994 2 44-67
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1993 1994 2 120-127
Verbraak-van Eekelen, M. Mijn jeugd, de oorlog 1995 3 39-57
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1994 1995 3 234-244
Verbraak-van Eekelen, M. Kloosterzusters.
Oud-dorpsgenoten volgden hun roeping
1996 4 17-35
Verbraak-van Eekelen, M. Dorpsstraat 71-71a. ‘n Gebouw met veel herinneringen 1996 4 73-98
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1995 1996 4 122-132
Verbraak-van Eekelen, M. ‘Te Deum laudamus’. Nispense priesters en broeders 1997 5 69-89
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1996 1997 5 121-135
Verbraak-van Eekelen, M. Met heel veel groeten…van en voor de Nispense emigranten (1) 1998 6 12-35
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1997 1998 6 131-144
Verbraak-van Eekelen, M. De jeugddrumband en de majorettes 1999 7 91-102
Verbraak-van Eekelen, M. Carnavalsband d'Everlaanders 1999 7 112-116
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1998 1999 7 146-159
Verbraak-van Eekelen, M. Met heel veel groeten…van en voor de Nispense emigranten (2) 2000 8 12-46
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 1999 2000 8 100-114
Verbraak-van Eekelen, M. De gezondheidszorg in de vorige eeuw 2001 9 13-36
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2000 2001 9 114-129
Verbraak-van Eekelen, M. De zeven heilige sacramenten 2002 10 44-65
Verbraak-van Eekelen, M. ‘Voor kerk en paus’. Kerkelijke onderscheidingen voor Nispenaren 2002 10 151-160
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2001 2002 10 204-222
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2002 2003 11 126-144
Verbraak-van Eekelen, M. De klant wàs koning. Verdwenen winkels in ons dorp 2004 12 14-42
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2003 2004 12 136-155
Verbraak-van Eekelen, M. Verhoeven's Bazaar en Drogisterij 2005 13 37-45
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2004 2005 13 116-132
Verbraak-van Eekelen, M. Diamant voor de Missienaaikring 2006 14 15-23
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2005 2006 14 105-121
Verbraak-van Eekelen, M. Voltooid(e) verleden tijd 2007 15 82-97
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2006 2007 15 148-165
Verbraak-van Eekelen, M. Goud voor de KBO ‘Sint Jozef’ te Nispen 2008 16 75-95
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2007 2008 16 123-140
Verbraak-van Eekelen, M. In de hoofdrol. De honderdjarige Martien van Pul 2009 17 74-87
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2008 2009 17 116-132
Verbraak-van Eekelen, M. Tradities en gewoonten 2010 18 61-74
Verbraak-van Eekelen, M. De buurtbus, lijn 211 2010 18 124-131
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2009 2010 18 132-147
Verbraak-van Eekelen, M. Een kwart eeuw ‘Dorpshuis Nisipa’ 2011 19 126-143
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2010 2011 19 144-159
Verbraak-van Eekelen, M. Van kwekerij ‘’t Akker’ naar kwekerij ‘Gova’ 2012 20 72-83
Verbraak-van Eekelen, M. Kroniek van Nispen in 2011 2012 20 155-175
Verbraak-van Eekelen, M. De Honingbossenweg, niet ‘zomaar’ een zandweg 2013 21 89-99
Verbraak-van Eekelen, M.

'Het heeft Hare Majesteit behaagd’,
Koninklijke onderscheidingen voor dorpsgenoten           

2014 22 101-120
Verbraak-van Eekelen, M. Jac van Agtmaal. Landbouwer, fruitteler en uitvinder 2015 23 105-110
Verbraak-van Eekelen, M. Bijnamen in Nispen 2016 24 77-80
Verbraak-van Eekelen, M. 'Het Zuivelhuis-Textielhuis' te Nispen 2017 25 73-80
         
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2012 2013 21 121-148
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2013 2014 22 121-151
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2014 2015 23 111-147
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2015 2016 24 81-115
Verbraak-van Haperen, C. Het project 'De Heerlijckheijd Nispen'. De 'Brabantse Dorpen-Derby 2016 24 116-133
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2016 2017 25 105-158
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2017  2018 26 107-148
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2018     2019 27 81-112
Verbraak-van Haperen, C. Kroniek van Nispen in 2019    2020 28 109-139
         
Vercammen, L. Twee reizen naar Den Haag 2002 10 92-97
         
Verhoeven, C. ‘Alweer 'n beetje van de schrik bekomen’ 1995 3 178-183
         
Vermunt, M. Archeologisch onderzoek naar de kerk van Nispen 2017 25 24-42
         
Verpalen, P. Fusie van parochie H. Maria Hemelvaart Nispen 2002 10 181-195
         
Verpalen, P. De eeuwfeesten te Nispen in 1957
Viering ‘1000 jaar dorp’ en ‘800 jaar parochie’
2007 15 110-135
         
Verster, J. Kerkmeubelen uit Nispen…in Roosendaal 2002 10 39-43
         
Vliet-van Terheyden, L. van, en Baselier, H., Ranja met een dropsleutel erbij.
50 jaar Kindervakantiewerk in Nispen
2011 19 98-125
         
Vogel, B. Evacuatie naar Kontich in oktober 1944 1995 3 184-192
         
Vogel, B., en Baselier, H. ‘Dag Sinterklaasje’ 1996 4 109-121
         
-W-        
         
Wesel, P.C.M. van De bevrijding van het Hollands Diep 2008 16 96-122
Wesel, P.C.M. van Een Avro-Lancaster op Heikant en Eerenburg 2009 17 61-67
Wesel, P.C.M. van De vluchtelingen in het Everland 2009 17 68-73
Wesel, P.C.M. van De oorlogsjaren op Borteldonk, 1940-1945 2011 19 49-60
Wesel, P.C.M. van De inkwartiering van Duitsers op Borteldonk 2011 19 61-63
Wesel, P.C.M. van Uitgeweken naar een boerderij op Visdonk 2011 19 64-66
Wesel, P.C.M. van Het machinaal melken van koeien. Een halve eeuw geleden 2012 20 46-50
Wesel, P.C.M. van Het boerenbedrijf in vroeger tijd (3). Als boerenknecht aan het werk 2012 20 51-71
Wesel, P.C.M. van Een stukje familiegeschiedenis 2013 21 57-73
Wesel, P.C.M. van

Oorlogsherinneringen van een vijfjarige jongen

2016 24 59-64
         
Wierckx, F.C.J. De nalatenschap van Martinus Luijkx,
pastoor te Nispen
2000 8 79-90
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2002 2003 11 145-155
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2003 2004 12 156-165
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2004 2005 13 133-144
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2005 2006 14 122-132
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2006 2007 15 166-178
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2007 2008 16 141-150
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2008 2009 17 133-142
Wiericx, W. Jaarverslag heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen over 2009 2010 18 148-159