Artikelen in
(jaar)boeken
en
tijdschriften

   
  Artikelen in boeken in West-Brabant (soms Nederland) en Noorderkempen
   
018 Anvers – Rotterdam
in: Antwerpen op het Spoor (Antwerpen 1986), blz. 27-29 (3 tekeningen, 3 illustraties)
019 Hoe Oost Centraal werd
in: Antwerpen op het Spoor (Antwerpen 1986), blz. 35-46 (5 tekeningen, 15 illustraties) 
020 En toen vertrok de statie
in: Antwerpen op het Spoor (Antwerpen 1986), blz. 97-101 (1 tekening, 10 illustraties) 
047 De rechthoekige locomotievenloods met werkplaats te Roosendaal, Verborgen hart van het station
in: 10 jaar STIBANS (Utrecht 1989), blz. 61-64 (1 foto, 1 illustratie)
082 Over Roosendaal gesproken, Kloppend hart van het station, Verborgen hart van het station
in: Spoor & Trein, 6 (Alkmaar 1995), blz. 46-50 (2 foto's, 7 illustraties)
083 700 jaar West-Brabant, de West-Brabanders en hun verkeer en vervoer
in: Ach Lieve Tijd, deel 10 (Zwolle 1995), blz. 221-244 (57 illustraties)
098 Heen en weer, verkeer en vervoer in en om de gemeente,
in: Tussen Baarlebosch en Halderberge, Twee eeuwen gemeente Oudenbosch, 1796-1996 (Oudenbosch 1996), blz. 60-84 (4 tekeningen, 9 illustraties) 
109 Roosendaal en Philips,
in: 50 jaar Philipslicht in Roosendaal (Roosendaal 1998), blz. 49-66 (16 illustraties, 2 kaderteksten)  
117 Verkeer en vervoer in Essen, Kalmthout en Roosendaal,
in: Grenzeloos Geheugen, Aspecten van de geschiedenis van Roosendaal, Essen en Kalmthout (Roosendaal 2000), blz. 70-87 (2 tekeningen, 1 foto, 9 illustraties) 
336 Roosendaal en Philips,
in: 60 jaar Philips Roosendaal, Waar blijft de tijd (Roosendaal 2008), blz. 11-31 (22 illustraties)
372 Inleidingen van hoofdstukken 2, 3 en 4,
in: 'De Kring voor Jan en alleman', In honderd jaar van gesloten societeit naar open theater, 1909-2009 (Roosendaal 2009), blz. 21, 37, 53 en 54 (alsmede 10 tekeningen, blz. 18, 19, 34, 35, 50, 51, 76, 77, 95 en 96)
   
   
  Artikelen in jaarboeken in West-Brabant en Noorderkempen
   
123 Geen stoomtram in Dinteloord
in: Jaarboek 'Nyen aenwas van Nassau', Dinteloord, 9 (2001), blz. 119-143 (8 tekeningen, 6 illustraties) 
139 De spoorweghalte Hoeven
in: Jaarboek heemkundekring 'De Honderd Hoeven', Hoeven, 19 (2003), blz. 165-195 (6 tekeningen, 9 illustraties) 
146 Het station Essen als 's lands voorportaal in een internationale spoorwegverbinding, 1854-2004
in: Jaarboek heemkundekring 'De Spijcker', Essen, 61 (2004), blz. 54-78 (2 tekeningen, 7 foto's, 3 illustraties) 
215 Uit het leven van de spoorwegwachters op het Gors
in: Jaarboek heemkundekring 'De Honderd Hoeven', Hoeven, 22 (2006), blz. 171-186 (3 tekeningen, 3 illustraties)
365 Tussen Elbing en Oud Gastel
in: Jaarboek heemkundekring 'Het Land van Gastel', Oud Gastel, 2009, blz. 88-107 (13 illustraties)
514 Een stoomtram haalt Oud Gastel uit zijn isolement (deel 1)
in: Jaarboek heemkundekring 'Het Land van Gastel', Oud Gastel, 2017, blz. 9-39 (6 foto’s, 5 tekeningen, 12 illustraties)
530 Een stoomtram haalt Oud Gastel uit zijn isolement (deel 2)
in: Jaarboek heemkundekring 'Het Land van Gastel', Oud Gastel, 2018, blz. 63-90 (7 foto’s, 3 tekeningen, 20 illustraties)
541

Een stoomtram haalt Oud Gastel uit zijn isolement (deel 3)
in: Jaarboek heemkundekring 'Het Land van Gastel', Oud Gastel, 2019, blz. ??-?? (1 foto, 9 tekeningen, 35 illustraties

  Een stoomtram haalt Oud Gastel uit zijn isolement (deel 4)
in: Jaarboek heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, Oud Gastel 2020, blz. ??-?? (1 foto, 6 tekeningen, 36 illustraties)
  Vier verkenners naar Sutton Coldfield
in: Jaarboek heemkundekring ‘Het Land van Gastel’, Oud Gastel 2020, blz. ??-?? (1 foto, 6 tekeningen, 36 illustraties)
   
 
  Artikelen in tijdschriften in West-Brabant (soms Nederland) en Noorderkempen
 
003 Het laantje van Van der Gaag
in: Geodesia (Tijdschrift Landmeetkunde), 1981-01, blz. 18-20 (1 tekening, 1 illustratie) 
004 Spoorwegen in en om Moerdijk
in: Brochure Moerdijk te Kijk, 1981, blz. 9-11 
005 De spoorwegbrug nabij Moerdijk
in: Brochure Moerdijk te Kijk, 1981, blz. 12
006 Het ontslag van J. Hofman te Moerdijk
in: De Overdragt (Tijdschrift Heemkundekring Klundert), maart 1981, blz. 11-15 
008 De reeks 16 van de Belgische Spoorwegen
in: Railhobby, 1982-07, blz. 294-295 (2 foto's, 2 illustraties) 
010 Eene onderhandsche akte
in: Geodesia (Tijdschrift Landmeetkunde), 1983-01, blz. 14-16 (2 tekeningen) 
015 De geschiedenis van de spoorwegen te Antwerpen, Het baanvak Antwerpen-Oost - Antwerpen Dam (1854-1873)
in: Tijdschrift van de Stad Antwerpen, 1984-04, blz. 145-155 (5 tekeningen, 9 illustraties) 
016 De spoorweg Antwerpen - Roosendaal - Etten officieel geopend 26 juni 1854
in: Oud Nieuws (Tijdschrift Heemkundekring Zevenbergen), 16 (1985), blz. 26-28 
017 Spoorwegen in en om Moerdijk
in: Oud Nieuws (Tijdschrift Heemkundekring Zevenbergen), 16 (1985), blz. 37-40
036 De Spoorwegmaatschappij Antwerpen - Rotterdam
in: Railhobby, 1987-11, blz. 10-13 (1 tekening, 8 illustraties) 
037 De Spoorwegmaatschappij Antwerpen - Rotterdam
in: Railhobby, 1987-12, blz. 4-6 (1 tekening, 6 illustraties) 
044 De rechthoekige locomotievenloods met werkplaats van de NS te Roosendaal
in: Bulletin Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland, 31 (1988), blz. 6-22 (5 foto's, 2 tekeningen, 3 illustraties) 
054 Moerdijk, eindpunt van de spoorweg Lage Zwaluwe - Moerdijk
in: Spoorwegjournaal, 43 (1990) blz. 17-21, vertaling in het Frans (4 tekeningen, 3 illustraties) 
063 Het ‘seinhuis B’ te Roosendaal
in: Spoorwegjournaal, 49 (1991), blz. 36-41, met vertaling in het Frans (5 foto's, 3 tekeningen, 3 illustraties) 
069 De rechthoekige locomotievenloods met werkplaats te Roosendaal
in: Spoorwegjournaal, 66 (1992), blz. 7-13, vertaling in het Frans (9 foto's, 6 tekeningen, 1 illustratie) 
075 Zo doen zij het. Het paardetramrijtuig te Ulvenhout
in: Op Oude Rails, 1994-01, blz. 14-15 (1 foto)
078 Rails in en om Bergen op Zoom (1), in: DW, 1994-04, blz. 122-131 (1 foto, 4 tekeningen, 4 illustraties) 
081 Geertruidenberg in 1832
in: Kadans (Tijdschrift Kadaster Breda), 1995-01, blz. 7-9 (1 illustratie) 
084 Rails in en om Bergen op Zoom (2), in: DW, 1995-02, blz. 62-68 (4 tekeningen, 2 illustraties) 
085 Ter gelegenheid van mijn 25-jarig ambtsjubileum
in: Kadans (Tijdschrift Kadaster Breda), 1995-04, blz. 6-7 
086 Rails in en om Bergen op Zoom (3), in: DW, 1995-03, blz. 93-102 (4 foto's, 4 tekeningen, 3 illustraties) 
089 Rails in en om Bergen op Zoom (4), in: DW, 1995-04, blz. 113-123 (3 foto's, 6 tekeningen, 3 illustraties) 
091 Oost west, terug uit Berlin
in: Kadans (Tijdschrift Kadaster Breda), 1996-01, blz. 15
094 Spoorwegmonumenten in Roosendaal
in: De Zuid-Wester Rail Koerier, 1996, blz. 2-3 (3 foto's, 1 illustratie)
108 Roosendaal en het suikerbietenvervoer per trein
in: De Zuid-Wester Rail Koerier, 1998, blz. 2-3 (2 foto's, 1 illustratie)
119 De gemeentelijke autobusdienst Klundert-Zevenbergen, 1911-1924 (1)
in: De Overdraght (Tijdschrift Heemkundekring Klundert), 2000-03, blz. 3-24 (5 illustraties)
120 De gemeentelijke autobusdienst Klundert-Zevenbergen, 1911-1924 (2)
in: De Overdraght (Tijdschrift Heemkundekring Klundert), 2000-04, blz. 2-32 (2 tekeningen, 5 illustraties)
122 Het stationsgebouw van Bergen op Zoom, 1863-1970, in: DW, 2000-04, blz. 177-181 (2 tekeningen, 2 foto's, 3 illustraties)
125 Het Kadaster 'in de binnenvaart',
in: Kaliber (Tijdschrift Kadaster Zuid), 2001-03, blz. 10-11 (3 foto's)
127 Rails in en om Bergen op Zoom,
in: De Zuid-Wester Rail Koerier, 2001, blz. 2-3 (1 tekening, 2 foto's)
129 Lange dagen, lange nachten, Arbeidsomstandigheden bij de tramwegen in West-Brabant rond 1900, in: Brabants Heem, 2002-01, blz. 1-8 (1 tekening, 4 illustraties)
133 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (1)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2002, blz. 2-3 (1 tekening, 4 foto's) *
140 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (2)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2003, blz. 2-3 (3 illustraties) *
150 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (3)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2004, blz. 2-3 (5 foto's) *
154 Met Kees naar de Groene en Zwarte Keet op de Vischplaat,
in: Kaliber (Tijdschrift Kadaster Zuid), 2005-01, blz. 12-14 (2 foto's, 1 illustratie)
167 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (4)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2005, blz. 2-3 (5 foto's) *
189 De Arbeitseinsatz
in: Pasqualini (Tijdschrift Historische Vereniging Buren), 2006-01, blz. 22-26 (4 illustraties)
230 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (5)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2006, blz. 2-3 (6 illustraties) *
297 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (6)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2007, blz. 2-3 (4 illustraties) *
335 Een monumentaal stationsgebouw
in: Tijdschrift Monumenten, 2008-6, katern Roosendaal, blz. 7-9 (4 foto’s, 3 illustraties)
339 Honderd jaar Jongmans in Roosendaal, 1908-2008 (Roosendaal 2008), brochure, blz. 1-16 (1 tekening, 12 illustraties)
360 De Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland (7)
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2009, blz. 2-3 (4 foto’s) *
379 Rilland-Bath
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2010, blz. 2-3 (3 foto’s)
400 Krabbendijke
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2011, blz. 2-3 (3 foto’s)
422 Oostdijk
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2012, blz. 2-3 (3 foto’s)
443 Kruiningen-Yerseke,
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2013, blz. 2-3 (3 foto’s)
459 Vlake
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2014, blz. 2-3 (3 foto’s)
475 Kapelle-Biezelinge,
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2015, blz. 2-3 (3 foto’s)
493 Het stationsgebouw Roosendaal
in: brochure OMD 2016 (2 bladzijden, ongenummerd, 3 illustraties)
495 Goes
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2016, 2 - 3 (1 tekening, 2 foto's)
507 ’s-Heer Arendskerke
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2017, 2 - 3 (1 tekening, 1 foto, 2 illustraties)
519 Lewedorp
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2018, 2 - 3 ( 2 illustraties)
535 Arnemuiden
in: Zuid-Wester Rail Koerier, 2019, 2 - 3 ( 1 tekening, 2 illustraties)
  Souburg
  Zeebad 'De Duintjes'
   
 

. Een stoomtram haalt Oud Gastel uit zijn isolement, 71-98 (deel 3)
in: jaarboek 2019 ‘Het Land van Gastel’ (1 foto’s, 9 tekeningen, 35 illustraties)

   
  * De artikelen over de Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland zijn onder dezelfde titel gebundeld gepubliceerd, neem contact op met de auteur of zie: https://www.yumpu.com/en/document/view/52532004/szbpdf