Artikelen
Oudheidkundige Kring
De Ghulden Roos
(DGR)
Roosendaal

   
002 Het eindpunt van de spoorweg Antwerpen - Rotterdam te Moerdijk, Een langdurige en moeizame strijd in de eerste jaren
in: DGR, 40 (1980), blz. 139-159 (4 tekeningen, 2 illustraties) 
007 Geschiedenis der spoorwegen in en om Roosendaal, 1850-1880 (1), Een gemeenschappelijk station voor twee spoorwegmaatschappijen
in: DGR, 42 (1982), blz. 63-95 (3 tekeningen, 4 illustraties) 
009 Geschiedenis der spoorwegen in en om Roosendaal, 1850-1880 (2), Een gemeenschappelijk station voor twee spoorwegmaatschappijen
in: DGR, 43 (1983), blz. 6-40 (2 tekeningen, 15 illustraties)
013 De lijdensweg van de Spoorwegmaatschappij Tholen en West-Brabant
in: DGR, 44 (1984), blz. 132-149 (1 tekening, 1 illustratie)
061 Oorsprong en ontwikkeling van een West-Brabants spoorwegknooppunt, 1840-1910
in: DGR, 51 (1991), blz. 144-181 (2 foto's, 1 tekening, 4 illustraties) 
079 Van drassig land naar commerciële bedrijvigheid, De stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied rondom het spoorwegstation en de haven van Roosendaal, 1854-1885
in: DGR, 54 (1994), blz. 74-103 (2 foto's, 6 tekeningen, 7 illustraties)
 
096 Opkomst en neergang van de ‘N.V. Algemeene Transport Onderneming’ in West-Brabant, 1927-1934
in: DGR, 56 (1996), blz. 87-106, (3 tekeningen, 7 illustraties)
111 Ontwikkelingen in het goederenvervoer in West-Brabant, 1851-1930
in: DGR, 58 (1998), blz. 116-144 (14 illustraties)
 
115 De gemeentelijke autobusdienst Klundert-Zevenbergen, 1911-1924
in: DGR, 59 (1999), blz. 56-85 (2 tekeningen, 10 illustraties) 
135 Een gemiste kans, Opkomst en neergang van Roosendaal als grensstation en internationaal spoorwegknooppunt, 1854-1996
in: DGR, 62 (2002), blz. 120-156 (1 tekening, 7 foto's, 12 illustraties) 
142 Het naoorlogse herstel van het stationsgebouw Roosendaal,
in: DGR, 63 (2003), blz. 52-76 (7 foto's, 12 illustraties) 
152 Rond de tentoonstelling ‘Roosendaal Spoort! 150 jaar Spoorwegen in Roosendaal in het Museum De Ghulden Roos
in: DGR, 64 (2004), blz. 65-81 (17 foto's)
433 Het Mastboomhuis te Oud Gastel. Verwerving en verlies, 1832-2012
in: DGR, 72 (2012), blz. 87-106 (2 foto's, 14 tekeningen, 3 illustraties)
477 Een nieuw bedrijventerrein in Roosendaal, 1947-1956. Philips als gangmaker van Kalsdonk/’t Leen
in: DGR, 75 (2015), 11-38 (3 foto's, 4 tekeningen, 5 illustraties)
529 De Roosendaalse suikerfabrieken in beeld
in: DGR, 78 (2018), 147-170 (2 tekeningen, 18 illustraties)